Snickarbladet

Senaste numren av Snickarbladet

Nr 6, oktober 2019

Kort från styrelsen

Styrelsen arbetar med budgeten för nästa år och planerar en städdag tillsammans med fritidskommittén. Höstens informationsmöte och extrastämma den 28 november planeras också. Styrelsen kommer att ge förslag på uppdaterade stadgar och trivselregler. Ändringsförslagen kommer att delas ut tillsammans med en kallelse inför mötet.

Vecka 41 påbörjas ett större renoveringsarbete på baksidan av A-huset. De vertikala fogarna ska renoveras vilket förväntas pågå i ungefär 2 månader. Den sista etappen i varmgaraget renoveras nu också. Störande ljud kan förekomma när golvytan slipas.

Avflyttningsbesiktningar

Brf Snickarbacken kräver från och med september 2019 att den som säljer sin bostadsrätt i föreningen, inför avflyttning, ska komma in med en begäran om att avflyttningsbesiktning av lägenheten görs. Besiktningen bekostas av föreningen och bokas hos styrelsen (styrelsen@snickarbacken.com).

Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna installationer eller ändringar. Det avflyttningsbesiktningen främst omfattar är till största delen olika synliga fel på installationer (vatten, avlopp, värme, ventilation och elsäkerhet) samt synliga konstruktions- och fuktskador på bärande delar, samt öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa.

Porttelefonerna ringer från nya nummer

Efter bredbandsbytet ringer porttelefonerna från nummer i serien 08-511 65 770– 08-511 65 775.

Valberedningen söker intresserade av styrelsearbete 

Valberedningen i vår förening arbetar åt alla medlemmar till våra årsmöten. De tar fram förslag på vilka personer som ska vara med i styrelsen. Nu söker de efter intresserade som vill vara med. Människor med tid, engagemang och lust får gärna höra av sig till någon i valberedningen. Du hittar kontaktuppgifter via hemsidan (www.snickarbacken.com/Valberedning).

Hjälp med bredbandet?

Är det någon som behöver hjälp med något kring bredbandsbytet? Kontakta styrelsen via mejl (styrelsen@snickarbacken.com) eller kom ned till tisdagsöppet (Sidensvansvägen 63 jämna veckor mellan klockan 18:30–19:30) så hjälper vi till.

Hösten är här, dags för städdag!

Styrelsen och fritidskommittén anordnar en städdag den 9 november mellan kl 11–13. Den här gången provar vi ett nytt upplägg där varje port får ansvara för sitt närområde. Kom och hjälp till att snygga till omkring ditt eget boende! Dagen börjar utanför föreningslokalen på Sidensvansvägen 63 där alla som kan delta samlas och startar upp arbetet. Dagen avrundas på samma ställe och deltagarna bjuds på korv och dricka.

En fin höst önskar styrelsen


Nr 5, augusti 2019

Kort från styrelsen

Styrelsen håller som bäst på med planerna för hösten, då det bland annat ska skapas en budget för nästa år. Det ska också hållas en extrastämma med anledning av ändringar som måste göras i föreningens stadgar. Stämman kommer att hållas i samband med informationsmötet den 28 november.

Tisdagsöppet 

Med start den 2o augusti håller styrelsen återigen tisdagsöppet på Sidensvansvägen 63 varannan vecka mellan klockan 18:30–19:30. Du kan exempelvis få hjälp med att skaffa tillfälliga parkeringstillstånd, få hjälp med låssystemet eller andra frågor.

Kort från Fritidskommittén

Fritidskommittén hälsar att höstens klasser med seniorgympa och yoga drar igång snart. Som vanligt kommer det att hållas soppluncher under hösten hela vägen fram till jul. Se anslag i porten om vilka datum som gäller och hur du anmäler dig till någon av luncherna.

Nu byter vi bredband – hämta din router

Den 1 september byter föreningen bredbandsleverantör till Bahnhof. Det här bytet påverkar även dig som har telefoni eller tv via internetuppkopplingen. Alla medlemmar/lägenheter måste hämta en ny router. Även om du inte tänkt använda den, måste den hämtas och sparas då den tillhör lägenheten och behöver lämnas kvar om du exempelvis säljer och flyttar. För att hämta din router behöver du uppge ditt lägenhetsnummer, det hittar du på din lägenhetsdörr.

Installationen av den nya routern kan göras direkt om du endast använder bredband via Telenor/Bredbandsbolaget idag. Är du däremot telefonikund ska du inte byta router före den 30 augusti för att undvika avbrott i tjänsten. Vill du flytta med ditt befintliga telefonnummer behöver du ha den nya routern tillgänglig när du ringer Bahnhofs support för att beställa nummerflytten.

Värt att notera! Tv via Com Hem påverkas inte av det här bytet alls. Den tjänsten kommer att fungera precis som vanligt. Du tittar på tv via Com Hem om du använder antennuttaget i din lägenhet.

Routern kan hämtas i föreningslokalen vid någon av följande tider:

20/8 18:30–20:00

21/8 18:30–20:00

22/8 18:30–20:00

27/8 18:30–20:00

28/8 18:30–20:00

29/8 18:30–20:00

Allt gott önskar styrelsen

Nr 4, juni 2019

Kort från styrelsen

Nu har styrelsen haft det första mötet efter årsstämman och därmed fördelat roller mellan ledamöterna. Marie Lenke fortsätter som föreningens ordförande, Pär Hugosson blir ny vice ordförande och Ida Blix fortsätter som sekreterare. 

Vårens städdag har varit, tack till alla som hjälpte till att göra fint i vårt område! Annat som hänt: garagen har blivit våtsopade och alla bör ha fått besök av föreningens entreprenör för spolning av avloppsstammarna.

Grovsoprummet

Föreningens gemensamma återvinningsrum/grovsoprum används felaktigt av en del vilket medför extra kostnader för föreningen.

Observera att det är inte är tillåtet att slänga soffor, sängar, matbord, bokhyllor, kylskåp och liknande i grovsoprummet. Dessa kärl är endast till för mindre avfall. Kan du inte ta dig till tippen får du själv beställa hämtning.

Det är heller inte tillåtet att slänga flyttkartonger i grovsoporna – dessa skall vikas ihop och slängas i kärlen för wellpapp.

Soporna i grovsoprummet hämtas av entreprenörerna enligt (i huvudsak) följande schema:

  • Wellpapp/pappkartonger – tisdagar
  • Glas – onsdagar varannan vecka
  • Metall/plast – torsdagar
  • Grovsopor – torsdagar

Förråd

Det finns ett mycket begränsat antal förråd i vår förening och kön för att få ett förråd är lång. Det är endast föreningens ettor och lägenheterna i port 67 som har ett eget tillhörande förråd, till övriga lägenheter finns ett antal oisolerade vindsförråd att hyra. Vänligen observera att dessa förråd inte medföljer din lägenhet vid en eventuell försäljning.

Eftersom kön är så lång vill styrelsen skicka med en uppmaning till er som hyr förråd. Fundera gärna på om du verkligen behöver ditt förråd. 

Grillning

Det har inkommit en del frågor till styrelsen gällande våra trivselregler kring grillning. Reglerna är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till grillplatsen som föreningen har anordnat nedanför B-huset.

Brandskydd i trapphusen

Styrelsen har gått runt i alla trapphus och lämnat meddelanden till berörda som har otillåtna föremål i trapphusen. Som vi tagit upp i tidigare Snickarblad – trapphusen är vår viktigaste utrymningsväg om det skulle börja brinna och det är inte tillåtet att förvara brandfarligt material där. Töm gärna själva trapphusen på lösa föremål som inte hör hemma där, men annars kommer fastighetsskötaren och styrelsen att se till så att det blir gjort. 

Inför bytet till Bahnhof

På årsstämman beslutades det efter omröstning att föreningen ska byta bredbandsleverantör, från nuvarande Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) till Bahnhof. Bytet kommer att ske
1 september 2019 och innebär bland annat att medlemmar som använder e-post från Telenor (*@bredband.net), bör byta ut denna om ni inte planerar att fortsätta att använda Telenor mot egen kostnad. Det finns flera alternativ att välja bland, Gmail är exempelvis gratis.

Använder ni idag Telenors digital-TV eller telefoni kan ni efter bytet istället använda Com Hem (där baspaketet redan ingår i avgiften du betalar till föreningen). Bahnhof kommer också att erbjuda telefoni och om du vill använda deras tjänst går det att flytta över och fortsätta att använda samma telefonnummer.

När det är dags för byte kommer de medlemmar som använder modem/router från Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) att behöva byta ut denna mot en ny som delas ut av styrelsen. Mer information om detta kommer efter sommaren. Har du bytt och använder en egen router behöver du inte byta.

Motion om rökning

Under årsstämman kom det upp en fråga om en motion gällande rökning som lämnades in till en stämma för fyra år sedan. Något svar från styrelsen verkar inte ha kommit. Så ska det så klart inte vara, och ett svar bifogas detta Snickarblad.

Markskötsel och föreningens träd

När det gäller föreningens utemiljöer finns det ständigt något att ta tag i och det kommer ofta in synpunkter gällande det ena eller det andra. Ett utmärkt tillfälle att själv ställa upp och hjälpa till att få det snyggt och trevligt i området är föreningens städdagar. Vårens städdag var den 4 maj och förhoppningsvis kan vi planera in åtminstone ytterligare en i höst. 

Styrelsen har också påbörjat en rondering för att göra en prioritering för den kommande tiden, men jobbar givetvis löpande tillsammans med vår entreprenör för att underhålla rabatter, buskar och träd. 

Trädgårdsavfall

Så här års vill styrelsen påminna om att det går att slänga trädgårdsavfall utanför A-huset. I slänten rakt ut från portalen i
A-huset är det tillåtet att lämna exempelvis jord, blommor, ris och mindre kvistar. Lämna inte plastblomkrukor och liknande.

Intresseanmälan HLR-utbildning

Det är flera som uttryckt ett intresse för att gå en utbildning i hjärt- och lungräddning sedan föreningen köpte in en hjärtstartare. Styrelsen har tagit in en offert på vad det skulle kosta och upplåter gärna vår gemensamma lokal för ändamålet, men intresserade får själva betala kursavgiften. En instruktör kan ta emot max
12 deltagare och då blir avgiften
800 kronor per person. Kursen hålls endast dagtid och tar cirka tre timmar. 

Om du är intresserad, mejla in till styrelsen@snickarbacken.com

Tisdagsöppet i sommar

Snart tar styrelsen lite sommarledigt från tisdagsöppet och det innebär att sista chansen att träffa någon ur styrelsen blir tisdagen den 25 juni. Sedan håller styrelsen stängt och öppnar igen den
20 augusti.

Glad sommar önskar styrelsen

Övriga nyheter

Akut reparation av fjärrvärmenätet 12 september

Här kommer viktig information från SEOM gällande vår fjärrvärme. En av huvudledningarna i kommunen läcker och behöver repareras. Det här kan komma att påverka oss här på Snickarbacken, men förhoppningsvis inte.

"Torsdagen den 12 september kommer ett akut reparationsarbete i Sollentunas fjärrvärmenät att genomföras. Under tiden för reparationsarbetet upprätthålls fjärrvärmeleveransen till anslutna kunder via reservpannor. Vår bedömning är att vi med reservpannorna kommer att kunna upprätthålla en fullgod leverans till alla våra kunder.

Det finns dock en risk att så inte blir fallet. Det kommer i så fall medföra en begränsad kvantitet av tappvarmvatten. Beroende på utomhustemperatur kan även fastighetens uppvärming påverkas.

Tidsplan

Reparationsarbetet påbörjas klockan 08:00 torsdagen den 12 september 2019. Beräknad tid för reparationen är 24 timmar. På grund av reparationsarbetets omfattning finns det dock en risk för att tidsplanen behöver justeras och att avstängningen behöver pågå längre än 24 timmar.

Följ driftinformationen på seom.se som kontinuerligt uppdateras."

Inbrottsförsök i föreningen

Porten till 34:an har utsatts för sabotage så att den inte gick i lås. Kanske planerades inbrott? Om vi tillsammans är vaksamma ska vi förhoppningsvis slippa att något inbrott sker. Håll ögon och öron öppna!

Porttelefonerna åter i bruk

Efter bytet av bredbandsleverantör som skedde i månadsskiftet fungerar porttelefonerna och appen som kan öppna garageportarna igen.