Nr 4, juni 2023

Verksamhetsanalysen har kommit

Nu har verksamhetsanalysen som styrelsen beställt av experter kommit och gäller räkenskapsåret 2022.

634 bostadsrättsföreningar har jämförts i denna undersökning och visar hur just vår förening står sig i jämförelse med andra.

Nyckeltal kr/kvm

Snickarbacken

Medelvärde

Kommentar

Årsavgift

713

705

Total intäkt

805

811

Sparande

310

196

Generellt bör sparande ligga mellan 250–300kr/kvm

Belåning

7 413

5 419

En något högre takt i avbetalningen är planerad, men den måste balanseras mot underhållsbehoven, vilka är stora.

Driftskostnader

438

539

Fjärrvärme, vatten, el, förvaltning, personal, serviceavtal, löpande reparationer

Elkostnad

31

52

Värmekostnad

74

107

Vattenkostnad

36

33

Styrelsen ber boende kontrollera ev droppande kranar & rinnande toaletter

Sophantering

23

25

Städ

18

19

Försäkring

18

19

Notera att föreningen nu har FOLKSAM som försäkringsgivare

Förvaltning, personal och löpande underhåll

140

156

Framtaget för att ge en mer rättvisande bild - en förening kan tex ha ett stort avtal som inkluderar mycket, andra betalar löpande och några gör mycket själva.

Hundar

I Sollentuna måste hunden vara kopplad när du vistas på offentlig plats. Du får ha din hund lös på din tomt, i rastgård och vissa områden i skogen. Föreningens omgivning/gård är inte din tomt och därmed råder samma koppeltvång som på offentligt plats – se föreningens antagna trivselregler. Allra bäst är det om din kopplade hund rastas utanför innergården, och kom ihåg att plocka upp efter er. Rastade och kopplade hundar är självklart välkomna att vistas på gården.

Närmaste hundrastgård där du kan släppa din hund är: Kärrdal – i skogsparti norr om Kärrdalsskolan.

Grillning

Nu är grillsäsongen här igen. Styrelsen påminner om att det är upp till varje individ att hålla sig uppdaterad om eventuella eldningsförbud och agera därefter. Vänligen visa hänsyn mot grannarna. Reglerna är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill placerad på ett säkert avstånd ifrån huset. Kolgrillar får inte användas alls.

Avgiftshöjning

Föreningen har ett större lån som förfaller sista september och räntekostnaderna kommer att bli betydligt högre (som tidigare aviserat). Styrelsen har därför beslutat att höja avgifterna med 2,5 procent från den 1 oktober 2023. Styrelsen vill också redan nu flagga för att ytterligare höjningar kommer behöva göras framöver.

Odlingslådor

Det finns fortfarande lediga odlingslådor att hyra i området. Läs mer om hur du hyr en på hemsidan, snickarbacken.com/Odlingslådor.

Styrelseöppet i sommar

Snart tar styrelsen lite sommarledigt från styrelseöppet. Det innebär att sista chansen att träffa någon ur styrelsen blir den 28 juni. Sedan håller styrelsen stängt och träffas igen från och med den 9 augusti

Försvunnen tidningscontainer

Tidningscontainern vid återvinningsrummet försvann för några veckor sedan.  Styrelsen fick veta att den som stod där var för stor för att kunna placeras så att garageutfarten inte blockerades. En mindre container är nu på plats igen. Vi påminner om att det finns ytterligare en tidningsinsamling vid A-huset ut genom portalen.

Paketboxar

Nu finns det paketboxar utanför lokalen på Sidensvansvägen 63. Två från Postnord och en från företaget Iboxen som kan ta emot paket från exempelvis Bring, Best, Airmee, Earlybird, UPS, Schenker, DHL och FedEx. Så när ni beställer något och har valet att hämta i paketbox, håll utkik efter våra så slipper ni kanske en resa till Edsberg eller liknande för att hämta paket.

Trevlig sommar önskar styrelsen!