Radonmätning

2020-05-27

Vi har fått tillbaka resultaten från den obligatoriska radonmätning som utförts i ett antal av föreningens lägenheter. Resultaten ligger under referensnivån på 200 Bq/m3, i de flesta fall någonstans i spannet mellan 20–100 Bq/m3.

/Styrelsen