Nr 1, januari 2019

Det nya låssystemet

Föreningens nya låssystem börjar bli färdigt och styrelsen förbereder utdelning av taggar till alla lägenhetsinnehavare. Styrelsen kommer att finnas tillgänglig i lokalen vid flera tillfällen under januari för att dela ut taggarna som alla behöver för att kunna komma in i bland annat portarna. 

För att inte alla ska komma samma dag ger styrelsen förslag på vilka dagar vilka hus kan komma. Kan du inte den dagen, ta istället något av de andra datumen som passar bättre.

Måndagen 14 januari kl 19–21    Hus D
Tisdagen 15 januari kl 19–21    Hus C
Torsdagen 17 januari kl 19–21    Hus B
Tisdagen 22 januari kl 19–21    Hus A
Onsdagen 23 januari kl 19–21    Hus A
Onsdagen 30 januari kl 19–21    Hus A
Torsdagen 31 januari kl 19–21    Hus A

För att få taggarna behöver en av lägenhetens ägare komma till lokalen med legitimation, lägenhetsnummer (inte lantmäteriets, rätt nummer står på utsidan av lägenhetsdörren) och kännedom om vilka portar och lokaler som taggarna ska ge access till. Detta för att styrelsen ska kunna pricka av och dubbelkolla att det blir rätt. Exempelvis bor du kanske i port 34, har förråd i port 42 och avtal med föreningen för bastu och snickarbod, då ska dina taggar ge tillgång till de utrymmena.

Om lägenhetsinnehavaren (ägaren) inte har möjlighet att komma till lokalen kan denne skicka en annan person med fullmakt samt kopia på legitimation för att hämta taggarna. Detta gäller även dig som bor i andra hand – du kan inte hämta ut taggarna utan fullmakt.

Tisdagsöppet

I år håller styrelsen tisdagsöppet jämna veckor från och med den 8 januari 2019 mellan kl 18:30–19:30.

Undvik brand

Styrelsen påminner igen om att det inte får finnas något brännbart material i trapphusen. Detta inkluderar dörrmattor, tavlor, krukväxter, barnvagnar och rullatorer. Material i trapphus får inte ge upphov till snabb antändning eller snabb brandspridning och inte utveckla stora mängder värme eller brandgas.

Trapphuset är en mycket viktig utrymningsväg och måste därför hållas fri från allt som kan vara brandfarligt och i vägen vid en utrymning. För allas säkerhet ber därför styrelsen boende att hålla trapphusen fria och ta bort material som inte får vara där.

Motion till stämman?

Om du har en motion du skulle vilja lämna in till årsstämman den 25 april vill styrelsen påminna om att det enligt föreningens stadgar ska vara gjort senast den 1 februari. Mer om hur en motion bör utformas för att kunna hanteras av styrelsen på bästa sätt kommer här.

En bra motion ska innehålla:

  • vad det är du vill förändra
  • hur situationen ser ut idag
  • eventuellt mer relevant bakgrundsfakta
  • vad det skulle innebära om din motion går igenom
  • en eller flera ”att-satser”, det absolut viktigaste innehållet i en motion är ”att-satsen”. Det är den som är det verkliga yrkandet (förslaget) som det röstas om. Resten av texten i motionen är till för att förklara vad förslaget menar och vad det skulle innebära. Att-satsen ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Lägg gärna ner tid på att formulera att-satsen tydligt så att en utomstående kan förstå vad du föreslår enbart genom att läsa den delen. Exempel: Jag/vi föreslår stämman att den stora lekplatsen kompletteras med en studsmatta.
  • din underskrift

God fortsättning önskar styrelsen