Styrelse och revisorer

Styrelse

Frågor till styrelsen skickas till styrelsen@snickarbacken.com

Marie Lenke, ordförande
Sidensvansvägen 22 

Pär Hugosson, vice ordförande
Sidensvansvägen 79

Ida Blix, sekreterare
Sidensvansvägen 73 

Kari Ahonen, ledamot
Sidensvansvägen 79 

Åke Larsson, ledamot
Sidensvansvägen 77 

Liana Stenbergh, ledamot
Sidensvansvägen 26 

Josefine Holm, suppleant
Sidensvansvägen 34

Per Wicksén, suppleant
Sidensvansvägen 71

Revisorer

Bodil Nordin, auktoriserad revisor
Grant Thornton AB
08-563 070 00
http://www.grantthornton.se/

Gun Ulvegård, förtroendevald revisor
Sidensvansvägen 73