Nr 4, juni 2019

Kort från styrelsen

Nu har styrelsen haft det första mötet efter årsstämman och därmed fördelat roller mellan ledamöterna. Marie Lenke fortsätter som föreningens ordförande, Pär Hugosson blir ny vice ordförande och Ida Blix fortsätter som sekreterare. 

Vårens städdag har varit, tack till alla som hjälpte till att göra fint i vårt område! Annat som hänt: garagen har blivit våtsopade och alla bör ha fått besök av föreningens entreprenör för spolning av avloppsstammarna.

Grovsoprummet

Föreningens gemensamma återvinningsrum/grovsoprum används felaktigt av en del vilket medför extra kostnader för föreningen.

Observera att det är inte är tillåtet att slänga soffor, sängar, matbord, bokhyllor, kylskåp och liknande i grovsoprummet. Dessa kärl är endast till för mindre avfall. Kan du inte ta dig till tippen får du själv beställa hämtning.

Det är heller inte tillåtet att slänga flyttkartonger i grovsoporna – dessa skall vikas ihop och slängas i kärlen för wellpapp.

Soporna i grovsoprummet hämtas av entreprenörerna enligt (i huvudsak) följande schema:

  • Wellpapp/pappkartonger – tisdagar
  • Glas – onsdagar varannan vecka
  • Metall/plast – torsdagar
  • Grovsopor – torsdagar

Förråd

Det finns ett mycket begränsat antal förråd i vår förening och kön för att få ett förråd är lång. Det är endast föreningens ettor och lägenheterna i port 67 som har ett eget tillhörande förråd, till övriga lägenheter finns ett antal oisolerade vindsförråd att hyra. Vänligen observera att dessa förråd inte medföljer din lägenhet vid en eventuell försäljning.

Eftersom kön är så lång vill styrelsen skicka med en uppmaning till er som hyr förråd. Fundera gärna på om du verkligen behöver ditt förråd. 

Grillning

Det har inkommit en del frågor till styrelsen gällande våra trivselregler kring grillning. Reglerna är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till grillplatsen som föreningen har anordnat nedanför B-huset.

Brandskydd i trapphusen

Styrelsen har gått runt i alla trapphus och lämnat meddelanden till berörda som har otillåtna föremål i trapphusen. Som vi tagit upp i tidigare Snickarblad – trapphusen är vår viktigaste utrymningsväg om det skulle börja brinna och det är inte tillåtet att förvara brandfarligt material där. Töm gärna själva trapphusen på lösa föremål som inte hör hemma där, men annars kommer fastighetsskötaren och styrelsen att se till så att det blir gjort. 

Inför bytet till Bahnhof

På årsstämman beslutades det efter omröstning att föreningen ska byta bredbandsleverantör, från nuvarande Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) till Bahnhof. Bytet kommer att ske
1 september 2019 och innebär bland annat att medlemmar som använder e-post från Telenor (*@bredband.net), bör byta ut denna om ni inte planerar att fortsätta att använda Telenor mot egen kostnad. Det finns flera alternativ att välja bland, Gmail är exempelvis gratis.

Använder ni idag Telenors digital-TV eller telefoni kan ni efter bytet istället använda Com Hem (där baspaketet redan ingår i avgiften du betalar till föreningen). Bahnhof kommer också att erbjuda telefoni och om du vill använda deras tjänst går det att flytta över och fortsätta att använda samma telefonnummer.

När det är dags för byte kommer de medlemmar som använder modem/router från Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) att behöva byta ut denna mot en ny som delas ut av styrelsen. Mer information om detta kommer efter sommaren. Har du bytt och använder en egen router behöver du inte byta.

Motion om rökning

Under årsstämman kom det upp en fråga om en motion gällande rökning som lämnades in till en stämma för fyra år sedan. Något svar från styrelsen verkar inte ha kommit. Så ska det så klart inte vara, och ett svar bifogas detta Snickarblad.

Markskötsel och föreningens träd

När det gäller föreningens utemiljöer finns det ständigt något att ta tag i och det kommer ofta in synpunkter gällande det ena eller det andra. Ett utmärkt tillfälle att själv ställa upp och hjälpa till att få det snyggt och trevligt i området är föreningens städdagar. Vårens städdag var den 4 maj och förhoppningsvis kan vi planera in åtminstone ytterligare en i höst. 

Styrelsen har också påbörjat en rondering för att göra en prioritering för den kommande tiden, men jobbar givetvis löpande tillsammans med vår entreprenör för att underhålla rabatter, buskar och träd. 

Trädgårdsavfall

Så här års vill styrelsen påminna om att det går att slänga trädgårdsavfall utanför A-huset. I slänten rakt ut från portalen i
A-huset är det tillåtet att lämna exempelvis jord, blommor, ris och mindre kvistar. Lämna inte plastblomkrukor och liknande.

Intresseanmälan HLR-utbildning

Det är flera som uttryckt ett intresse för att gå en utbildning i hjärt- och lungräddning sedan föreningen köpte in en hjärtstartare. Styrelsen har tagit in en offert på vad det skulle kosta och upplåter gärna vår gemensamma lokal för ändamålet, men intresserade får själva betala kursavgiften. En instruktör kan ta emot max
12 deltagare och då blir avgiften
800 kronor per person. Kursen hålls endast dagtid och tar cirka tre timmar. 

Om du är intresserad, mejla in till styrelsen@snickarbacken.com

Tisdagsöppet i sommar

Snart tar styrelsen lite sommarledigt från tisdagsöppet och det innebär att sista chansen att träffa någon ur styrelsen blir tisdagen den 25 juni. Sedan håller styrelsen stängt och öppnar igen den
20 augusti.

Glad sommar önskar styrelsen