Snickarbladet

Senaste numren av Snickarbladet

Nr 4, okt 2020

Kort från styrelsen

Pandemin fortsätter att påverka våra liv i stort och smått. För föreningens del är det främst planerade arbeten som inte gått att genomföra. Styrelsen har kunnat beställa en del arbeten med våra fasader, även om mycket får vänta till nästa vår. Hörnen på D-huset (höghuset) samt några områden på C-, och B-huset har åtgärdats. Våra komplementhus på gården (cykelbodarna bland annat) har renoverats och det har målats och lagats mindre saker på lekplatserna.

Hissarna renoveras i port 38 v.44–45, i 16 + 22 v.46–47 och i port 69 + 71 v.48–49.

Styrelsen hade hoppats på att kunna byta ut alla termostater i lägenheterna och justera in dem så att värmen skulle bli jämnare och mer korrekt i alla bostäder – men med anledning av pandemin måste vi skjuta på det till nästa år. För att det ska bli bra måste entreprenören in i alla lägenheter och det är tyvärr inte möjligt under rådande omständigheter.

Trädgårdsfirman har varit flitiga här i området och arbetar bland annat med att snygga till kring trappen vid C-huset och kring ena gaveln av förskolan.

Vår suppleant Milan Knecevic har avgått ur styrelsen på egen begäran på grund av tidsbrist. Styrelsen anser att den kan fortsätta fram till nästa ordinarie stämma utan ersättare.

Ni är varmt välkomna ner till styrelserummet tisdagar jämna veckor 18.30–19.30 igen. Det går också att maila oss på styrelsen@snickarbacken.com eller lägga ett brev i brevlådan till nr 63 så återkommer vi så snart vi kan. Vi uppmanar er att inte ringa till föreningens fastighetsförvaltare Aynur med frågor till styrelsen. Styrelsen har ingen telefon, men finns tillgängliga via mail och tisdagsöppet. 

Inställt informationsmöte

Styrelsen har beslutat att ställa in höstens informationsmöte då det inte känns säkert att träffas ett större antal personer i föreningslokalen. Istället kommer styrelsen att dela ungefär samma information vi brukar ta upp i digital form (och ett antal utskriva exemplar kommer att finnas i föreningslokalen). Fler detaljer kring hur du hittar materialet kommer att delas ut i allas brevlådor. Frågor kan skickas in till styrelsen senast 11 december så sammanställer vi svaren och skickar ut till alla i ett kommande Snickarblad.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

AirCano har återupptagit arbetet med den obligatoriska ventilationskontroll som föreningen måste göra i år. 173 lägenheter fick godkänt, 54 har brister och 64 lägenheter fick entreprenören inte tillträde till. De lägenheter som behöver ytterligare insatser kommer få mer information av AirCano – hör du inget är lägenheten alltså godkänd. Styrelsen påminner om att det är av yttersta vikt att entreprenören får tillträde till lägenheterna som återstår – det krävs för att föreningen ska få en godkänd ventilationskontroll. 

Bruna sopkärlen

Styrelsen påminner om att inte vända på de bruna sopkärlen i soprummen. De måste stå med handtag och hjul utåt, annars tömmer sophämtarna inte kärlet.

Kartong/wellpapp

Kartonger/wellpapp måste vikas och läggas i rätt kärl nere vid grovsoprummet. Hela kartonger får inte läggas i de stora kärlen för grovsopor. Kan inte kartongerna vikas så de ryms i kärlen utanför grovsoprummet ska du själv frakta dem till tippen.

Sophantering på Snickarbacken

Styrelsen har efter diskussion och samråd med sophämtarna i vårt områden beslutat att flytta ut soprummen utanför innergården. Tyvärr blir det längre för en del boende än andra till de nya platserna där vi kommer att kunna lämna brännbart och matavfall. Det är alldeles för dyrt att åtgärda alla brister som finns med framkomligheten på vår innergård. Dessutom vill vi alla ha mindre trafik, inte mer inne bland husen.

Styrelsen kommer nu samla in offerter och samråda med sophämtarna kring de nya ”sopstationerna” och återkommer med mer information. Vi kommer att behöva söka bygglov bland annat, så projektet kommer att ta lite tid att slutföra.

Filter i köksfläkten

Vänligen notera om ditt filter i köksfläkten behöver rengöras, det är på allas eget ansvar. Metalldelarna kan diskas i diskmaskin. Det är en brandrisk om det samlas för mycket fett i filtret.

Trädgårdsavfall

Så här års vill styrelsen påminna om att det går att slänga trädgårdsavfall utanför A-huset. I slänten rakt ut från portalen är det tillåtet att lämna exempelvis jord, blommor, ris och mindre kvistar. Lämna inte plastblomkrukor och liknande.

Cyklar

De cyklar som inte märkts med lägenhetsnummer har nu försetts med lappar från styrelsen om att de kommer att rensas bort. 

Städdag

Det är snart dags för en ny städdag här i föreningen. På grund av pandemin blir det under lite enklare former med social distans. Se lappar i trapphusen. Stort tack för att ni hjälper till att hålla vårt område fint!

Öppna inte porten för främlingar

Styrelsen ber er att inte öppna porten för främlingar. Släpp inte inte hantverkare, grannars besökare eller vem som om inte du själv vet eller kan bekräfta vilka det är. 

Trevlig höst, önskar styrelsen

Nr 3, juni 2020

20 juni 2020

Snickarbladet

Kort från styrelsen

Årsstämman genomfördes i år enbart med poströster och den nya styrelsen konstituerade sig den 16 juni. Marie Lenke fortsätter som ordförande, Pär Hugosson som vice ordförande och Ida Blix som sekreterare. Ny i styrelsen är Milan Knezevic som blivit invald som suppleant. Styrelsen har tackat Liana Stenbergh för hennes insatser med blommor.

Protokollet från stämman finns bifogade. Det finns också på föreningens hemsida och på Mitt HSB. Några kopior på papper finns i föreningslokalen.

Eftersom ni inte fick möjlighet att träffa den nya styrelsen på stämman kommer här en kort presentation av oss:

Marie Lenke, 56 år, bor i nr 22. Jobbar med administration och HR på ett eventbolag.

 Vald till ordförande

Pär Hugosson, 70 år, bor i nr 79.

Pensionerad pastor i Equmeniakyrkan, 2002–2016 föreståndare för Kyrkornas Secondhand butik i Täby.

Vald till vice ordförande

Ida Blix, 36 år, bor i nr 73. Föräldraledig, annars journalist.  

Vald till sekreterare

Åke Larsson, 71 år, bor i nr 77. Har ett förflutet i bostadsproduktion hela livet.

Ledamot

Kari Ahonen, 57 år, bor i nr 79. Jobbar som driftschef inom fastighetsförvaltning.

Ledamot

Per Wicksén, 60-årsåldern, bor i nr 71. Verksam med fastigheter och fastighetsförmedling hela arbetslivet.

Ledamot

Josefine Holm, 37 år, bor i nr 34.

Vald till suppleant

Milan Knezevic, 63 år, bor i nr 75.

Vald till suppleant

Välkomna ner till styrelserummet tisdagar jämna veckor 18.30–19.30, det är dock stängt fram till mitten av augusti (pga covid-19 samt sommar). Om omständigheterna tillåter öppnar vi igen den 18/8.

Maila oss på styrelsen@snickarbacken.com eller lägg ett brev i brevlådan till nr 63 så återkommer vi så snart vi kan.

Ett stort tack till fritidskommittén som gjort så väldigt fint vid ”allas terrass” utanför nr 85. 

Uppdatering av underhållsplanen

Just nu pågår målning av utsidan av våra entréer bland annat och trädgårdsfirman håller på med säsongens arbeten i vårt fina område. 

Den OVK som fick avbrytas under våren planerar vi, givet att förhållandena tillåter, att återuppta under hösten. AirCano som entreprenören heter, planerar att börja igen 31 augusti och kommer att sätta upp anslag i portarna när det närmar sig. Styrelsen vill påpeka att kontrollen är obligatorisk och måste genomföras i alla våra lägenheter vart tredje år. Om du inte vill vara hemma under tiden företaget behöver tillgång till din lägenhet, lämna då nyckel i tuben i dörren. Föreningen har rätt till tillträde enligt §46 i stadgarna. Om firman inte kan komma in får du som medlem betala för ett nytt besök.

Planeringen av fasadunderhållet visade sig vara mer omfattande än vad vi först trodde, vilket gör att starten nu planeras till april 2021. Eftersom det rör sig om ett stort projekt för mycket pengar som också kommer att påverka våra dagliga liv en del när det är dags för genomförandet, vill styrelsen se till att arbetet kan fortlöpa snabbt och smidigt när det väl är dags. Vi har exempelvis behövt begära in kompletterande offerter för att rensa balkonglådorna (vi behöver ta bort olämpliga växter/skrymmande växter), ta ned markiser och dylikt på A-huset där arbetet kommer att inledas.

Vi har därför flyttat runt lite i underhållsplanen och kommer under hösten istället att renovera en hiss (i port 38) och dessutom gör vi en omfattande uppdatering och inställning av värmesystemet så att vi kan få en jämnare fördelning och lägre kostnader. Bland annat behöver alla termostater i lägenheterna att bytas. Vi hoppas kunna påbörja det arbetet efter sommaren inför den kyligare hösten.

Radon-mätningen

Tack till alla som lämnade in sina radon-dosor. Resultaten av mätningarna har kommit. Referensvärdet är 200 Bq/m3,men över det hade vi inte någonstans. De flesta dosor rapporterade värden mellan 20–100 Bq/m3.

Snickarbladet digitalt

Styrelsen kommer att sluta att dela ut Snickarbladet på papper till alla, som tidigare meddelat. Det går att anmäla sig med e-post för att få bladet digitalt på hemsidan. Precis som innan går det också att läsa Snickarbladet och andra nyheter relaterade till föreningen på hemsidan (och i föreningslokalen). Nya informationstavlor till trapphusen är på gång, med hållare där vi kan sätta upp senaste numret av Snickarbladet.

Trädgårdsavfall

Så här års vill styrelsen påminna om att det går att slänga trädgårdsavfall utanför A-huset. I slänten rakt ut från portalen är det tillåtet att lämna exempelvis jord, blommor, ris och mindre kvistar. Lämna inte plastblomkrukor och liknande.

Grillning

Reglerna för grillning är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till grillplatsen som föreningen har anordnat nedanför B-huset.

Vänligen observera att det inte heller är tillåtet med gasolvärmare på balkonger och terrasser.

Slut med analoga sändningar

Den 8 september slutar Com Hem sända analoga tv- och radio-kanaler via uttagen vi har i våra lägenheter. Istället går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet. Läs mer på comhem.se/digitalisering.

Cyklar

Det börjar bli dags för en ny rensning av cyklarna i våra förråd. Märk dina cyklar med lägenhetsnummer (det två- eller tresiffriga numret från föreningen, inte det från lantmäteriet). Den 31/8 samlas omärkta cyklar in.

Renoveringar

I dessa tider är det många som har möjlighet att renovera hemma. Tänk på dina grannar och se till att du i första hand arbetar mellan 07–17.00 på vardagar.

Kom även ihåg att informera dina grannar om renoveringen och ange gärna hur lång tid du tror att arbetet pågår, sätt en lapp på anslagstavlan – INTE på glasdörrarna. Det är absolut inte tillåtet att slänga byggmaterial, färgburkar och liknande i föreningens soprum.

Vill du kanske passa på att måla din balkong? Ta kontakt med styrelsen så får du korrekt färg och kulör att måla med.

Tänk på att skydda ordentligt så att du inte skvätter färg ner till dina grannar!

Under rådande omständigheter är många av oss hemma och njuter av vårt härliga bostadsområde, styrelsen vill passa på att uppmana alla att visa hänsyn mot sina grannar.

Trevlig sommar, önskar styrelsen

Nr 2, mars 2020

Kort från styrelsen

Med anledning av det som sker i Sverige gällande coronaviruset covid-19, har styrelsen beslutat att skjuta på årsstämman. Nytt datum blir den 9/6. Exakt hur stämman då ska gå till får vi återkomma till, men om det fortfarande finns behov av extra åtgärder för att skydda personer i riskgrupper och av att försöka hålla nere smittspridning kan stämman exempelvis hållas utomhus. Mer information kommer med kallelsen. 

Trots dessa ovanliga omständigheter är årsredovisningen klar. Nytt i år är att föreningens ekonom på HSB kommer att delta på stämman för att kunna svara på era ekonomiska frågor. Revisorerna närvarar också som vanligt.

Samtidigt har vi i styrelsen planerat och påbörjat flera projekt vad gäller underhåll och reparationer. Arbetet med ventilationen har avbrutits, men kommer att återupptas när det är lämpligt. Aircano och styrelsen återkommer med information om detta.

Hissarna i port 24 och 34 är nu renoverade/ombyggda. 

Föreningens vägar och garage kommer att sopas under april.

Radon-mätning snart klar

Snart är de radon-mätningar som styrelsen tidigare informerat om klara. De boende som har fått små svarta dosor ombeds vänligen att lämna in dessa till styrelsen med start vecka 14. Lägg de två dosorna i påse/kuvert och märk med ditt lägenhetsnummer (det nummer som finns på utsidan av din lägenhetsdörr, INTE det fyrsiffriga från lantmäteriet). Dosorna kan lämnas i lådan som står i föreningslokalen.

Facebook-gruppen

Styrelsen vill påminna om att Facebook-gruppen inte fungerar för att lämna felanmälningar. Det enda sättet att kontakta styrelsen är att mejla styrelsen@snickarbacken.com

Årsredovisning och annat material till stämman

I år kommer styrelsen endast att dela ut kallelsen med förslag till dagordning till allas brevlådor, medan övrigt material så som årsredovisning, fullmakt, anmälan till eftersits, motioner och motionssvar kommer att finnas att hämta/läsa i föreningslokalen och digitalt via föreningens hemsida. Detta görs med stöd av stadgarna för att spara in på papper med hänsyn till miljön.

På stämman ska andra läsningen av ett förslag på uppdaterade stadgar genomföras med tillhörande omröstning. Det kommer att krävas 2/3 av rösterna för att förslaget ska kunna godkännas. 

Förslaget med ändringarna delades ut till alla inför extrastämman i höstas. Inga ändringar har gjorts sedan dess och materialet kommer inte att delas ut en gång till.

Slut med analoga sändningar

Den 26 maj slutar Com Hem sända analoga tv- och radio-kanaler via uttagen vi har i våra lägenheter. Istället går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet.

Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något. All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Snickarbladet blir digitalt

Styrelsen har beslutat att sluta dela ut Snickarbladet direkt i allas brevlådor. Det här gör vi för att spara in tid (flera i styrelsen arbetar heltid), pengar och för att spara papper med hänsyn till miljön. 

Istället finns nu möjligheten att få Snickarbladet digitalt via mejl. Ett formulär med anmälan finns nu på hemsidan. Precis som innan går det också att läsa Snickarbladet och andra nyheter relaterade till föreningen på hemsidan.

Med respekt för att inte alla har lust eller möjlighet att läsa digitalt kommer Snickarbladet också att sättas upp i trapphusen vid informationstavlorna. Några exemplar kommer också att finnas i föreningslokalen.

Matavfall, bruna påsarna

De bruna kärlen för matavfall i våra soprum håller sig betydligt fräschare om alla som sorterar matavfall ser till att följa några enkla instruktioner:

  • fyll inte påsen mer än till hälften och se till att försluta den väl
  • om påsen är blöt på utsidan, stoppa ner den i en ny torr påse och stäng också den

Nya påsar finns att hämta i grovsoprummet och i föreningslokalen.

Allt gott önskar styrelsen

Övriga nyheter

Sophämtning, bruna kärlen

16 oktober 2020

De bruna kärlen för matavfall måste stå placerade med handtaget och hjulen utåt i soprummen, annars blir de inte tömda. Vänligen vänd inte på dem!

/styrelsen

Hissrenovering

7 okt 2020

Hissrenoveringarna i området fortsätter.

Hissarna i port 16 och 22 renoveras vecka 46–47.

Hissarna i port 69 och 71 renoveras vecka 48–49.

/Styrelsen

Våtsopning av garagen

7 okt 2020

Nu är det snart dags för våtsopning av våra garage. Den 19 oktober sopas den ”södra delen” av varmgaraget, dagen efter den ”norra delen”. Kallgaragets tre våningar sker sedan onsdag, torsdag och fredag respektive.

Måndag 19 oktober kl 08–16: södra delen varmgaraget

Tisdag 20 oktober kl 08–16: norra delen av varmgaraget

Onsdag 21 oktober kl 08–16: nedre kallgaraget

Torsdag 22 oktober kl 08–16: mellan kallgaraget

Fredag 23 oktober kl 08–16: övre kallgaraget

Under tiden som våtsopningen sker kan ni parkera bilar enligt markeringen på ritningen som sitter uppsatt i garagen. Något p-tillstånd krävs inte.

/Styrelsen

Anmälan Snickarbladet

* indicates required

Härmed godkänner du att brf Snickarbacken får skicka dig Snickarbladet via:

Du kan avsluta din prenumeration när som helst genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp`s privacy practices here.

Vad är Snickarbladet?

Snickarbladet är ett informationsblad som delas ut till alla boende i Snickarbacken. Det utkommer ca. 7 gånger per år och behandlar aktuell information om vad som händer på Snickarbacken. 

Snickarbladet arkiv

Snickarbladet

Nr 4, okt 2020
Nr 3, juni 2020
Nr 2, mars 2020
Nr 1, januari 2020
Nr 7, december 2019
Nr 6, oktober 2019
Nr 5, augusti 2019
Nr 4, juni 2019
Nr 3, april 2019
Nr 2, februari 2019
Nr 1, januari 2019
Nr 8, december 2018
Nr 7, 2018
Nr 6, 2018

Nyheter

Ny hemsida!
Städdag 4 maj
Våtsopning av garagen
Stamspolning i föreningen
Upphittat smyckeskrin
Protokoll från årsstämman
Nationaldagen
Angående porttelefonerna
Återvinningsrummet/ grovsoprummet tillfälligt stängt
Grovsoprummet öppet igen
Grovtvättstugan avstängd för renovering
Bredbandsbytet
Porttelefonerna åter i bruk
Inbrottsförsök i föreningen
Akut reparation av fjärrvärmenätet 12 september
Extra stämma och informationsmöte 28 nov 2019
Information om TV4-kanalerna och C More
Radon-mätningar denna vecka
Nytt om Sjöberg Centrum
Flaggan på halv stång 27/1
Dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Com Hem slutar med analoga sändningar 26 maj
Bedragare säger sig arbeta för HSB
Tisdagsöppet stängt 17 mars
Ventilationsarbete inställt
HSB fixar endast akuta fel
Tisdagsöppet stängt 31/3
Släpp inte in främlingar i porten
Nytt datum från Com Hem
Polisen tipsar om hur vi kan skydda oss mot bedrägerier
Tisdagsöppet stängt tills vidare
Städdag 18 april
Våtsopning av garagen
Ventilationsarbeten återupptas i höst
Årsredovisningen är klar
Missfärgat vatten
Radonmätning
Målning av entréer och ståldörrar
Tisdagsöppet igen från 1/9 2020
Vi testar ny porttelefon i B-huset
Angående sophanteringen på Snickarbacken
Våtsopning av garagen
Hissrenovering
Sophämtning, bruna kärlen