Valberedning

Kontakta gärna föreningens valberedning via valberedningen@snickarbacken.com

Valberedningen består 2021–2022 av:

Anita Linell, sammankallande
Sidensvansvägen 83

Alessandra Nanni, ledamot
Sidensvansvägen 79

Margareta Skog, ledamot
Sidensvansvägen 38

Vad gör valberedningen?

Likt många bostadsrättsföreningar arbetar vår med en valberedning, en grupp medlemmar med uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater lämpliga att sitta i styrelsen.

Föreningsstämman utser valberedningen som består av tre personer, varav en sammankallande. Inför en föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter och revisorer.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta valberedningen.

Hos HSB finns läsvärd information om fördelarna med att engagera sig i styrelsen:

Därför ska du ta plats i bostadsrättsföreningens styrelse