Nr 3, maj 2023

Årsstämman

Nu har årsstämman varit och i år deltog 64st röstberättigade. Föreningens ekonom på HSB närvarade och svarade på frågor. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och årsredovisningen för år 2022 kunde läggas till handlingarna. 

Motionen om tydligare årsredovisning fick avslag. Protokollet kommer inom kort att finnas på Mitt HSB (logga in med BankID) och några papperskopior i facken utanför styrelserummet i lokalen. 

Styrelsen tackar de avgående suppleanterna Auli Strandh och Christina Bodelsdotter för sina insatser i styrelsen.

Extrastämma om nya stadgar

De nya stadgarna godkändes vid första läsningen utan några invändningar. Andra läsningen kommer att genomföras med en extrastämma efter sommaren. Kallelse kommer enligt stadgarnas regler.

Nya styrelsen

Styrelsen minskar nu med två personer och består fram till nästa årsstämma av: Marie Lenke, Pär Hugosson, Ida Blix, Kari Ahonen, Magnus Holm, Ralph Wetterberg och Per Wicksén. Ingemar Björklund fortsätter som suppleant. 

Trädgårdsavfall

Det finns en ny plats för trädgårdsavfall (ej skräp, plast och liknande) bakom A-huset, vid skogskanten framför port 42. Se skyltning.

Styrelseöppet i sommar

Snart tar styrelsen lite sommarledigt från styrelseöppet. Det innebär att sista chansen att träffa någon ur styrelsen blir den 28 juni. Sen håller styrelsen stängt och träffas igen från och med den 9 augusti.

Grillning

Nu är grillsäsongen här igen. Vänligen visa hänsyn mot grannarna. Reglerna är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill placerad på ett säkert avstånd ifrån huset. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till grillplatsen som föreningen har anordnat nedanför B-huset.

Hälsningar styrelsen