Snickarbladet

Senaste numren av Snickarbladet

Nr 5, september 2023

Snickarbladet nr 5, september 2023

Extrastämma om stadgar

På grund av lagändringar behöver föreningen uppdatera stadgarna. Förslaget godkändes vid den första läsningen i samband med den ordinarie stämman i april. Kallelse till extra stämma den 5 oktober har delats ut till samtliga brevlådor samt mejlats till de medlemmar som anmält sig till e-postlistan (har du inte gjort det kan du enkelt göra det via föreningens hemsida). Några utskrivna exemplar finns i föreningslokalen och digitala handlingar finns i HSB-portalen.

Mingel efter stämman

Efter stämman bjuder föreningen på dryck och enklare tilltugg och de medlemmar som önskar kan stanna kvar och mingla. 

Andrahandsuthyrning

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att först söka tillstånd hos styrelsen.

Kvarlämnad eller felaktigt placerad egendom

I de fall styrelsen/föreningen behöver ta vara på kvarlämnad egendom eller felaktigt placerade saker som exempelvis utgör fara, kommer egendomen att förvaras i sex månader innan egendomen anses tillfalla föreningen. I det fall det är möjligt kommer föreningen först att avisera vid egendomen under lämplig tidsperiod innan egendomen flyttas till förråd.

Exempel: omärkta cyklar från cykelförråden (obs endast vid aviserad rensning), trasig lekutrustning som lämnats på lekplatsen (avisering ej möjlig), brandfarliga föremål i trapphus (avisering sker vid föremålet först).

Saknar du något du anser felaktigt omhändertaget? Maila styrelsen.

Information i november

Styrelsen kommer precis som förra året att dela ut skriftlig information om hur det går för föreningen under vecka 48 i november till samtliga boende. Vi redogör för:

  • resultatet för de 3 första kvartalen av året
  • den nya budgeten för kommande år
  • genomförda arbeten under året
  • planeringen för kommande år
  • annat av intresse för boende

Medlemmar kan skicka in frågor till styrelsen och svaren sammanställs och delas med samtliga. Skicka in frågor senast 6 november, detta så att styrelsen hinner svara och sammanställa materialet för utdelning.

Städdag

Fritidskommittén har planerat in en städdag i föreningen den 7 oktober. Mer info sätts upp i trapphusen.

Nr 4, juni 2023

Verksamhetsanalysen har kommit

Nu har verksamhetsanalysen som styrelsen beställt av experter kommit och gäller räkenskapsåret 2022.

634 bostadsrättsföreningar har jämförts i denna undersökning och visar hur just vår förening står sig i jämförelse med andra.

Nyckeltal kr/kvm

Snickarbacken

Medelvärde

Kommentar

Årsavgift

713

705

Total intäkt

805

811

Sparande

310

196

Generellt bör sparande ligga mellan 250–300kr/kvm

Belåning

7 413

5 419

En något högre takt i avbetalningen är planerad, men den måste balanseras mot underhållsbehoven, vilka är stora.

Driftskostnader

438

539

Fjärrvärme, vatten, el, förvaltning, personal, serviceavtal, löpande reparationer

Elkostnad

31

52

Värmekostnad

74

107

Vattenkostnad

36

33

Styrelsen ber boende kontrollera ev droppande kranar & rinnande toaletter

Sophantering

23

25

Städ

18

19

Försäkring

18

19

Notera att föreningen nu har FOLKSAM som försäkringsgivare

Förvaltning, personal och löpande underhåll

140

156

Framtaget för att ge en mer rättvisande bild - en förening kan tex ha ett stort avtal som inkluderar mycket, andra betalar löpande och några gör mycket själva.

Hundar

I Sollentuna måste hunden vara kopplad när du vistas på offentlig plats. Du får ha din hund lös på din tomt, i rastgård och vissa områden i skogen. Föreningens omgivning/gård är inte din tomt och därmed råder samma koppeltvång som på offentligt plats – se föreningens antagna trivselregler. Allra bäst är det om din kopplade hund rastas utanför innergården, och kom ihåg att plocka upp efter er. Rastade och kopplade hundar är självklart välkomna att vistas på gården.

Närmaste hundrastgård där du kan släppa din hund är: Kärrdal – i skogsparti norr om Kärrdalsskolan.

Grillning

Nu är grillsäsongen här igen. Styrelsen påminner om att det är upp till varje individ att hålla sig uppdaterad om eventuella eldningsförbud och agera därefter. Vänligen visa hänsyn mot grannarna. Reglerna är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill placerad på ett säkert avstånd ifrån huset. Kolgrillar får inte användas alls.

Avgiftshöjning

Föreningen har ett större lån som förfaller sista september och räntekostnaderna kommer att bli betydligt högre (som tidigare aviserat). Styrelsen har därför beslutat att höja avgifterna med 2,5 procent från den 1 oktober 2023. Styrelsen vill också redan nu flagga för att ytterligare höjningar kommer behöva göras framöver.

Odlingslådor

Det finns fortfarande lediga odlingslådor att hyra i området. Läs mer om hur du hyr en på hemsidan, snickarbacken.com/Odlingslådor.

Styrelseöppet i sommar

Snart tar styrelsen lite sommarledigt från styrelseöppet. Det innebär att sista chansen att träffa någon ur styrelsen blir den 28 juni. Sedan håller styrelsen stängt och träffas igen från och med den 9 augusti

Försvunnen tidningscontainer

Tidningscontainern vid återvinningsrummet försvann för några veckor sedan.  Styrelsen fick veta att den som stod där var för stor för att kunna placeras så att garageutfarten inte blockerades. En mindre container är nu på plats igen. Vi påminner om att det finns ytterligare en tidningsinsamling vid A-huset ut genom portalen.

Paketboxar

Nu finns det paketboxar utanför lokalen på Sidensvansvägen 63. Två från Postnord och en från företaget Iboxen som kan ta emot paket från exempelvis Bring, Best, Airmee, Earlybird, UPS, Schenker, DHL och FedEx. Så när ni beställer något och har valet att hämta i paketbox, håll utkik efter våra så slipper ni kanske en resa till Edsberg eller liknande för att hämta paket.

Trevlig sommar önskar styrelsen!

Nr 3, maj 2023

Årsstämman

Nu har årsstämman varit och i år deltog 64st röstberättigade. Föreningens ekonom på HSB närvarade och svarade på frågor. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och årsredovisningen för år 2022 kunde läggas till handlingarna. 

Motionen om tydligare årsredovisning fick avslag. Protokollet kommer inom kort att finnas på Mitt HSB (logga in med BankID) och några papperskopior i facken utanför styrelserummet i lokalen. 

Styrelsen tackar de avgående suppleanterna Auli Strandh och Christina Bodelsdotter för sina insatser i styrelsen.

Extrastämma om nya stadgar

De nya stadgarna godkändes vid första läsningen utan några invändningar. Andra läsningen kommer att genomföras med en extrastämma efter sommaren. Kallelse kommer enligt stadgarnas regler.

Nya styrelsen

Styrelsen minskar nu med två personer och består fram till nästa årsstämma av: Marie Lenke, Pär Hugosson, Ida Blix, Kari Ahonen, Magnus Holm, Ralph Wetterberg och Per Wicksén. Ingemar Björklund fortsätter som suppleant. 

Trädgårdsavfall

Det finns en ny plats för trädgårdsavfall (ej skräp, plast och liknande) bakom A-huset, vid skogskanten framför port 42. Se skyltning.

Styrelseöppet i sommar

Snart tar styrelsen lite sommarledigt från styrelseöppet. Det innebär att sista chansen att träffa någon ur styrelsen blir den 28 juni. Sen håller styrelsen stängt och träffas igen från och med den 9 augusti.

Grillning

Nu är grillsäsongen här igen. Vänligen visa hänsyn mot grannarna. Reglerna är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill placerad på ett säkert avstånd ifrån huset. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till grillplatsen som föreningen har anordnat nedanför B-huset.

Hälsningar styrelsen

Övriga nyheter

Tidningsinsamlingen kommer tillbaka

5 juni 2023

Som många av er märkt har tidningsinsamlingen vid kallgaraget försvunnit. Det har visat sig att containern var för stor för transportbilen att hantera utan att delvis blockera garageinfarten bredvid. Alla mindre containrar, som den vi hade tidigare, hade lämnats för destruktion, men entreprenören hann rädda en som kommer att ställas tillbaka hos oss. Den ska målas/lackas först bara, ett arbete som tar 3–4 veckor enligt uppgift. Insamlingen av tidningspapper sköts av kommunen.

Det finns en fortfarande en container för tidningar bakom A-huset, vid parkeringen utanför portalen.

/Styrelsen

Elstöd för föreningen

4 maj 2023

Det verkade ett tag som att vår förening skulle kunna söka elstöd, men enligt nya besked i april säger regeringen att de som haft fast elprisavtal som började gälla före den 24 februari 2022 och som gällde med samma pris den 24 februari 2023 inte kommer att få något elstöd.

Finns mer att läsa om detta här hos Bostadsrätterna.

/Styrelsen

Pågående arbeten vid 16–36

4 maj 2023

Just nu har Telia pågående arbete i området, vid port 16-36. Det är därför det står skyltar uppställda och skylifts finns i området.

/Styrelsen

Anmälan Snickarbladet

* indicates required

Härmed godkänner du att brf Snickarbacken får skicka dig Snickarbladet via:

Du kan avsluta din prenumeration när som helst genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp`s privacy practices here.

Vad är Snickarbladet?

Snickarbladet är ett informationsblad som delas ut till alla boende i Snickarbacken. Det utkommer ca. 7 gånger per år och behandlar aktuell information om vad som händer på Snickarbacken. 

Snickarbladet

Nr 5, september 2023
Nr 4, juni 2023
Nr 3, maj 2023
Nr 2, april 2023
Nr 1, februari 2023
Nr 3, september 2022
Nr 2, maj 2022
Nr 1, april 2022
Nr 4, december 2021
Nr 3, september 2021
Nr 2, juni 2021
Nr 1, feb 2021
Nr 5, dec 2020
Nr 4, okt 2020
Nr 3, juni 2020
Nr 2, mars 2020
Nr 1, januari 2020
Nr 7, december 2019
Nr 6, oktober 2019
Nr 5, augusti 2019
Nr 4, juni 2019
Nr 3, april 2019
Nr 2, februari 2019
Nr 1, januari 2019
Nr 8, december 2018
Nr 7, 2018
Nr 6, 2018

Nyheter

Tidningsinsamlingen kommer tillbaka
Elstöd för föreningen
Pågående arbeten vid 16–36
Årsredovisningen
Kallelse årsstämman 27 april
Hissrenoveringar i port 40 och 81
Nu blir det enklare att hänga med – infomötet ställs in och görs om
Informationsmöte 24 november
Byggstart lekplatser
Träden vid portarna 71–83
Årsstämma 28 april 2022
Våtsopning av garagen
Om krisen kommer
Två hissar kommer byggas om
Frågor och svar från informationsmötet
Protokoll från extrastämman
Inget styrelseöppet den 1 december 2021
Välkomna till informationsmöte den 25 nov
Kallelse till extra föreningsstämma 23 nov
Träffa styrelsen på onsdagskvällar jämna veckor
Protokoll från årstämman 2021
Viktigt om det gemensamma bostadsrättstillägget
Snöröjning och sophämtning
Undvik att åka pulka i de nya planteringarna
RCO-appen
Julmusik och sång på Snickarbacken
Inbrott – var uppmärksamma!
Vi stänger tisdagsöppet tills vidare
Sophämtning, bruna kärlen
Hissrenovering
Våtsopning av garagen
Angående sophanteringen på Snickarbacken
Vi testar ny porttelefon i B-huset
Tisdagsöppet igen från 1/9 2020
Målning av entréer och ståldörrar
Radonmätning
Missfärgat vatten
Årsredovisningen är klar
Ventilationsarbeten återupptas i höst
Våtsopning av garagen
Städdag 18 april
Tisdagsöppet stängt tills vidare
Polisen tipsar om hur vi kan skydda oss mot bedrägerier
Nytt datum från Com Hem
Släpp inte in främlingar i porten
Tisdagsöppet stängt 31/3
HSB fixar endast akuta fel
Ventilationsarbete inställt
Tisdagsöppet stängt 17 mars
Bedragare säger sig arbeta för HSB
Com Hem slutar med analoga sändningar 26 maj
Dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Flaggan på halv stång 27/1
Nytt om Sjöberg Centrum
Radon-mätningar denna vecka
Information om TV4-kanalerna och C More
Extra stämma och informationsmöte 28 nov 2019
Akut reparation av fjärrvärmenätet 12 september
Inbrottsförsök i föreningen
Porttelefonerna åter i bruk
Bredbandsbytet
Grovtvättstugan avstängd för renovering
Grovsoprummet öppet igen
Återvinningsrummet/ grovsoprummet tillfälligt stängt
Angående porttelefonerna
Nationaldagen
Protokoll från årsstämman
Upphittat smyckeskrin
Stamspolning i föreningen
Våtsopning av garagen
Städdag 4 maj
Ny hemsida!