Nr 8, december 2018

Kort från informationsmötet

Den 28 november var det informationsmöte i föreningen. Det handlade till stor del om det nya låssystemet som installeras på Snickarbacken nu (mer om det strax), men några andra frågor kom också upp. Exempelvis kunde styrelsen meddela att på grund av lågt intresse från föreningens medlemmar kommer det inte att göras någon vidare utredning kring en eventuell övernattningslägenhet.

Valberedningen söker intresserade av styrelsearbete

Valberedningen i vår föreningen arbetar åt alla medlemmar till våra årsmöten. De tar fram förslag på vilka personer som ska vara med i styrelsen. Nu söker de efter intresserade som vill vara med. Människor med tid, engagemang och lust får gärna höra av sig till någon i valberedningen.

Tisdagsöppet

Den 11 december är det årets sista tisdagsöppet i lokalen då det finns möjlighet att träffa någon av styrelsens ledamöter. Sedan öppnar vi upp igen den 8 januari 2019.

Undvik brand

Så här års är vi många som myser med levande ljus. Kom ihåg att hålla ljusen under ständig uppsikt! Passa dessutom på att se över din brandvarnare och byt batteri (ska göras årligen).

Om det nya låssystemet

Det har dykt upp en hel del frågor om det nya låssystemet som håller på och installeras i föreningen. Styrelsen tillsammans med Jörgen Forsgren från HSB svarade på en hel del under informationsmötet, men för att nå alla medlemmar kommer också mer information här. Inledningsvis vill styrelsen svara på några mer övergripande frågor som dykt upp.

Måste föreningen byta låssystem?

Styrelsen har efter lång utvärdering och utredning kommit fram till Cliq-nycklarna som vi använder på flera ställen måste bytas ut samt att vårt skalskydd generellt kan bli modernare och bättre rustat för framtiden. Styrelsen har under det här arbetet träffat andra bostadsrättsföreningar och tittat på flera olika system. Vi har också anlitat en konsult och tagit in offerter från flera entreprenörer för att hitta den lösning som passar vår föreningen absolut bäst. Systemet som vi valt kommer från RCO och är inte nytt på marknaden, det är helt enkelt väl beprövat på flera andra håll. Företaget har funnits sedan 1976. 1

Det nuvarande Cliq- systemet är gammalt och fungerar inte längre som tänkt. Mjukvaran som behövs för att hantera nycklarna utvecklas inte längre och det går inte längre att få support. Det gör det exempelvis svårt för nya medlemmar som flyttar in, särskilt i de fall då det kanske saknas Cliqnycklar från tidigare ägare.

En annan aspekt som vägt in i det här beslutet är önskemål från medlemmar om att uppgradera skalskyddet i föreningen till något bättre än portkoderna vi har idag.

Att det sker nu hänger ihop med den långsiktiga plan för underhåll som styrelsen arbetar med. Planen finns till för att sprida ut större kostnader för föreningen så att inte allt kommer i en klump när det blir akut . Låssystemet görs inte istället för att renovera hissar, fasader eller annat. En viktig del av styrelsens uppgifter är just detta pågående arbete med att väga olika åtgärder mot varandra och göra prioriteringar.

Ekonomin då? Det låter dyrt det här, borde inte annat prioriteras?

En del medlemmar har uttryckt en oro för att det nya låssystemet är dyrt och att föreningen istället borde amortera mera på våra lån. Här för styrelsen en dialog med föreningens bank och HSB och ledamöterna tycker att vi hittat en bra balans mellan amortering och underhåll samt reparationer.

Låssystemet kostar föreningen 1,65 miljoner med moms. Det tillkommer en fast kostnad för bland annat administration på X kronor och så tillkommer samtalskostnaden för porttelefonerna.

Värt att notera att låssystemet är kan byggas ut om föreningen vill lägga till något i framtiden.

Vad händer nu?

Axlås heter entreprenören som genomför det här projektet som kommer att vara klart den 22 februari 2019. De har tidigare satt upp lappar i portuppgångarna och installationen pågår. Alla medlemmar har fått en enkät som måste fyllas i, för att det ska finnas namn och möjlighet att ringa alla från de nya porttelefonerna. När porttelefonerna finns monterade, kommer de gamla portkoderna att fungera fram tills allt är i drift.

I porttelefonen kommer endast namn att synas och personer som kommer för att hälsa på kommer via telefonen kunna ringa upp till den som ska besökas. Det telefonnummer som du uppger i enkäten kommer alltså inte att synas för besökare. Varje lägenhet kommer att kunna ange två telefonnummer och det kan vara mobilnummer.

För att släppa in en besökare hör du efter vem det är och trycker du på 5 eller # för att öppna porten. Det här kommer att fungera ungefär som idag då du ger ut portkoder till betrodda vänner eller går ner och öppnar porten.

Taggar

Du som bor i föreningen kommer istället att komma in med en tagg. Dina taggar kommer att kunna låsa upp endast de dörrar som du har rätt till, exempelvis din port, porten till din tvättstuga, dörren till bastun, port och dörr till förråd eller det garage där du har din bil. 2

Taggarna kommer att delas ut i januari. Alla kommer att bjudas in till föreningslokalen för att legitimera sig så att bara rätt personer får sina taggar.

Portkoderna försvinner helt. Posten och liknande aktörer kommer också att få en tagg. Du som har hemtjänst kommer att kunna ge en tagg till dem så att de kommer in.

Varje boende får 4 taggar och mot en mindre kostnad är det möjligt att köpa till fler. Om en tagg tappas bort är det snabbt och enkelt att ta bort den ur systemet så den inte längre kan öppna några dörrar i föreningen och lika enkelt att ersätta den med en ny tagg. Det hela gör låssystemet säkrare än dagens system med mekaniska nycklar och är också enklare och billigare.

Tvättstugorna kommer också kräva tagg, men kommer att bokas som idag med tavlorna. Grovtvättstugan kommer alla att komma åt, övriga kommer att fördelas på våra lägenheter. Garage-dörrarna och in till förråd kommer också kräva tagg. Garageportarna kommer att gå att öppna via app eller tagg. Telefonsystemet föreningen har idag är utdöende och kommer att sluta att fungera vid något tillfälle, föreningen kommer inte att lägga några pengar på att felsöka systemet. Värt att notera dock, bara de med telefonmöjlighet idag får tillgång till appen.

I föreningslokalen kommer en digital tavla att sättas upp för att boka de faciliteter som finns där, bastu och gym exempelvis.

Andra frågor

Befintliga handikapp-anpassningar, kommer de att fungera? Ja, de kommer att fungera även med det nya låssystemet.

Vad händer vid strömavbrott? Om det blir strömavbrott kommer låssystemet att fungera ändå i sex timmar (styrelsen håller på och undersöker om det här bör och kan förlängas). Det kommer att gå att komma ut ändå, och om det blir ett mycket långvarigt strömavbrott kommer portarna att lämnas olåsta så att det går att komma in tills strömmen är åter.

Går det att låsa upp portens ytterdörr med nyckel? Nej, det kommer inte att gå. Styrelsen har fattat det här beslutet för att ta bort risken att några nycklar kommer på vift.

Hur blir det med cykelförråden? Cykelförråden kommer ha kvar de gamla nycklarna (samma som många har till lägenhetsdörren, porten och exempelvis barnvagnsförråden idag).

Hur gör man om man vill sätta upp lappar i alla trappuppgångar? Då får man höra av sig till styrelsen så att den som har det behovet kan få tillgång till det.

Finns det lås till lägenhetsdörrar också? Ja, det finns möjlighet att köpa lås till lägenhetsdörren som fungerar med samma tagg som till det nya låssystemet.

Styrelsen önskar alla God Jul och Gott Nytt År