Styrelse och revisorer

Styrelse

Frågor till styrelsen skickas till styrelsen@snickarbacken.com

Marie Lenke, ordförande
Sidensvansvägen 22 

Pär Hugosson, vice ordförande
Sidensvansvägen 79

Ida Blix, sekreterare
Sidensvansvägen 73 

Kari Ahonen, ledamot
Sidensvansvägen 79 

Magnus Holm, ledamot
Sidensvansvägen 34

Åke Larsson, ledamot
Sidensvansvägen 77 

Per Wicksén, ledamot
Sidensvansvägen 71

Christina Bodelsdotter, suppleant
Sidensvansvägen 22

Auli Strandh, suppleant
Sidensvansvägen 34

Revisorer

Bodil Nordin, auktoriserad revisor
Grant Thornton AB
08-563 070 00
http://www.grantthornton.se/

Gunnar Lundgren, förtroendevald revisor
Sidensvansvägen 38