Nr 2, februari 2019

Kort från styrelsen

Nu är det bara dagar kvar tills det nya låssystemet ska vara färdiginstallerat. Efter många kvällar med att dela ut taggar och ge information till alla boende ser vi fram emot att få se det hela i praktiskt bruk.

I övrigt arbetar styrelsen för fullt med att förbereda årsstämman den 25 april. Det har kommit in flera motioner som ska besvaras, årsredovisningen ska sättas samman och skickas till tryck bland annat.

Extra tisdagsöppet

Med anledning av bytet av låssystem har styrelsen beslutat att hålla extra tisdagsöppet den 26 februari mellan kl 18:30–19:30 med fokus på frågor kring låssystemet. Det går också bra att mejla styrelsen med frågor.

Skotta bort snö från fasaden

Styrelsen vill påminna alla boende att se till att skotta bort snö från fasaden på balkonger, terasser och uteplatser. Detta för att undvika vattenskador när det som nu är töväder. 

Så gör du vid inbrott

Efter det senaste inbrottet har styrelsen fått in många frågor kring hur man ska göra om man drabbas av ett inbrott.

  • Kontakta polisen
  • Kontakta ditt försäkringsbolag
  • Meddela styrelsen så att övriga boende kan informeras

Om det uppstått skador i samband med inbrottet, beror det på vad som skadats om det är föreningen eller den boende (med hjälp av hemförsäkringen) som ska betala. Vem som står för vad framgår i föreningens stadgar. 

Råd till hundägare som möter ledarhundsekipage

Här kommer tips och råd från en boende som har en ledarhund. När ledarhunden har sin vita sele på sig behöver den få arbeta ostört.

  • Håll gärna avstånd på trottoarer eller gå till andra sidan gatan så att ledarhunden kan arbeta ostört.
  • Det är bra om du ger dig till känna och berättar att du har en hund med dig.
  • Ta gärna kontakt med ledarhundsföraren innan du släpper din hund lös vid rastplatser.

Trevlig helg önskar styrelsen