Valberedning

Kerstin Appelqvist, sammankallande
Sidensvansvägen 79 
070-280 40 57
kerstin.appelqvist@gmail.com

Camilla Dahlfors, ledamot
Sidensvansvägen 36 

Marita Forsgren, ledamot
Sidensvansvägen 18

Vad gör valberedningen?

Likt många bostadsrättsföreningar arbetar vår med en valberedning, en grupp medlemmar med uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater lämpliga att sitta i styrelsen.

Föreningsstämman utser valberedningen som består av tre personer, varav en sammankallande. Inför en föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter och revisorer.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta valberedningen.