Informationsmöte 24 november

INFORMATIONSMÖTE

för medlemmar i BRF Snickarbacken

TORSDAGEN DEN 24 NOVEMBER 2022 KL 19:00

Styrelsen kommer traditionsenligt att gå igenom hur det går för föreningen ur olika aspekter och prata om planerna för nästa år.

En viktig del är frågor från er medlemmar. Har du någon fråga att ta upp? Mejla gärna styrelsen@snickarbacken.com, eller lägg en lapp i föreningens brevlåda senast den 4 november så hinner styrelsen förbereda svar.