Nu blir det enklare att hänga med – infomötet ställs in och görs om

(11 november 2022)

Nu blir det enklare att hänga med – infomötet ställs in och görs om

Det viktigaste först: årets informationsmöte ställs in. I stället delas skriftlig information ut till samtliga boende under vecka 48.

Från början var höstträffarna tänkta som ett tillfälle för nyinflyttade att få möjlighet att träffa styrelsen och få information om föreningen. Under åren har dessa möten utvecklats till något helt annat. 

Styrelsen vill nå ut till fler medlemmar och förstår att det kan vara krångligt att få tid till ett fysiskt möte som dessutom gärna drar ut på tiden. Vi ställer därför in årets möte och kommer i stället att årligen dela med oss av informationen till samtliga medlemmar i skriftlig form. 

Vi redogör för:

  • resultatet för de 3 första kvartalen av året
  • den nya budgeten för kommande år
  • genomförda arbeten under året
  • planeringen för kommande år
  • annat av intresse för boende

Nästa år ser vi dessutom fram emot att kunna erbjuda en nyckeltalsanalys och en verksamhetsanalys som på ett tydligt sätt visar ”hur det går”.

Under året har föreningens medlemmar dessutom tillgång till ett flertal Snickarblad, onsdagsöppet ca 20 ggr/år, årsstämman samt mail och brev. 

Möjligheten att lämna in frågor kommer att finnas kvar, och på det här sättet kommer samtliga medlemmar att få tillgång såväl till frågorna som svaren.

Styrelsen för Brf Snickarbacken