Nr 4, okt 2020

Kort från styrelsen

Pandemin fortsätter att påverka våra liv i stort och smått. För föreningens del är det främst planerade arbeten som inte gått att genomföra. Styrelsen har kunnat beställa en del arbeten med våra fasader, även om mycket får vänta till nästa vår. Hörnen på D-huset (höghuset) samt några områden på C-, och B-huset har åtgärdats. Våra komplementhus på gården (cykelbodarna bland annat) har renoverats och det har målats och lagats mindre saker på lekplatserna.

Hissarna renoveras i port 38 v.44–45, i 16 + 22 v.46–47 och i port 69 + 71 v.48–49.

Styrelsen hade hoppats på att kunna byta ut alla termostater i lägenheterna och justera in dem så att värmen skulle bli jämnare och mer korrekt i alla bostäder – men med anledning av pandemin måste vi skjuta på det till nästa år. För att det ska bli bra måste entreprenören in i alla lägenheter och det är tyvärr inte möjligt under rådande omständigheter.

Trädgårdsfirman har varit flitiga här i området och arbetar bland annat med att snygga till kring trappen vid C-huset och kring ena gaveln av förskolan.

Vår suppleant Milan Knecevic har avgått ur styrelsen på egen begäran på grund av tidsbrist. Styrelsen anser att den kan fortsätta fram till nästa ordinarie stämma utan ersättare.

Ni är varmt välkomna ner till styrelserummet tisdagar jämna veckor 18.30–19.30 igen. Det går också att maila oss på styrelsen@snickarbacken.com eller lägga ett brev i brevlådan till nr 63 så återkommer vi så snart vi kan. Vi uppmanar er att inte ringa till föreningens fastighetsförvaltare Aynur med frågor till styrelsen. Styrelsen har ingen telefon, men finns tillgängliga via mail och tisdagsöppet. 

Inställt informationsmöte

Styrelsen har beslutat att ställa in höstens informationsmöte då det inte känns säkert att träffas ett större antal personer i föreningslokalen. Istället kommer styrelsen att dela ungefär samma information vi brukar ta upp i digital form (och ett antal utskriva exemplar kommer att finnas i föreningslokalen). Fler detaljer kring hur du hittar materialet kommer att delas ut i allas brevlådor. Frågor kan skickas in till styrelsen senast 11 december så sammanställer vi svaren och skickar ut till alla i ett kommande Snickarblad.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

AirCano har återupptagit arbetet med den obligatoriska ventilationskontroll som föreningen måste göra i år. 173 lägenheter fick godkänt, 54 har brister och 64 lägenheter fick entreprenören inte tillträde till. De lägenheter som behöver ytterligare insatser kommer få mer information av AirCano – hör du inget är lägenheten alltså godkänd. Styrelsen påminner om att det är av yttersta vikt att entreprenören får tillträde till lägenheterna som återstår – det krävs för att föreningen ska få en godkänd ventilationskontroll. 

Bruna sopkärlen

Styrelsen påminner om att inte vända på de bruna sopkärlen i soprummen. De måste stå med handtag och hjul utåt, annars tömmer sophämtarna inte kärlet.

Kartong/wellpapp

Kartonger/wellpapp måste vikas och läggas i rätt kärl nere vid grovsoprummet. Hela kartonger får inte läggas i de stora kärlen för grovsopor. Kan inte kartongerna vikas så de ryms i kärlen utanför grovsoprummet ska du själv frakta dem till tippen.

Sophantering på Snickarbacken

Styrelsen har efter diskussion och samråd med sophämtarna i vårt områden beslutat att flytta ut soprummen utanför innergården. Tyvärr blir det längre för en del boende än andra till de nya platserna där vi kommer att kunna lämna brännbart och matavfall. Det är alldeles för dyrt att åtgärda alla brister som finns med framkomligheten på vår innergård. Dessutom vill vi alla ha mindre trafik, inte mer inne bland husen.

Styrelsen kommer nu samla in offerter och samråda med sophämtarna kring de nya ”sopstationerna” och återkommer med mer information. Vi kommer att behöva söka bygglov bland annat, så projektet kommer att ta lite tid att slutföra.

Filter i köksfläkten

Vänligen notera om ditt filter i köksfläkten behöver rengöras, det är på allas eget ansvar. Metalldelarna kan diskas i diskmaskin. Det är en brandrisk om det samlas för mycket fett i filtret.

Trädgårdsavfall

Så här års vill styrelsen påminna om att det går att slänga trädgårdsavfall utanför A-huset. I slänten rakt ut från portalen är det tillåtet att lämna exempelvis jord, blommor, ris och mindre kvistar. Lämna inte plastblomkrukor och liknande.

Cyklar

De cyklar som inte märkts med lägenhetsnummer har nu försetts med lappar från styrelsen om att de kommer att rensas bort. 

Städdag

Det är snart dags för en ny städdag här i föreningen. På grund av pandemin blir det under lite enklare former med social distans. Se lappar i trapphusen. Stort tack för att ni hjälper till att hålla vårt område fint!

Öppna inte porten för främlingar

Styrelsen ber er att inte öppna porten för främlingar. Släpp inte inte hantverkare, grannars besökare eller vem som om inte du själv vet eller kan bekräfta vilka det är. 

Trevlig höst, önskar styrelsen