Nr 2, mars 2020

Kort från styrelsen

Med anledning av det som sker i Sverige gällande coronaviruset covid-19, har styrelsen beslutat att skjuta på årsstämman. Nytt datum blir den 9/6. Exakt hur stämman då ska gå till får vi återkomma till, men om det fortfarande finns behov av extra åtgärder för att skydda personer i riskgrupper och av att försöka hålla nere smittspridning kan stämman exempelvis hållas utomhus. Mer information kommer med kallelsen. 

Trots dessa ovanliga omständigheter är årsredovisningen klar. Nytt i år är att föreningens ekonom på HSB kommer att delta på stämman för att kunna svara på era ekonomiska frågor. Revisorerna närvarar också som vanligt.

Samtidigt har vi i styrelsen planerat och påbörjat flera projekt vad gäller underhåll och reparationer. Arbetet med ventilationen har avbrutits, men kommer att återupptas när det är lämpligt. Aircano och styrelsen återkommer med information om detta.

Hissarna i port 24 och 34 är nu renoverade/ombyggda. 

Föreningens vägar och garage kommer att sopas under april.

Radon-mätning snart klar

Snart är de radon-mätningar som styrelsen tidigare informerat om klara. De boende som har fått små svarta dosor ombeds vänligen att lämna in dessa till styrelsen med start vecka 14. Lägg de två dosorna i påse/kuvert och märk med ditt lägenhetsnummer (det nummer som finns på utsidan av din lägenhetsdörr, INTE det fyrsiffriga från lantmäteriet). Dosorna kan lämnas i lådan som står i föreningslokalen.

Facebook-gruppen

Styrelsen vill påminna om att Facebook-gruppen inte fungerar för att lämna felanmälningar. Det enda sättet att kontakta styrelsen är att mejla styrelsen@snickarbacken.com

Årsredovisning och annat material till stämman

I år kommer styrelsen endast att dela ut kallelsen med förslag till dagordning till allas brevlådor, medan övrigt material så som årsredovisning, fullmakt, anmälan till eftersits, motioner och motionssvar kommer att finnas att hämta/läsa i föreningslokalen och digitalt via föreningens hemsida. Detta görs med stöd av stadgarna för att spara in på papper med hänsyn till miljön.

På stämman ska andra läsningen av ett förslag på uppdaterade stadgar genomföras med tillhörande omröstning. Det kommer att krävas 2/3 av rösterna för att förslaget ska kunna godkännas. 

Förslaget med ändringarna delades ut till alla inför extrastämman i höstas. Inga ändringar har gjorts sedan dess och materialet kommer inte att delas ut en gång till.

Slut med analoga sändningar

Den 26 maj slutar Com Hem sända analoga tv- och radio-kanaler via uttagen vi har i våra lägenheter. Istället går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet.

Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något. All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Snickarbladet blir digitalt

Styrelsen har beslutat att sluta dela ut Snickarbladet direkt i allas brevlådor. Det här gör vi för att spara in tid (flera i styrelsen arbetar heltid), pengar och för att spara papper med hänsyn till miljön. 

Istället finns nu möjligheten att få Snickarbladet digitalt via mejl. Ett formulär med anmälan finns nu på hemsidan. Precis som innan går det också att läsa Snickarbladet och andra nyheter relaterade till föreningen på hemsidan.

Med respekt för att inte alla har lust eller möjlighet att läsa digitalt kommer Snickarbladet också att sättas upp i trapphusen vid informationstavlorna. Några exemplar kommer också att finnas i föreningslokalen.

Matavfall, bruna påsarna

De bruna kärlen för matavfall i våra soprum håller sig betydligt fräschare om alla som sorterar matavfall ser till att följa några enkla instruktioner:

  • fyll inte påsen mer än till hälften och se till att försluta den väl
  • om påsen är blöt på utsidan, stoppa ner den i en ny torr påse och stäng också den

Nya påsar finns att hämta i grovsoprummet och i föreningslokalen.

Allt gott önskar styrelsen