Nr 3, september 2021

Nytt från styrelsen

Det har gått lite väl länge sedan förra Snickarbladet, men styrelsen och arbetet i föreningen har inte stått stilla för det. Styrelsen hoppas på att få till kortare, men tätare Snickarblad framöver. 

Pandemin har fortsatt att påverka föreningens planerade underhåll. Styrelsen har fått justera och ändra i planerna för bland annat fasadrenoveringarna och lekplatserna. Ytterligare två hissar (i 77:an och 32:an) kommer att renoveras under hösten.

Styrelsen vill informera om att suppleanten Linda Gricjus aldrig började efter årsstämman. Styrelsen ser ingen anledning att välja in någon ny utan fortsätter med två suppleanter till nästa stämma.

Styrelseöppet

Nu öppnar vi upp styrelserummet en gång i veckan igen, men på ny tid och med nytt namn. Onsdagar kl 18:30–19:30 jämna veckor med start 22 september kan ni komma med frågor om boendet, köp av p-tillstånd, kontraktsskrivning avseende pingis, bastu mm. 

Vi kräver inte vaccinationspass, men önskar att besökare är fullt vaccinerade och att FHM:s rekommendationer följs – kom bara om du är frisk och håll avstånd.

Sopstationer

Under vecka 39 kommer de nya sopstationerna på plats. I samband med detta stängs samtliga soprum invid portarna, vi återkommer med beslut om hur dessa ska kunna användas på bästa sätt.

OBS: Det kom med ett fel i Snickarbladet som sitter uppe i våra trapphus. Det blir inga nycklar på matavfallsbehållarna.

Städdag

Fritidskommittén anordnar en städdag den 30 oktober. Håll utkik i trapphusen efter fler detaljer kring dagen.

Extrastämma och infomöte

Styrelsen kommer att kalla till en extrastämma den 24 november för att ta upp de motioner som lämnades in i tid till den ordinarie stämman tidigare i år. Där kunde vi inte ta upp dem med anledning av pandemin, men nu är det dags att mötas i lokalen igen. Kallelse, motioner och styrelsens svar kommer att delas ut till alla senast fyra veckor innan enligt våra stadgar.

Kvällen efter, den 25 november kommer vi att hålla det årliga informationsmötet. Styrelsen ber alla medlemmar att skicka in eventuella frågor senast 29 oktober så att vi hinner att förbereda svar. Styrelsen har bjudit in föreningens HSB-ekonom för att hjälpa till att svara på frågor kring ekonomi och redovisning. 

Njut av höstens färgprakt önskar styrelsen