Nr 5, september 2023

Snickarbladet nr 5, september 2023

Extrastämma om stadgar

På grund av lagändringar behöver föreningen uppdatera stadgarna. Förslaget godkändes vid den första läsningen i samband med den ordinarie stämman i april. Kallelse till extra stämma den 5 oktober har delats ut till samtliga brevlådor samt mejlats till de medlemmar som anmält sig till e-postlistan (har du inte gjort det kan du enkelt göra det via föreningens hemsida). Några utskrivna exemplar finns i föreningslokalen och digitala handlingar finns i HSB-portalen.

Mingel efter stämman

Efter stämman bjuder föreningen på dryck och enklare tilltugg och de medlemmar som önskar kan stanna kvar och mingla. 

Andrahandsuthyrning

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att först söka tillstånd hos styrelsen.

Kvarlämnad eller felaktigt placerad egendom

I de fall styrelsen/föreningen behöver ta vara på kvarlämnad egendom eller felaktigt placerade saker som exempelvis utgör fara, kommer egendomen att förvaras i sex månader innan egendomen anses tillfalla föreningen. I det fall det är möjligt kommer föreningen först att avisera vid egendomen under lämplig tidsperiod innan egendomen flyttas till förråd.

Exempel: omärkta cyklar från cykelförråden (obs endast vid aviserad rensning), trasig lekutrustning som lämnats på lekplatsen (avisering ej möjlig), brandfarliga föremål i trapphus (avisering sker vid föremålet först).

Saknar du något du anser felaktigt omhändertaget? Maila styrelsen.

Information i november

Styrelsen kommer precis som förra året att dela ut skriftlig information om hur det går för föreningen under vecka 48 i november till samtliga boende. Vi redogör för:

  • resultatet för de 3 första kvartalen av året
  • den nya budgeten för kommande år
  • genomförda arbeten under året
  • planeringen för kommande år
  • annat av intresse för boende

Medlemmar kan skicka in frågor till styrelsen och svaren sammanställs och delas med samtliga. Skicka in frågor senast 6 november, detta så att styrelsen hinner svara och sammanställa materialet för utdelning.

Städdag

Fritidskommittén har planerat in en städdag i föreningen den 7 oktober. Mer info sätts upp i trapphusen.