Nr 6, oktober 2019

Kort från styrelsen

Styrelsen arbetar med budgeten för nästa år och planerar en städdag tillsammans med fritidskommittén. Höstens informationsmöte och extrastämma den 28 november planeras också. Styrelsen kommer att ge förslag på uppdaterade stadgar och trivselregler. Ändringsförslagen kommer att delas ut tillsammans med en kallelse inför mötet.

Vecka 41 påbörjas ett större renoveringsarbete på baksidan av A-huset. De vertikala fogarna ska renoveras vilket förväntas pågå i ungefär 2 månader. Den sista etappen i varmgaraget renoveras nu också. Störande ljud kan förekomma när golvytan slipas.

Tillsyn av lägenheter vid flytt

Brf Snickarbacken kräver från och med september 2019 att den som säljer sin bostadsrätt i föreningen, inför avflyttning, ska komma in med en begäran om att en tillsyn av lägenheten görs. Detta bekostas av föreningen och bokas hos styrelsen (styrelsen@snickarbacken.com).

Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna installationer eller ändringar. Det tillsynen främst omfattar är till största delen olika synliga fel på installationer (vatten, avlopp, värme, ventilation och elsäkerhet) samt synliga konstruktions- och fuktskador på bärande delar, samt öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa.

Porttelefonerna ringer från nya nummer

Efter bredbandsbytet ringer porttelefonerna från nummer i serien 08-511 65 770– 08-511 65 775.

Valberedningen söker intresserade av styrelsearbete 

Valberedningen i vår förening arbetar åt alla medlemmar till våra årsmöten. De tar fram förslag på vilka personer som ska vara med i styrelsen. Nu söker de efter intresserade som vill vara med. Människor med tid, engagemang och lust får gärna höra av sig till någon i valberedningen. Du hittar kontaktuppgifter via hemsidan (www.snickarbacken.com/Valberedning).

Hjälp med bredbandet?

Är det någon som behöver hjälp med något kring bredbandsbytet? Kontakta styrelsen via mejl (styrelsen@snickarbacken.com) eller kom ned till tisdagsöppet (Sidensvansvägen 63 jämna veckor mellan klockan 18:30–19:30) så hjälper vi till.

Hösten är här, dags för städdag!

Styrelsen och fritidskommittén anordnar en städdag den 9 november mellan kl 11–13. Den här gången provar vi ett nytt upplägg där varje port får ansvara för sitt närområde. Kom och hjälp till att snygga till omkring ditt eget boende! Dagen börjar utanför föreningslokalen på Sidensvansvägen 63 där alla som kan delta samlas och startar upp arbetet. Dagen avrundas på samma ställe och deltagarna bjuds på korv och dricka.

En fin höst önskar styrelsen