HSB fixar endast akuta fel

2020-03-25

Med anledning av Coronaviruset har vi fått följande information från HSB.

Endast akuta fel åtgärdas i lägenheterna

Just nu påverkas vi alla av coronaviruset. På HSB Norra Stor-Stockholm arbetar vi hårt för att ge så god service som möjligt i det läge som nu råder.

I dag har vi tvingats besluta att enbart åtgärda akuta felanmälningar inne i lägenheterna.

Alla felanmälningar registreras och vi återkopplar till de boende vad som gäller för deras anmälan.

Felanmälningar i allmänna utrymmen hanterar vi som vanligt.

Skälet till beslutet är dels att inte riskera att sprida smitta, dels att vi för närvarande har en mycket hög sjukfrånvaro.

Ovissheten är stor på de flesta områden, och det är svårt att säga när läget återgår till det normala. Så fort som möjligt hoppas vi alla.

Fastighetsskötarna kommer att informera om denna åtgärd genom portanslag i fastigheterna. Information finns även påwww.hsb.se/norrastorstockholm.

Vi ber om er förståelse för att vi nu måste göra så här.

Ta hand om er!