Nr 1, april 2022

Nytt från styrelsen

Styrelsen har under årets första månader jobbat intensivt med årsredovisningen och förberett inför årsstämman som hålls den 28 april. Missa inte att anmäla dig till eftersitsen om du vill vara med på den.

Några goda nyheter från SEOM, det senaste året har vi på Snickarbacken sorterat ut 18 430 kilo matavfall och de hälsar bra jobbat! Vi sorterar ut ungefär 70 procent och målet för Sverige är 75%. Vikten vi sorterat ut motsvarar ungefär 38 vändor tur- och retur till Göteborg med bil. Eller ger tillräckligt med biogödsel för att odla 101 400 portioner havregrynsgröt. För varje extra kilo matavfall som vi sorterar ut sparar vi 3 kronor. Något att tänka på.

Våtsopning garage

Det har blivit dags att städa i garagen. Det kommer att se under vecka 19. Mer detaljerad information kommer att sättas upp. Som vanligt blir det bäst om garagen töms helt under respektive städdag och det går bra att parkera bilarna i området istället. Styrelsen pratar med parkeringsvaktbolaget så de låter bli att bötfälla någon under den aktuella veckan.

Garageportarna

Styrelsen påminner om att garageportarna nu stängs snabbare än tidigare. Portarna är öppna under 17 sekunder istället för tidigare 25. Förhoppningsvis gör detta det lättare för oss alla att stanna kvar tills porten stängts helt för att säkerställa att inga obehöriga passar på att smita in. Övervakningskamerorna i varmgaraget är nu på plats.

Informationsmöte lekytor

Styrelsen har under lång tid förberett en större renovering av föreningens lekytor, projektet har blivit försenat en del på grund av pandemin, men ser ut att äntligen kunna starta i höst. Styrelsen planerar att hålla ett informationsmöte i maj för att berätta mer om vad som kommer att göras och när. Vid samma möte kommer närpolisen att delta för att prata om hur vi kan motverka inbrott. En inbjudan sätts upp i portarna så fort ett datum är spikat.

Odlingslådor

Ytan utanför grovtvättstugan kommer att fräschas upp och fyllas med odlingslådor som medlemmar kan hyra för att odla exempelvis blommor, grönsaker eller bär. Styrelsen återkommer närmare nästa säsong med detaljer kring hur man kan ta del av dessa. De kommer inte att kunna tas i bruk redan i år.

Hyra gamla soprummen som förråd

Styrelsen har beslutat att hyra ut några av de gamla soprummen invid portarna som förråd. Kön och uthyrningen av dessa kommer att skötas via HSB, precis som övriga förråd och garage. Det går att bra att ställa sig i kö genom att kontakta HSB från och med den 16 maj. 

Nytt om felanmälan

Tillsammans med HSB har nu styrelsen förenklat felanmälningarna, nu ska vi boende alltid höra av oss till HSB så sköter de kontakten med respektive företag som ibland behöver involveras.

Motion om regnvatten

Det inkom en motion om att föreningen borde undersöka om vi kan återanvända regnvatten för exempelvis bevattning till extrastämman den 23 november förra året. Styrelsen har nu gjort en noggrann genomgång av installationer, kostnader och arbetsinsatser samt en riskanalys. Vår bedömning är att det finns risker med dessa vattentunnor som inte är försvarbara i relation till eventuell nytta. Styrelsen beslutar att inte gå vidare med detta förslag då vi anser att ansvarsfrågan inte går att lösa.

Beskurna träd

Styrelsen har fått många frågor om de beskurna träden vid B- och C-husen. Det rör sig om Rosenhagtornsträd som blivit angripna av parasiter. I samråd med chefträdgårdsmästaren hos vår trädgårdsentreprenör har dessa träd beskurits kraftigt. De kommer senare i vår/sommar att behandlas med mykorrhiza, en sorts svamp och gödslas/vattnas. Denna metod har tidigare provats vid SLU med lyckat resultat.

Hälsningar Styrelsen