Nr 7, december 2019

Kort från extrastämman

Föreningen har haft extrastämma och informationsmöte. Omkring 70 personer kom. Extrastämman hade två ärenden, det första om ett förslag till uppdaterade stadgar och det andra om en inkommen förfrågan att dela upp en lägenhet i två. Totalt kunde 66 rösta under stämman enligt den upprättade röstlängden. Förslaget om nya stadgar fick 42 ja-röster och 7 nej-röster och kommer att tas upp en andra gång på årsstämman i april nästa år. Lägenhetsdelningen godkändes av stämman med 31 ja och 15 nej.

Kvällen fortsatte sedan med informationsmötet där styrelsen berättade att de två fikaplatserna blir färdiga i år enligt de inlämnade motionerna till årsstämman i april. 

När det gäller motionen om trafiken på innergården sa styrelsen att fartguppen kommer att ses över. Alla farthinder ska vara öppna i mitten så att exempelvis rullatorer och barnvagnar kommer fram. En ny sort kommer att köpas in och placeras ut och de stenar som ligger längs kanterna kommer att flyttas så att det inte går att köra vid sidan av. Buskarna ska hållas nere på lämplig höjd. Dessutom ska skyltningen ses över och styrelsen undersöker om det går att anordna fler avlastningsplatser.

Föreningen kommer att byta trädgårdsfirma vid årsskiftet till Lövhagens mark och trädgård då både styrelsen och en del medlemmar inte varit nöjda med nuvarande entreprenör.

Några exemplar av protokollet finns nere i föreningslokalen i hyllan vid hjärtstartaren, tar de slut kan protokollet också få läsas via exempelvis tisdagsöppet eller genom att kontakta styrelsen.

Avgiftshöjning

På grund av tidigare avgiftssänkningar med totalt 20 procent så har föreningens intäkter minskat från ca 20 miljoner/år till ca 16 miljoner/år. Trots idogt arbete med att sänka våra kostnader för förvaltning, skötsel, sopor mm, tvingas styrelsen konstatera att många kostnader ökar i takt med inflationen samt att föreningens behov av underhåll ökar i takt med att våra fastigheter blir äldre. Inför nästa år har underhållsbudgeten ökats till ca 5 miljoner kronor, budgeten för reparationer kvarstår på 1 miljon kronor. Det budgeterade utfallet för 2020 blir ca 728 000 kr plus.

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 5 procent med start 1 januari 2020. 1,5 procent är inflationsökningen och 3,5 procent för att möta föreningens kostnadsökningar vad gäller drift och underhåll. Ökningen innebär att föreningen får in ca 822 000 kronor per år. I avgiften ingår tv, bredband, bostadsrättstillägg, sophantering, värma och vatten.

På informationsmötet kom frågan upp om styrelsen utrett att istället för avgiftshöjning ta in extra kapitaltillskott från medlemmarna, men i samråd med HSB:s ekonom bedöms inte det vara någon framkomlig eller önskvärd väg att gå.

Föreningen har följande lån:

Lånebelopp      Ränta        Förfallodag       Räntekstn/år

56 000 000        1,12%        2022-12-22        627 200

17 000 000        0,707%      2019-12-28        121 524 (2 milj amorteras 28/12-19)

40 000 000        1,14%        2020-09-25        456 000

35 000 000        1,01%        2021-09-25        353 500

40 000 000        1,36%        2021-09-25        544 000

188 000 000                                                   2 102 224
 

Tisdagsöppet

Den 24 december kommer det inte att hållas tisdagsöppet nere i föreningslokalen, men välkomna åter den 7 januari 2020.

Fyrverkerier nyår

Snart är det dags att säga hej då till 2019 och välkomna 2020. Kanske planerar du eller besökande vänner att skjuta upp fyrverkerier? Styrelsen påminner om våra trivselregler som förbjuder att skjuta upp fyrverkerier från föreningens innergård, främst pga brandrisken. Visa hänsyn till dina grannar och djuren i området och välj avfyrningsplats på ordentligt avstånd från husen. Tänk också på att fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt inte får användas i Sverige. Smällare är också förbjudna.

Tillfälliga p-tillstånd

De tillfälliga p-tillstånden kostar för närvarande som att hyra en uteplats. Styrelsen har beslutat att från och med 1 januari 2020 höja priset till 500 kronor per månad. Även fortsättningsvis kan endast boende som står i kö till en p-plats via HSB köpa tillstånden. Parkeringspolicyn (hittas bland annat via föreningens hemsida) har uppdaterats för att motsvara ändringen.

Fritidskommittén

Fritidskommittén i vår förening gör ett fantastiskt jobb med att erbjuda alla medlemmar tillgång till exempelvis bastu, styrkerum och festlokal. De anordnar dessutom städdagar och andra aktiviteter. 

Nytt i samband med nästa årsstämma är att kommitténs ledamöter inte kommer att väljas via valberedningen och stämman. Istället kommer kommittén att fungera fristående. Viktigt att notera: om kommittén läggs ned pga brist på frivilliga kommer styrelsen inte att kunna ta över deras uppgifter. Det saknas några personer idag och några ledamöter vill sluta eller dra ned på sitt engagemang. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till Lennart Tengblad eller fråga styrelsen efter kontaktuppgifter.

Radon-mätningar

Kommunen har ålagt föreningen att utföra långtidsmätningar av radon i våra lägenheter. Alla på markplan och några på plan 1 berörs av detta. Två små dosor (de ser ut ungefär som brandvarnare) kommer att behöva placeras ut i två rum under minst två månaders tid. Styrelsen kommer att höra av sig om tillträde under december för att placera ut dosorna och sedan återkomma igen för att samla in dem.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 becquerel per kubikmeter luft (bq/m3). Riksdagens mål är att värdet ska vara lägre än så i alla bostäder år 2020.

Glöm inte att släcka ljusen

Så här under årets mörkare månader är det mysigt med tända ljus hemma – men glöm inte att släcka dem om du lämnar rummet eller går hemifrån! Tänk också på att inte ha lösa föremål i trapphusen, det är en viktig utrymningsväg om det skulle börja brinna.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 

önskar styrelsen

Julklappspapper, presentsnören och slokande gran 

Hur sorterar du rätt i jul?                                              

Presentpapper

Sorteras som pappersförpackningar. Kom ihåg att ta bort snörena.

Presentsnören

Lägger du i soppåsen.

Frigolit

Sorteras som plastförpackningar.

Wellpapp

Sorteras som pappersförpackningar.

Julkort

Lägger du i soppåsen.

Julkort som kan spela en melodi innehåller batteri och lämnas som elavfall.

Julgranskulor i plast

Lägger du i soppåsen.

Elljusstakar, elljusslingor, eljulstjärnor

Lämnas som elavfall.

Stearinljusstumpar

Lägger du i soppåsen.

Värmeljuskoppar

Peta loss vekeshållaren och lämna delarna som metall på Återvinningscentral eller hos den mobila återvinningscentralen som med jämna mellanrum besöker Lomvägen. (OBS! inte i metallbehållaren i soprummet!)

Julgran

Äkta gran - Rishögen nedanför grillplatsen är rätta stället. Gångvägen går mellan hus A och B och förbi Jättestenen.

Plastgran – till återvinningscentralen som metallskrot (OBS! inte i metallbehållaren i soprummet!)