Kallelse årsstämman 27 april

30 mars 2023

Kallelse, förslag till dagordning, förslag till ändring av stadgar (första läsningen) samt inkommen motion med styrelsens svar finns nu upplagda i HSB-portalen. De kommer också att delas ut i pappersform i era brevlådor under kvällen.

Behöver någon fullmakt finns utskriva exemplar att hämta i föreningslokalen. Utskriva exemplar av fullständiga nuvarande stadgar finns också där (och här på hemsidan). Årsredovisningen kommer också den att laddas upp i HSB-portalen så snart den är redo (enligt stadgarna senast två veckor före stämman) och ett antal tryckta exemplar kommer också att finnas i lokalen att hämta.

Välkomna!