Styrelse och revisorer

Styrelse

Frågor till styrelsen skickas till styrelsen@snickarbacken.com

Marie Lenke, ordförande
Sidensvansvägen 22 

Pär Hugosson, vice ordförande
Sidensvansvägen 79

Ida Blix, sekreterare
Sidensvansvägen 73 

Kari Ahonen, ledamot
Sidensvansvägen 79 

Magnus Holm, ledamot
Sidensvansvägen 34

Ralph Wetterberg, ledamot
Sidensvansvägen 24

Per Wicksén, ledamot
Sidensvansvägen 71

Ingemar Björklund, suppleant
Sidensvansvägen 32

Revisorer

Bodil Nordin, auktoriserad revisor
Grant Thornton AB
08-563 070 00
http://www.grantthornton.se/

Erik Dalsryd, förtroendevald revisor
Sidensvansvägen 73