Nr 2, maj 2022

Från årsstämman

Nu har årsstämman varit och i år deltog 60st röstberättigade. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och årsredovisningen kunde läggas till handlingarna. De sju motionerna behandlades också med väldigt bra diskussioner, i samtliga fall röstade stämman i enlighet med styrelsens förslag. 

Nya styrelsen

Det är två nya i styrelsen för kommande period. Ralph Wetterberg kommer tillbaka och kliver in som ordinarie ledamot och Ingemar Björklund blir en tredje suppleant. Styrelsen är nu så stor den kan vara enligt stadgarna. Vi kommer presentera dem lite bättre i kommande Snickarblad. 

Marie Lenke, Pär Hugosson och Ida Blix fortsätter i sina tidigare roller som ordförande, vice ordförande respektive sekreterare.

Styrelseöppet i sommar

Snart tar styrelsen lite sommarledigt från styrelseöppet. Det innebär att sista chansen att träffa någon ur styrelsen blir den 29 juni. Sen håller styrelsen stängt och träffas igen från och med den 24 augusti.

Grillning

Nu är grillsäsongen här igen. Vänligen visa hänsyn mot grannarna. Reglerna är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill placerad på ett säkert avstånd ifrån huset. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till grillplatsen som föreningen har anordnat nedanför B-huset.

Informationsmöte lekytor

Nu är ett datum för informationsmötet spikat. Det blir den 25 maj klockan 19 till 20:30. Styrelsen inleder med att presentera vad som kommer att hända med föreningens lekytor när de i höst ska renoveras. I slutet deltar lokalpolisen för att prata om grannsamverkan och hur vi kan motverka inbrott.

Insamling till loppis

Fritidskommittén anordnar en loppis den 22 maj (se separat anslag i porten för mer detaljer). Pengarna kommer gå till Ukraina via en hjälporganisation. Insamling sker vid förrådet (f.d. soprummet) vid Sidensvansvägen 34. Lördagen den 7 maj kl 12–14 (efter städdagen) och onsdagen den 18 maj kl 18:30–19:30.

Filter

Det finns nya filter till Fresh-80-ventilerna i våra lägenheter att hämta i föreningslokalen för den som vill byta.

Hälsningar Styrelsen