Nr 1, februari 2023

Rapport från styrelsen

Sedan början av januari är styrelsen igång igen efter julledigheten och har påbörjat arbetet inför årets ordinarie stämma som planeras till torsdagen den 27/4 i föreningslokalen. Som alltid kommer inbjudan samt mera information att presenteras närmare inpå stämman.

Nya lagändringar gällande stadgarnas utformning trädde i kraft vid årsskiftet och därför kommer styrelsen att presentera ett förslag till uppdaterade stadgar på stämman, och en extra stämma kommer att hållas längre fram i år (stadgeändringar kräver 2 stämmobeslut).

Arbetet med årsredovisningen för 2022 har också inletts. Med anledning av att HSB Norra Stockholm fusionerades med HSB Stockholm under förra året så kommer årsredovisningen i år att presenteras i en något annorlunda och uppdaterad form.

Styrelsen har beställt en verksamhetsanalys som vi bör kunna redovisa för i direkt anslutning till stämman, vilket vi hoppas ska ge en tydligare bild av hur det går för föreningen än en traditionell årsredovisning kanske gör.

I maj/juni kommer vi även att kunna presentera en nyckeltalsrapport där föreningens nyckeltal jämförs med ca 1000 andra föreningar. Mer om detta längre fram.

Hyr odlingslåda på gården

Den 6 februari öppnar styrelsen kön till de odlingslådor som finns mellan tvättstugan och förskolan. Det finns två storlekar på lådorna och totalt tio stycken. För att ställa dig i kö, mejla till styrelsen@snickarbacken.com med ”odlingslåda” i rubriken och meddela vilken storlek du önskar helst, lådorna kommer att fördelas utifrån först till kvarn-principen. Den mindre lådan kostar 500 kronor per år, och den större 1 000 kronor per år. Mer om detta hittar du på vår hemsida under ”Boende”.

Hyr varmförråd

Styrelsen vill påminna om att det går att hyra de före detta soprummen bredvid våra entréer. De är omgjorda till förråd och kostar olika baserat på storlek. Maila styrelsen om du önskar mer information om ett förråd.

Inga plastpåsar bland matavfallet tack

Det är inte tillåtet att slänga några plast- eller biopåsar i kärlen för matavfall. I Sollentuna kommun tar de bara emot de bruna papperspåsarna som också finns att hämta gratis i soprummet. På föreningens hemsida, snickarbacken.com, finns följande bra tips för att kladdfria papperspåsar:

  • Fyll inte påsen mer än till hälften
  • Förslut påsen väl
  • Om den är blöt, ta en till påse och stoppa ner den första i

Valberedningen söker intresserade av styrelsearbete

Vill du vara med och påverka ditt boende? Anmäl intresse att vara med i styrelsen eller att ersätta en ledig plats i valberedningen! Vår uppgift i valberedningen är att ta fram förslag på vilka personer som skall ingå i vår styrelse och nu söker vi efter intresserade som vill vara med. Tänk på att om du går med i styrelsen kan du vara med och bidra till att föreningen förvaltas på rätt sätt.

Just nu söker vi främst personer med kompetens inom ekonomi och juridik, men alla är välkomna att anmäla sitt intresse. Hör av dig senast den 1 mars 2023 till någon av oss i Valberedningen. Du hittar kontaktuppgifterna på vår hemsida: www.snickarbacken.com/valberedning.

Hälsningar Styrelsen