Nr 3, juni 2020

20 juni 2020

Snickarbladet

Kort från styrelsen

Årsstämman genomfördes i år enbart med poströster och den nya styrelsen konstituerade sig den 16 juni. Marie Lenke fortsätter som ordförande, Pär Hugosson som vice ordförande och Ida Blix som sekreterare. Ny i styrelsen är Milan Knezevic som blivit invald som suppleant. Styrelsen har tackat Liana Stenbergh för hennes insatser med blommor.

Protokollet från stämman finns bifogade. Det finns också på föreningens hemsida och på Mitt HSB. Några kopior på papper finns i föreningslokalen.

Eftersom ni inte fick möjlighet att träffa den nya styrelsen på stämman kommer här en kort presentation av oss:

Marie Lenke, 56 år, bor i nr 22. Jobbar med administration och HR på ett eventbolag.

 Vald till ordförande

Pär Hugosson, 70 år, bor i nr 79.

Pensionerad pastor i Equmeniakyrkan, 2002–2016 föreståndare för Kyrkornas Secondhand butik i Täby.

Vald till vice ordförande

Ida Blix, 36 år, bor i nr 73. Föräldraledig, annars journalist.  

Vald till sekreterare

Åke Larsson, 71 år, bor i nr 77. Har ett förflutet i bostadsproduktion hela livet.

Ledamot

Kari Ahonen, 57 år, bor i nr 79. Jobbar som driftschef inom fastighetsförvaltning.

Ledamot

Per Wicksén, 60-årsåldern, bor i nr 71. Verksam med fastigheter och fastighetsförmedling hela arbetslivet.

Ledamot

Josefine Holm, 37 år, bor i nr 34.

Vald till suppleant

Milan Knezevic, 63 år, bor i nr 75.

Vald till suppleant

Välkomna ner till styrelserummet tisdagar jämna veckor 18.30–19.30, det är dock stängt fram till mitten av augusti (pga covid-19 samt sommar). Om omständigheterna tillåter öppnar vi igen den 18/8.

Maila oss på styrelsen@snickarbacken.com eller lägg ett brev i brevlådan till nr 63 så återkommer vi så snart vi kan.

Ett stort tack till fritidskommittén som gjort så väldigt fint vid ”allas terrass” utanför nr 85. 

Uppdatering av underhållsplanen

Just nu pågår målning av utsidan av våra entréer bland annat och trädgårdsfirman håller på med säsongens arbeten i vårt fina område. 

Den OVK som fick avbrytas under våren planerar vi, givet att förhållandena tillåter, att återuppta under hösten. AirCano som entreprenören heter, planerar att börja igen 31 augusti och kommer att sätta upp anslag i portarna när det närmar sig. Styrelsen vill påpeka att kontrollen är obligatorisk och måste genomföras i alla våra lägenheter vart tredje år. Om du inte vill vara hemma under tiden företaget behöver tillgång till din lägenhet, lämna då nyckel i tuben i dörren. Föreningen har rätt till tillträde enligt §46 i stadgarna. Om firman inte kan komma in får du som medlem betala för ett nytt besök.

Planeringen av fasadunderhållet visade sig vara mer omfattande än vad vi först trodde, vilket gör att starten nu planeras till april 2021. Eftersom det rör sig om ett stort projekt för mycket pengar som också kommer att påverka våra dagliga liv en del när det är dags för genomförandet, vill styrelsen se till att arbetet kan fortlöpa snabbt och smidigt när det väl är dags. Vi har exempelvis behövt begära in kompletterande offerter för att rensa balkonglådorna (vi behöver ta bort olämpliga växter/skrymmande växter), ta ned markiser och dylikt på A-huset där arbetet kommer att inledas.

Vi har därför flyttat runt lite i underhållsplanen och kommer under hösten istället att renovera en hiss (i port 38) och dessutom gör vi en omfattande uppdatering och inställning av värmesystemet så att vi kan få en jämnare fördelning och lägre kostnader. Bland annat behöver alla termostater i lägenheterna att bytas. Vi hoppas kunna påbörja det arbetet efter sommaren inför den kyligare hösten.

Radon-mätningen

Tack till alla som lämnade in sina radon-dosor. Resultaten av mätningarna har kommit. Referensvärdet är 200 Bq/m3,men över det hade vi inte någonstans. De flesta dosor rapporterade värden mellan 20–100 Bq/m3.

Snickarbladet digitalt

Styrelsen kommer att sluta att dela ut Snickarbladet på papper till alla, som tidigare meddelat. Det går att anmäla sig med e-post för att få bladet digitalt på hemsidan. Precis som innan går det också att läsa Snickarbladet och andra nyheter relaterade till föreningen på hemsidan (och i föreningslokalen). Nya informationstavlor till trapphusen är på gång, med hållare där vi kan sätta upp senaste numret av Snickarbladet.

Trädgårdsavfall

Så här års vill styrelsen påminna om att det går att slänga trädgårdsavfall utanför A-huset. I slänten rakt ut från portalen är det tillåtet att lämna exempelvis jord, blommor, ris och mindre kvistar. Lämna inte plastblomkrukor och liknande.

Grillning

Reglerna för grillning är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till grillplatsen som föreningen har anordnat nedanför B-huset.

Vänligen observera att det inte heller är tillåtet med gasolvärmare på balkonger och terrasser.

Slut med analoga sändningar

Den 8 september slutar Com Hem sända analoga tv- och radio-kanaler via uttagen vi har i våra lägenheter. Istället går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet. Läs mer på comhem.se/digitalisering.

Cyklar

Det börjar bli dags för en ny rensning av cyklarna i våra förråd. Märk dina cyklar med lägenhetsnummer (det två- eller tresiffriga numret från föreningen, inte det från lantmäteriet). Den 31/8 samlas omärkta cyklar in.

Renoveringar

I dessa tider är det många som har möjlighet att renovera hemma. Tänk på dina grannar och se till att du i första hand arbetar mellan 07–17.00 på vardagar.

Kom även ihåg att informera dina grannar om renoveringen och ange gärna hur lång tid du tror att arbetet pågår, sätt en lapp på anslagstavlan – INTE på glasdörrarna. Det är absolut inte tillåtet att slänga byggmaterial, färgburkar och liknande i föreningens soprum.

Vill du kanske passa på att måla din balkong? Ta kontakt med styrelsen så får du korrekt färg och kulör att måla med.

Tänk på att skydda ordentligt så att du inte skvätter färg ner till dina grannar!

Under rådande omständigheter är många av oss hemma och njuter av vårt härliga bostadsområde, styrelsen vill passa på att uppmana alla att visa hänsyn mot sina grannar.

Trevlig sommar, önskar styrelsen