Nr 1, feb 2021

Nytt från styrelsen

Den här vintern bjuder verkligen på snö. Det är förstås roligt, men det har också medfört vissa problem i samband med sophämtningen vid några tillfällen. Vi har nu rett ut detta och kommer klara oss bättre framöver. Snöröjningen kommer så snart de kan för att röja upp, och styrelsen är hittills nöjda.

Snön inbjuder också till lek, men tänk gärna på att föreningen lagt pengar på att förbättra planteringarna i området – åk inte pulka där, buskarna tål det inte. Detsamma gäller även för de de som går igenom buskaget från port 16 ner till vändplan/parkeringen för att spara 20 sekunder istället för att följa vägen ner. 

Förutom snön och sophanteringen har styrelsen arbetat med årets budget och börjat arbeta med årsredovisningen för förra året. En del underhållsåtgärder har vi kunnat dra igång med redan, andra får vänta till våren.

På förslag av valberedningen vill styrelsen närmare presentera sig för er medlemmar.

5 frågor till Marie Lenke, ordförande och Ida Blix, sekreterare:

Vad tycker ni är roligast med styrelsearbetet?

– Jag tycker om att kunna medverka till att området jag bor i utvecklas på ett bra sätt. Vi i styrelsen har ett bra samarbete och jag tycker också att vi har ett bra klimat, öppet och med hänsyn. Jag upplever att vi månar om varandra, säger Marie.

– Jag tycker det är väldigt lärorikt och vi har kul tillsammans. Jag sökte också för att få möjligheten att vara med och påverka mitt boende, säger Ida.

Kan ni ge några exempel på arbetsuppgifter i styrelsen?

– Jag har valts till ordförande och jag ser det som min roll att leda och fördela arbetet och hålla koll på att vi får gjort det vi kommit överens om. Jag har även ansvar för att se till att vi håller ordning på mailen så att medlemmar får svar på sina frågor i rimlig tid. Tillsammans med Pär har jag också varit på plats under tisdagsöppet, som vi hoppas kunna öppna snart igen. Som ordförande ser jag det också som min uppgift att vara uppdaterad på de aktuella frågorna avseende såväl underhåll som ekonomi. Min personliga hjärtefråga har länge varit sophanteringen och jag är glad att vi idag har ett alldeles eget förpackningssorteringsrum, säger Marie.

– Jag skickar kallelser, skriver protokoll från våra möten och skriver Snickarbladet. Håller ordning på delar av vårt arkiv. Jag sköter också vår hemsida, uppdaterar informationen där. I år hoppas jag kunna engagera mig i upprustningen av våra lekplatser, säger Ida. 

Hur fungerar det att kombinera styrelsearbetet med arbetsliv/fritid? 

– Under perioder är det förstås mer att göra, och som heltidsarbetande så kan det vara svårt att delta på möten dagtid. Jag tycker dock att styrelsen idag klarar av detta på ett bra sätt eftersom vi litar på varandra och utan problem kan få hjälp med sådant man inte hinner själv. Under perioder då det blivit lite för mycket så har jag fått både stöd och förståelse samt hjälp av mina kollegor i styrelsen.

Många undrar säkert hur mycket tid vi lägger ner och det varierar förstås både utifrån person och möjlighet, arbetsuppgifter samt tid på året. Vi har styrelsemöte var tredje vecka under perioden mitten augusti till slutet av juni. Vi startar vid 18:30 och brukar vara klara senast vid 21, säger Marie.

– Ja, jag håller med. Nuvarande styrelsen gör ett bra jobb med att försöka avlasta och hjälpa varandra att få ihop vardagen. Det tar förstås en del tid att engagera sig och vara med på möten, men kör det ihop sig på något sätt känner jag mig trygg med att de andra ledamöterna ställer upp och hjälper till. Utgångspunkten är att alla deltar i den mån de kan och med det de kan, säger Ida.

Hur fungerar det med styrelsearbete under pandemin?

– Under de förutsättningar som råder tycker jag ändå att vi lyckats bra, även om vi saknar fysiska möten. Vi har ju tur som har möjlighet för dem som vill att delta i mötena i stora salen, medan tekniken har fungerat ganska bra för dem som väljer att delta digitalt. Kanske blir det mer mail och telefon än annars, och visst har vissa saker dragit ut på tiden, men i det stora är jag mycket nöjd med hur vi ändå lyckas göra vårt jobb, säger Marie.

– Ja, vi har ju också fått genomföra två stämmor med enbart poströstning med anledning av pandemin. Det mesta går att lösa, men vi saknar nog alla att kunna slå oss ned runt vårt vanliga mötesbord och diskutera, säger Ida.

Varför ska man gå med i styrelsen?

– När jag gick med i styrelsen hade vi precis flyttat hit från en hyreslägenhet, så det var ju en omställning. Att vara delaktig i styrelsens arbete har lärt mig massor om hur det är att bo i en BRF och jag har även fått fördelen av att vara med och fatta beslut i olika frågor som är viktiga. Det har även lett till en större förståelse för varför vissa saker behöver vara på vissa sätt. Jag hade nog aldrig träffat och pratat med så många grannar annars. När vi kommer ut på andra sidan pandemin hoppas jag att vi kanske kan starta upp någon form att mötas – grannar emellan. Det har gjorts fantastiska frivilliga insatser i den andan under året.

Jag hoppas att ingen ska se styrelsearbete som ett nödvändigt ont, utan snarare som en chans att kunna bidra med sina kunskaper till föreningens bästa, säger Marie.

– Jag var också en novis på allt kring bostadsrättsföreningar när jag gick med, men har lärt mig massor om vad det innebär att bo i en så här. Plus att jag fått lära känna massor av grannar jag inte skulle haft kontakt med annars. Det är väldigt kul att få vara med och påverka något så viktigt som sitt boende. Är man intresserad av att lära sig och delta i att göra vår förening så bra den kan vara tycker jag man ska kontakta valberedningen, säger Ida. 

Valberedningen söker dig

Tycker du att det låter roligt och vill veta mer/anmäla intresse? Kontakta valberedningen genom att skicka ett meddelande till valberedningen@snickarbacken.com. Via hemsidan hittar du också fler kontaktuppgifter.

Motioner till årsstämman

Vi vill påminna alla om att sista dagen att lämna in en motion till årsstämman är den 1 april 2021. Det finns mer tips om hur man skriver en motion på vår hemsida, se under Om föreningen / stadgar och årsredovisningar.

”En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Styrelsen kommer inför stämman att lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i materialet som skickas ut före stämman.”

Återvinningen hos oss

Det är inte styrelsen som ställer ut och ansvarar för behållaren för tidningar, se kontaktuppgifter på behållaren.

De tre behållarna för pappersförpackningar och kartong som står utanför hyrs av föreningen. De behöver stå ute eftersom de töms med kranbil. Vi har fått frågan om att istället ha öppna kärl inomhus, men efter kontakt med SEOM kan vi konstatera att det inte är möjligt. Det skulle krävas motsvarande 9–12 vagnar för att rymma samma volym och vi kan inte ta bort andra insamlingskärl, de behövs i den mängd som finns. Allt är noga uträknat efter antal lägenheter.

Om samtliga ser till att platta till sina förpackningar/kartonger samt trycka till när man slänger dem i behållaren så ryms betydligt mer.

Om behållarna faktiskt är fulla, och innehållet inte går att trycka ihop mer, får man helt enkelt ta sig till en annan, offentlig, insamlingsplats – alternativt ta hem dem igen och återkomma en annan dag. På vår hemsida tipsar vi om flera andra platser i närheten, samt om den mobila återvinningscentralen som kommer till vårt närområde regelbundet.

Vi vill också påminna om att det är en förpackningsinsamling vi har här, du kan till exempel inte slänga vilken plast som helst i plastinsamlingen – enbart förpackningar. Massor av information finns i soprummen och på internet.

Vi har även informerat kringboende om att det inte är tillåtet för dem att använda våra behållare.

Bostadsrättstillägget

Det har inkommit några funderingar kring styrelsens beslut att säga upp vårt gemensamma bostadsrättstillägg, och vi vill därför förtydliga:

Varje gång tillägget används av en enskild medlem så registreras det och premien för fastighetsförsäkringen höjs. Premiens kostnad delas av samtliga medlemmar på så sätt att när den ökar, måste andra kostnader minskas (tex underhåll).

Om istället varje medlem har ett eget tillägg och använder det, så påverkas inte föreningens premier. Det gemensamma tillägget täcker dessutom mindre än ett eget. Det är också så att tillägget gör att vi har färre alternativa försäkringsbolag att välja mellan då de flesta inte längre erbjuder detta.

Exempelkostnad för ett tillägg till din egen försäkring: 98 kr/månad för en lgh på 3 rok, 95kvm. Hör med försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring.

Brandvarnare

Brandmyndigheten kommer att åka ut oftare till allmänheten och kolla efter brandvarnare pga nya regler som trädde i kraft vid årsskiftet. Styrelsen vill påminna om att det måste finnas brandvarnare i alla lägenheter. De ska sitta monterade i taket, inte ligga i en hylla. Föreningen står för själva brandvarnaren, medlemmar står för batteribyten. Hör av dig om du behöver brandvarnare. I en lägenhet större än 60 kvm ska det finns 2 brandvarnare.  Lägenheter med två våningar ska ha en brandvarnare per våning. Det är vår starka rekommendation att det också finns brandfilt och brandsläckare.