Nytt om Sjöberg Centrum

21 jan 2020

Styrelsen har fått ta del av ett nyhetsbrev kring bygget nere i Sjöberg C som vi tänkte dela med oss av. Brevet kom i december och tanken är att vi ska få fler framöver med uppdateringar kring vad som händer.

"Vi går nu in i ett tydligt skede i grundläggningen. Ert gamla centrum är nu bortforslat och storschakten är utförd för båda kommande hus. Man kan därmed säga att nästan alla lastbilar som härmed kör förbi är leveranser till två nya byggnader. Det kan vara allt från ett lass med grus till en ny hiss. Men nu är det äntligen nyskapande vi jobbar med!

I dagsläget är pålningen avslutad för det vi kallar Hus A (byggnaden med pizzerian) och vi har kommit igång med Hus B (byggnaden med Hemköp). Rörläggning och betonggrunden är snart lagd för Hus A. Anledningen till alla uppstick är att hålla rören på plats då marken har en tendens att sätta sig (sjunka ihop) då det är mycket lera i området. Marken vi jobbar på är lite problematisk geotekniskt och det är anledningen till att det kan vibrera lite ibland. Planen är att ha en färdig betongplatta till vecka 4 (2020). Efter det kommer vi vänta in stommen som levereras vecka 10. 

I stora huset (Hus B) pågår just nu pålning och det kommer, som det ser ut nu, fortsätta en liten bit in i februari. Detta beror på flera anledningar men tyvärr är detta läget just nu. Vi jobbar så fort vi kan för att få pålningen avklarad och därmed uppnå en ”lugnare” ljudnivå i området. Som vi förklarat i tidigare informationsutskick så tycker även vi att detta är jobbigt och vi vill såklart göra detta så fort som möjligt. Därav jobbar vi sena kvällar (kl 19) från måndag till fredag för att få detta klart så snart som möjligt. Planen är senare att komma igång med betong, detaljschakt och rörläggning under vecka 4 eller 5 för att sedan övergå till stommontage vecka 13. Då kommer vi se en APD enligt bild nedan. För er som undrar så kommer kranen programmeras för att inte kunna lyfta i närheten av kraftledningarna. Vi kommer även bredda vårt område på sikt för att kunna ta emot leveranser till arbetsplatsen. Se även detta på APD nedan.

Planen är fortfarande är hålla sluttiden i december, år 2020, och det är vad vi jobbar för varje dag inom projektet. Även fast det inte ser ut som mycket för en dag så pågår det ständigt en process som tar oss framåt!

Om det är några frågor eller funderingar så tveka inte att hugga tag i någon av oss som går runt i varselkläder. Vi svarar gärna på era frågor och försöker hjälpa till på det sätt vi kan!"