Träden vid portarna 71–83

(5 april 2022)

Det har varit mycket frågor/funderingar angående de beskurna träden vid portarna 71–75 och 77–83. Dessa prydnadsträd är mycket angripna  av parasiter. I samråd med chefsträdgårdsmästaren hos vår trädgårdsentreprenör har dessa träd beskurits kraftigt. Träden kommer senare i vår/ till försommaren att behandlas med mykorrhiza, det betyder" svamprot"och gödslas.

Denna metod har tidigare provats vid SLU (Sverige lantbruksuniversitet) med lyckat resultat. 

/Styrelsen