Nr 3, september 2022

Rapport från styrelsen

Styrelsen är i full gång med förberedelser inför budgetarbetet för 2023. Planerade projekt och underhållsplanen uppdateras.

Lekplatsrenoveringarna har dragit igång och kommer att pågå fram till mitten av november. Transporter på innergården måste ske, så håll gärna extra koll så att inga skador sker. Lekplatserna kommer att vara helt stängda under tiden fram till arbetena är avslutade och lekplatserna är godkända av besiktningsman. 

Är ni nyfikna på hur det blir finns ritningar och bilder uppsatta i föreningslokalen. Vi ber er också att vid frågor eller funderingar kontakta styrelsen@snickarbacken.com. Det går inte att prata direkt med de som är här och arbetar om dina egna funderingar/önskemål.

Styrelsen har också beställt takarbeten efter en genomförd inspektion som inkluderar rengöring av hängrännor, byte av eventuella trasiga takpannor och nya takstegar samt snörasskydd där det behövs enligt föreskrifter.

Hundar på gården

Det råder koppeltång i hela Sollentuna kommun, så även här. Välj om möjligt att rasta hunden utanför området. Plocka alltid upp efter din hund. 

Grillplatsen

Vi har en fin gemensam grillplats nere bakom B-huset, men för att den ska vara trevlig att besöka även för nästa, måste vi städa upp efter oss och lämna den i gott skick. 

Höstens städdag 29 okt

Styrelsen och fritidskommittén har beslutat att höstens städdag blir den 29 oktober. Mer information sätts upp i portarna när det närmar sig.

Komposten vid A-huset

Styrelsen måste tyvärr meddela att komposten bakom A-huset måste stängas – trädgårdsavfall hänvisas istället till Hagby ÅVC. Vi har fått hit ogräset Åkervinda som tyvärr är oerhört besvärligt att bli av med. Komposten kommer att täckas med svart plast under ett par års tid för att försöka förhindra vidare spridning i området. Viss spridning har redan skett då kompostjorden använts på några ställen. Vänligen ta ej bort täckplasten.

Informationsmöte 24 nov

Höstens informationsmöte blir den 24 november kl 19. Styrelsen vill gärna ha in frågor senast den 4 november så att vi hinner att förbereda svar. Ni kommer då att kunna få bättre och tydligare svar. Styrelsen besvarar frågorna under mötet och delar dem också digitalt efteråt för er som kanske inte kan närvara.

Hälsningar Styrelsen