Nr 4, december 2021

Nytt från styrelsen

Föreningen har haft extrastämma och informationsmöte. Extrastämman hade uppe en ny motion om att dela en lägenhet som fick avslag. Tre andra motioner om att dela lägenheter drogs tillbaka av motionärerna innan stämman. Letar du efter presentationen från info-mötet, eller protokollet från stämman? Allt finns uppladdat på Mitt HSB. Styrelsen vill också påminna om att sista datumet att lämna in motioner till den ordinarie stämman nästa år är 1/2 2022.

Styrelsen har fått in offerter från flera entreprenörer om våra lekytor och valt att gå vidare med Lövhagen. Arbetet kommer nu att planeras och om allt går vägen kan arbetet påbörjas efter sommaren nästa år. Styrelsen planerar att bjuda in till ett informationsmöte om lekytorna i vår.

Styrelseöppet

Nu håller styrelsen stängt över helgerna och återkommer den 12 januari.

Sopstationer

Våra nya sopstationer är nu på plats, men det kommer att göras justeringar nu när vi kan se hur de används i praktiken. Vi kommer att lägga till fler kärl för matavfall samt ta bort några för restavfall som inte behövs.

Valberedningen söker intresserade av styrelsearbete

Vill du vara med och påverka ditt boende? Anmäl intresse att vara med i styrelsen! Vår uppgift i Valberedningen är att ta fram förslag på vilka personer som skall ingå i vår styrelse och nu söker vi efter intresserade som vill vara med. Tänk på att om du går med i styrelsen kan du vara med och bidra till att föreningen förvaltas på rätt sätt. Är du bra på att samarbeta och villig att lära dig något nytt? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse. Hör av dig till någon av oss i Valberedningen. Du hittar kontaktuppgifterna på vår hemsida: www.snickarbacken.com/valberedning.

God fortsättning och Gott nytt år önskar Styrelsen