Nr 6, oktober 2023

Snickarbladet nr 6, oktober 2023

Extrastämma om stadgar

En liten skara medlemmar kom till extrastämman och godkände stadgarna i andra läsningen. De kommer att tryckas upp skriftligt och finnas tillgängliga i föreningslokalen inom kort, men finns redan nu på föreningens hemsida och Mitt HSB i digital form. Protokollet finns också tillgängligt via Mitt HSB.

Information i november

Styrelsen vill påminna om att medlemmar kan skicka in frågor till styrelsen. Under vecka 48 kommer styrelsen dela ut information till samtliga boende om hur det går för föreningen. Frågor måste in senast 6 november så att styrelsen hinner svara och sammanställa materialet.

Avgiftshöjning

Styrelsen har haft budgetmöte inför 2024 och beslutat att höja avgifterna med 10 procent från och med 1 januari 2024. Detta för att möta ökade renoveringskostnader och räntekostnader.

Stamspolning

Styrelsen planerar för stamspolning under första kvartalet nästa år. Entreprenören kommer att behöva tillträde till allas lägenheter, vi ber om er förståelse och gott samarbete. Arbetet kommer att aviseras som vanligt när det närmar sig. 

Vattenförbrukning och vattenskador

Föreningens vattenförbrukning ökar och vi har också flera kostsamma vattenskador årligen. Nästa år höjs också avgiften för vatten med 28 procent. Styrelsen uppmanar alla att anmäla kranar som står och droppar, toaletter som rinner och liknande till HSB för åtgärd. Se gärna i stadgarna vilka delar i lägenheten som du själv ska underhålla. Badrum som börjar bli 20 år gamla bör renoveras för att tätskikten ska fungera som tänkt.

Styrelsen uppmanar också alla att installera underlägg till kylskåp, frysar och diskmaskiner, det är en förebyggande åtgärd som ger tidiga signaler om det finns något vattenläckage. Vi rekommenderar också att man installerar vattenlarm vid disk- och tvättmaskin som börjar låta om det upptäcker vatten.