Byggstart lekplatser

(24 aug 2022)

Föreningens lekplatser kommer att renoveras under hösten. Efter att ha tagit in och tillsammans med projektledare granskat 3 olika offerter har vi valt att gå vidare med Lövhagen, föreningens trädgårdsentreprenör.

Arbetena inleds vecka 36 den 5 september och kommer att pågå fram till mitten av november. Arbete kommer att pågå dagtid mellan 7–16.

Transporter kommer att ske till och från lekplatserna. Vi uppmanar alla att vara lite extra uppmärksamma så att ingen olycka sker. 

Lekplatserna kommer att vara stängda under hela renoveringsperioden, det är inte tillåtet att vara där och leka. Innan lekplatserna får tas i bruk igen kommer de att besiktigas och godkännas.

Vid frågor eller funderingar kontakta styrelsen@snickarbacken.com i första hand. Det går inte att prata direkt med de som är här och arbetar om dina egna funderingar/ önskemål.

Ritningar på hur det kommer att bli sätts upp i föreningslokalen tillsammans med en tidsplan (som kan komma att ändras under arbetets gång). Samma information kommer också att delas via hemsidan.

Så här blir det på stora lekplatsen:

Så här blir det på förskolans gård:

Så här blir det utanför grovtvättstugan:

Med vänlig hälsning, 
styrelsen