Protokoll från årstämman 2021

22 juni 2021

Den ordinarie föreningsstämman är nu genomförd med enbart poströstning. Med majoritet blev det bifall till samtliga punkter på dagordningen. Protokoll från stämman kommer inte att delas ut till samtliga, men delas digitalt via Mitt HSB. Ett antal utskriva exemplar kommer att finnas i lokalen. Har du inte möjlighet att ta dig dit så hör av dig till styrelsen för assistans.

Styrelsen påminner om att det inkommit ett antal motioner som inte kunde tas upp på den ordinarie stämman, så en extra stämma kommer att hållas i höst när pandemin så tillåter.