Viktigt om det gemensamma bostadsrättstillägget

(2 februari 2020)

Viktig information från styrelsen

Det gemensamma bostadsrättstillägget upphör att gälla den 30 april 2021. Det ankommer därefter på var och en att själv lägga till ett bostadsrättstillägg på sin egen försäkring. Kontakta snarast ditt försäkringsbolag så att du inte blir utan under en övergångsperiod. Det är viktigt att teckna tillägget för dig som enskild bostadsrättsinnehavare. 

Beskrivning 

Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring och den gäller till exempel för egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men som du är underhållsskyldig för. Några exempel på det är ytskikt och rördragning i badrummet eller läckage från tvättmaskin eller diskmaskin som skadar bostadsrättsföreningens egendom. 

Den gäller också din för egna fasta inredning såsom köksskåp osv. Ersättning betalas ut för den del av skadan som inte ersätts av föreningens egna fastighetsförsäkring. Tilläggsförsäkringen gäller även vid plötsliga och oförutsedda skador i lägenheten/bostadsrätten som du orsakar själv. Vid vattenskador och läckage i våtrum kan du få ersättning för ytskikt. Olika försäkringsbolag har olika villkor, så du måste läsa på hos din egen försäkringsgivare. 

Varför fattar styrelsen detta beslut? 

I samband med att en omförhandling av föreningens försäkringsskydd gjordes i höstas tog vi på inrådan av fastighetsförvaltaren och försäkringsrådgivaren in flera offerter då premierna ökat. Efter genomgång av dessa har styrelsen valt att fortsätta anlita Trygg-Hansa. 
I samband med denna genomgång framkom även att användandet av tillägget driver upp föreningens gemensamma försäkringskostnader för varje gång det används. 

Styrelsen anser därför att det för föreningens bästa är rimligt att samtliga boende istället själva tecknar ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. 
Det utgående gemensamma tillägget är inte lika omfattande som det du kan teckna själv. 

Denna ändring kommer inte att medföra sänkning av din avgift.