Ventilationsarbeten återupptas i höst

2020-04-25

Styrelsen har beslutat att återuppta ventilationsarbetena först efter sommaren. Beslutet är taget med hänsyn till rådande omständigheter för att minska smittspridningen av covid-19. Entreprenören Aircano och styrelsen återkommer med ny information i höst innan arbetena drar igång igen. Precis som tidigare kommer de behöva tillgång till alla lägenheter vid minst två tillfällen. Ventilationsarbetena handlar om att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som föreningen måste genomföra med jämna intervaller enligt lag.