Våtsopning av garagen

20 april 2020

Den här veckan våtsopas garagen och bilarna måste precis som tidigare år flyttas ut under tiden. 

Måndag: varmgarage, södra delen
Tisdag: varmgarage, norra delen
Onsdag: kallgarage nedre
Torsdag: kallgarage mellan
Fredag: kallgarage övre

Det sitter lappar med information om detta vid garagen med karta över var du kan ställa din bil under tiden sopningen pågår. Parkering är tillåten på bägge gästparkeringarna (utan avgift) och utmed A-husets baksida på höger sida av vägen.

Tack för ditt samarbete!