Bedragare säger sig arbeta för HSB

8 mars 2020

HSB har gjort styrelsen uppmärksamma på att det finns bedragare som kontaktar boende i olika föreningar, personen erbjuder sig att komma hem och sätta upp brandvarnare. 

Detta är ingen beställning och inget som HSB arbetar med för tillfället. 

För kännedom berättar HSB att de endast ringer upp boende ifall de fått in en felanmälan. Håller de på med något arbete i vår förening sätter de upp aviseringar om detta. De har dessutom nycklar och tagggar och ska inte behöva hjälp in i portar och liknande. 

Om någon ska in i din lägenhet för att utföra något arbete och du känner dig osäker, be att få se ID-06.