Akut reparation av fjärrvärmenätet 12 september

9 sept 2019

Här kommer viktig information från SEOM gällande vår fjärrvärme. En av huvudledningarna i kommunen läcker och behöver repareras. Det här kan komma att påverka oss här på Snickarbacken, men förhoppningsvis inte.

"Torsdagen den 12 september kommer ett akut reparationsarbete i Sollentunas fjärrvärmenät att genomföras. Under tiden för reparationsarbetet upprätthålls fjärrvärmeleveransen till anslutna kunder via reservpannor. Vår bedömning är att vi med reservpannorna kommer att kunna upprätthålla en fullgod leverans till alla våra kunder.

Det finns dock en risk att så inte blir fallet. Det kommer i så fall medföra en begränsad kvantitet av tappvarmvatten. Beroende på utomhustemperatur kan även fastighetens uppvärming påverkas.

Tidsplan

Reparationsarbetet påbörjas klockan 08:00 torsdagen den 12 september 2019. Beräknad tid för reparationen är 24 timmar. På grund av reparationsarbetets omfattning finns det dock en risk för att tidsplanen behöver justeras och att avstängningen behöver pågå längre än 24 timmar.

Följ driftinformationen på seom.se som kontinuerligt uppdateras."