Nr 7, 2018

Kort från styrelsen

Styrelsen har haft årets budgetmöte och prioriterat vad som bör och kan renoveras eller underhållas nästa år. Våra fastigheter börjar bli till åren och för att fördela underhållskostnader på ett bra sätt, har styrelsen också arbetat mycket med en plan som sträcker sig över flera år.

Renoveringen av varmgaraget etapp 2 är nu färdig, de nya elbilsplatserna i garagen är klara och går att använda för den som vill. Hör av dig till HSB i så fall. Kantstenarna runt våra ingångar har blivit reparerade och det har kommit upp nya armaturer för att lysa upp våra entréer.

Snart är det dags för den årliga informationsträffen, missa inte den. Se mer information på separat inbjudan.

Övernattningslägenhet?

Styrelsen skulle vilja undersöka intresset för en övernattningslägenhet i vår förening. En lägenhet som kan hyras av föreningens medlemmar för att låta långväga gäster sova över. Om du är intresserad, mejla in vad du heter, lägenhetsnummer och ett ja till styrelsen@snickarbacken.com, eller lämna en lapp i föreningens brevlåda på vår gemensamma lokal.

Policy för parkeringar

Styrelsen har sett över föreningens riktlinjer för parkeringar och förråd och behövt ändra några detaljer. Här kommer ändringarna som gäller både förråd och parkeringar:

”Då plats kan erbjudas meddelas medlemmen per brev eller mail av HSB.

Erbjudandet skall besvaras inom fem arbetsdagar, nej tack eller uteblivet svar medför att man tas bort från listan och erbjudandet går till nästa på kölistan. Är man fortsatt intresserad av plats får man återkomma med ny intresseanmälan.”

Tillfälliga parkeringstillstånd ges bara till medlemmar som står i kö till permanent parkeringsplats.

På gång från Fritidskommittén

Det återstår några luncher i år, tors 22/11 och jullunchen som blir den 6/12.

Nytt låssystem

Styrelsen har beslutat att modernisera föreningens låssystem. Arbetet kommer att påbörjas inom kort och kommer att vara klart i februari 2019. Det kommer att bli porttelefoner i våra entréer. Boende kommer att ha brickor som öppnar medan besökare får ringa upp till den som de vill hälsa på istället för dagens system med portkoder eller att man får gå ner och öppna åt sina gäster. Några andra dörrar kommer också att få lås som öppnas med brickor. Först och främst är det det nuvarande Cliq-nyckelsystemet som är föråldrat och som kommer att bytas ut.

Mer om detta kommer på informationsmötet. Styrelsen har också bjudit in Jörgen Forsgren från HSB som kan hjälpa till att svara på frågor om låsbytet.

Grovsoprummet

En övervakningskamera kommer snart att sättas upp i grovsoprummet, detta för att komma till rätta med de bekymmer som varit med att någon eller några lämnar fel saker där. Det kostar föreningen onödiga pengar varje gång vi får be HSB att köra bort föremål som lämnats trots att man inte får.

Allt gott önskar Styrelsen