Våtsopning av garagen

4 maj 2019

Nu är det snart dags att våtsopa våra garage. Det kommer att innebära att garagen måste tömmas helt mellan klockan 08–16. Det sitter också lappar uppsatta i garagen om vilka datum som gäller:

  • 13 maj södra varmgaraget
  • 14 maj norra varmgaraget
  • 15 maj övre plan kallgaraget
  • 16 maj mellanplanet kallgaraget
  • 17 maj nedre planet kallgaraget

Under tiden garaget måste vara tomt är det tillåtet att parkera längs med baksidan A-huset och på gästparkeringarna där. Ritning med utmarkerade platser finns också uppsatt i garagen.