Angående sophanteringen på Snickarbacken

1 oktober 2020

Som ni kanske märkte uppstod det den 30/9 problem med hämtningen av matavfallet från soprummen invid portarna. Stort tack till alla er som snabbt ryckte in och hjälpte till  att flytta de bruna kärlen!

Bakgrunden är denna:

Styrelsen har fått upprepade krav på att försöka få ner hastigheten på innergården, i det arbetet har vi bl.a. anlagt flera farthinder samt nyligen flyttat flera stora stenar för att hindra ”smitkörning” mellan guppen.

Detta innebär dock att sophämtarna inte längre kan utföra sitt arbete.

Idag (1/10) har SEOM samt ansvarig för sophämtarna tillsammans med delar av styrelsen gått runt hela området och inventerat problemen.

Vi kunde snabbt konstatera att det kommer att bli mycket kostsamt för föreningen att åtgärda alla problem de har när de ska köra runt på innergården. Generellt är det för smalt på flera ställen och det har blivit extra smalt nu när vi lagt till fler/flyttat på stora stenar.

Fram till juni förra året använde sophämtarna den minsta möjliga sopbilen med "valfritt drivmedel", men kommunen krävde i den senaste upphandlingen att sopbilarna ska köras på biogas/HVO, vilket resulterade i att de nuvarande bilarna är större.

I många fall måste personalen kliva ur sopbilen rätt ner i en buske eller sten om de ska få plats att dra fram sopkärlen. På flera ställen är det för trångt, körbanan behöver vara minst 3 meter, lite bredare 3,5m där de måste stanna, så att de kan gå jämte bilen för att komma åt sopkärlen. Det finns några platser där de måste göra farliga backningar/vändningar. 

Entreprenörerna lämnade redan 2013 in en rapport om ett arbetsmiljöärende angående detta och där framhålls även den höga anspänning det innebär för chaufförerna att tvingas köra på innergården, förbi lekskolan och lekplatser samt att ibland tvingas backa.

Sophämtningen sker onsdagar och torsdagar, och för att de ska komma på onsdag och köra in i området som vanligt har vi kommit överens om att flytta undan ett antal stenar tillfälligt och snabbt jobba för att komma fram med en långsiktig lösning. Vi har fått förslag på tre platser utanför innergården där vi skulle kunna ställa "sopstationer" och alltså sluta ha soprummen bredvid varje port.

Det är styrelsens uppfattning att dessa sopstationer/markbehållare är den enda rimliga lösningen för framtiden av följande skäl: 

  • Det är sannolikt att vi inom några få år kommer att tvingas ställa markbehållare på utsidan av gården av arbetsmiljöskäl.
  • Det är orimligt att bekosta en ombyggnad av innergården för att möta upp de krav som ställs, dessutom leder det troligen till MER annan trafik på gården.
  • Om vi får ut sopstationerna/markbehållarna utanför gården tar vi bort en riskfaktor.

Vi kan sedan återställa farthinder/stenar som sänker hastigheten för de fordon som ändå måste in på gården.

Vi återkommer när vi har mer information.

//Styrelsen