Nr 1, januari 2020

Kort från styrelsen

Styrelsen påbörjar nu arbetet med att sammanställa allt material till årsredovisningen och förbereda årsstämman som i år kommer att vara den 27 april. Styrelsen påminner om att den 1 februari är sista dagen att lämna in eventuella motioner till årets stämma.

Den nya trädgårdsentreprenören Lövhagen mark och trädgård har nu tagit över och därmed rör sig ny personal i området. Styrelsen hoppas att samarbetet kommer att fungera till belåtenhet framöver.

Styrelsen har också påbörjat arbetet med det underhåll som ska genomföras i år. Ni som var med på informationsmötet i november fick se en lista med ett tiotal punkter. Årets underhållsbudget är på 5 miljoner kronor. Bland annat påbörjas fasadåtgärder på våra hus, lekutrustningen kommer att rustas upp, ytterligare trapphus kommer att målas och arbetet med att bygga om hissarna påbörjas.

Tillsyn vid överlåtelser

Styrelsen vill förtydliga att det inte är frivilligt att boka tillsyn av sin bostadsrätt vid försäljning. Det är säljarens ansvar att i god tid inför avflyttning kontakta styrelsen (styrelsen@snickarbacken.com) för att boka tillsyn. Överlåtelsen kommer inte att godkännas förrän en tillsyn är gjord.

Tillsynen görs med stöd av § 42 i föreningens stadgar. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts med otillåtna installationer eller ändringar. Tillsynen omfattar olika synliga fel på installationer så som vatten, avlopp, värme, ventilation och elsäkerhet. Samt synliga konstruktions- eller fuktskador på bärande delar, samt öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr. Om anmärkningar finns kan den boende åläggas att åtgärda dessa.

Observera att det inte rör sig om en besiktning.

Fritidskommittén

Vår förening har under många år haft den stora förmånen att ha en aktiv fritidskommitté med många engagerade. Det ska vi vara glada för, eftersom det inte finns något krav på att det ska finnas en. Kommittén har hela tiden själva beslutat vilka uppgifter de tar sig an utifrån egna intressen. Det ankommer inte styrelsen att besluta om vare sig bokklubbar, promenader eller boulespel. Alla de verksamheter (bastu, sy-rum, snickarbod etc) som vi i föreningen idag har glädje av baserar sig helt på att frivilliga engagerar sig i vårt område. 

Kommittén har påtalat till styrelsen att flera vill dra ned på sitt engagemang eller helt sluta och det är därför som styrelsen nu uppmanar alla som kan och har möjlighet att engagera sig. Antingen med någon av de befintliga aktiviteterna eller några helt nya.

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till Lennart Tengblad eller fråga styrelsen efter kontaktuppgifter.

Paraboler

Styrelsen ber er uppmärksamma att det enligt stadgarna (§ 42) inte är tillåtet att sätta upp paraboler utan skriftligt godkännande. I de fall där godkännande saknas har eller kommer en rättelseanmodan att skickas ut via HSB.

Nya telefonnummer till porttelefonerna

Bahnhof har bytt routrarna till porttelefonerna, så uppmärksamma medlemmar har säkert redan märkt att när ni får besök så är det ett nytt nummer som ringer. Ett tips  för dig med mobiltelefon är att ringa dig själv och spara numret som exempelvis ”porttelefon” bland dina kontakter.

A-huset:     08-511 657 71
                   08-511 657 73
                   08-511 657 75
B-huset:     08-511 657 74
C-huset:     08-511 657 72
D-huset:     08-511 657 70

Klädbytardag för barn i mars

Barn växer ur sina kläder galet fort och det brukar finnas en hel del hemma hos barnfamiljer. Då de ofta knapp hunnit använda plaggen innan de är för små kan det vara en bra idé att delta på en klädbytardag. Kläderna, skor, fritidsutrustning, böcker och leksaker kommer att lämnas in under fredagen och sedan kommer försäljningen ske under lördagen i samlingslokalen. Finns det ett intresse av att delta eller frågor om Snickarbackens Klädbytardag maila gärna Josefine Holm och Louise Landin på snickarbackenskladbytardag@gmail.com.

Mer information om regler och tillvägagångssätt får deltagarna i samband med bokning av en plats. Boende i Snickarbacken kommer ha första tjing på platserna. Glöm inte att informera släkt och vänner om att detta kommer att ske under mars då alla är välkomna att handla! Mer information om datum, tid kommer längre fram.

En god fortsättning önskar styrelsen