Sophämtning, bruna kärlen

16 oktober 2020

De bruna kärlen för matavfall måste stå placerade med handtaget och hjulen utåt i soprummen, annars blir de inte tömda. Vänligen vänd inte på dem!

/styrelsen