Hissrenoveringar i port 40 och 81

(31 januari 2023)

Två nya hissrenoveringar drar snart igång. Föreningen har tidigare renoverat ett antal hissar. Renoveringen innebär byte av maskineri, styrsystem, och en korgdörr installeras för att upprätthålla säkerheten på hissen. De hissar med flest fel prioriteras när styrelsen planerar underhållet av hissarna.

I port 40 drar arbetet igång måndag vecka 6. Arbetet beräknas pågå under två veckor då hissen är ur drift.

I port 81 startar arbetet måndag vecka 8. Också detta beräknas pågå under två veckor då hissen är ur drift. 

Det är Hissen AB som utför arbetena. 

/styrelsen