Valberedning

Erik Dalsryd, sammankallande
Sidensvansvägen 73 
08-92 82 62

Camilla Dahlfors, ledamot
Sidensvansvägen 36 

Kerstin Appelqvist, ledamot
Sidensvansvägen 79

Vad gör valberedningen?

Likt många bostadsrättsföreningar arbetar vår med en valberedning, en grupp medlemmar med uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater lämpliga att sitta i styrelsen.

Föreningsstämman utser valberedningen som består av tre personer, varav en sammankallande. Inför en föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter och revisorer.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta valberedningen.