Årsredovisningen är klar

2020-04-25

Stämman är uppskjuten till den 9 juni, men årsredovisningen finns att läsa redan nu. Den ligger digitalt här på hemsidan. Tryck här för Årsredovisningen 2019. Ett mindre antal exemplar finns också tryckta, de kommer att göras tillgängliga inför stämman. Mer om det i kallelsen som bör landa i era brevlådor i mitten av maj (om inget nytt beslut behöver tas med anledning av coronaviruset, styrelsen följer bl a Folkhälsomyndighetens riktlinjer).