Frågor och svar från informationsmötet

(30 nov 2021)

Nu finns presentationen från årets informationsmöte som hölls i lokalen den 25 november 2021, samt inkomna frågor med styrelsens svar uppladdat på Mitt HSB. Några exemplar finns också utskrivna i lokalen.

/styrelsen