Missfärgat vatten

29 mars 2020

Idag behövde vi göra en akut reparation i undercentralen i hus C. På grund av det kan vattnet ur kranarna vara missfärgat. I så fall, låt det spola en stund så ska det bli klart igen.

/Styrelsen