Styrelse och revisorer

Styrelse

Frågor förmedlas till rätt instans via HSBs kundcenter som nås på: 010 - 442-50 00. E-post skickas till: kundcenter61@hsb.se

Marie Lenke, ordförande
Sidensvansvägen 22 

Ida Blix, sekreterare
Sidensvansvägen 73 

Leif Bergquist, ledamot
Sidensvansvägen 24 

Christer Mårtensson, ledamot
Sidensvansvägen 18 

Åke Larsson, ledamot
Sidensvansvägen 77 

Pär Hugosson, ledamot
Sidensvansvägen 79 

Liana Stenbergh, ledamot
Sidensvansvägen 26 

Daniel Elenius, suppleant
Sidensvansvägen 79

Revisorer

Bodil Nordin, auktoriserad revisor
Grant Thornton AB
08-563 070 00
http://www.grantthornton.se/

Gun Ulvegård, förtroendevald revisor
Sidensvansvägen 73