Stadgar och årsredovisningar

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019

Stadgar

En sammanställning våra trivsel- och ordningsregler, brandskydd samt föreningens stadgar som gäller för alla boende finns in en broschyr som du kan hämta i styrelserummet eller ladda ner härifrån.

Trivselregler
Stadgar (nya för 2020)
Om värmesystemet på Snickarbacken

Motion till årsstämman?

Vill du skriva en motion till årstämman? Se stadgarna gällande senast datum att lämna in motioner.

Läs gärna igenom bifogad fil om vad du ska tänka på när du skriver din motion.

Att skriva en motion