Stadgar och årsredovisningar

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018

Stadgar

En sammanställning våra trivsel- och ordningsregler, brandskydd samt föreningens stadgar som gäller för alla boende finns in en broschyr som du kan hämta i styrelserummet eller ladda ner härifrån.

Trivselregler
Stadgar