Välkomna till informationsmöte den 25 nov

(22 oktober 2021)

INFORMATIONSMÖTE 

för medlemmar i BRF Snickarbacken 

TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2021 KL 19:00 

Styrelsen kommer traditionsenligt att gå igenom hur det går för föreningen ur olika aspekter och prata lite om planerna för nästa år. Vi har också bjudit in föreningens HSB-ekonom för att prata om att föreningen byter från det förenklade redovisningsregelverket K2 till K3.  

En viktig del är frågor från er medlemmar. Har du någon fråga att ta upp? Mejla gärna styrelsen@snickarbacken.com, eller lägg en lapp i föreningens brevlåda senast den 17 november så hinner styrelsen förbereda svar. 

Välkomna!