Snickarbladet

Senaste numren av Snickarbladet

Nr 3, juni 2020

20 juni 2020

Snickarbladet

Kort från styrelsen

Årsstämman genomfördes i år enbart med poströster och den nya styrelsen konstituerade sig den 16 juni. Marie Lenke fortsätter som ordförande, Pär Hugosson som vice ordförande och Ida Blix som sekreterare. Ny i styrelsen är Milan Knezevic som blivit invald som suppleant. Styrelsen har tackat Liana Stenbergh för hennes insatser med blommor.

Protokollet från stämman finns bifogade. Det finns också på föreningens hemsida och på Mitt HSB. Några kopior på papper finns i föreningslokalen.

Eftersom ni inte fick möjlighet att träffa den nya styrelsen på stämman kommer här en kort presentation av oss:

Marie Lenke, 56 år, bor i nr 22. Jobbar med administration och HR på ett eventbolag.

 Vald till ordförande

Pär Hugosson, 70 år, bor i nr 79.

Pensionerad pastor i Equmeniakyrkan, 2002–2016 föreståndare för Kyrkornas Secondhand butik i Täby.

Vald till vice ordförande

Ida Blix, 36 år, bor i nr 73. Föräldraledig, annars journalist.  

Vald till sekreterare

Åke Larsson, 71 år, bor i nr 77. Har ett förflutet i bostadsproduktion hela livet.

Ledamot

Kari Ahonen, 57 år, bor i nr 79. Jobbar som driftschef inom fastighetsförvaltning.

Ledamot

Per Wicksén, 60-årsåldern, bor i nr 71. Verksam med fastigheter och fastighetsförmedling hela arbetslivet.

Ledamot

Josefine Holm, 37 år, bor i nr 34.

Vald till suppleant

Milan Knezevic, 63 år, bor i nr 75.

Vald till suppleant

Välkomna ner till styrelserummet tisdagar jämna veckor 18.30–19.30, det är dock stängt fram till mitten av augusti (pga covid-19 samt sommar). Om omständigheterna tillåter öppnar vi igen den 18/8.

Maila oss på styrelsen@snickarbacken.com eller lägg ett brev i brevlådan till nr 63 så återkommer vi så snart vi kan.

Ett stort tack till fritidskommittén som gjort så väldigt fint vid ”allas terrass” utanför nr 85. 

Uppdatering av underhållsplanen

Just nu pågår målning av utsidan av våra entréer bland annat och trädgårdsfirman håller på med säsongens arbeten i vårt fina område. 

Den OVK som fick avbrytas under våren planerar vi, givet att förhållandena tillåter, att återuppta under hösten. AirCano som entreprenören heter, planerar att börja igen 31 augusti och kommer att sätta upp anslag i portarna när det närmar sig. Styrelsen vill påpeka att kontrollen är obligatorisk och måste genomföras i alla våra lägenheter vart tredje år. Om du inte vill vara hemma under tiden företaget behöver tillgång till din lägenhet, lämna då nyckel i tuben i dörren. Föreningen har rätt till tillträde enligt §46 i stadgarna. Om firman inte kan komma in får du som medlem betala för ett nytt besök.

Planeringen av fasadunderhållet visade sig vara mer omfattande än vad vi först trodde, vilket gör att starten nu planeras till april 2021. Eftersom det rör sig om ett stort projekt för mycket pengar som också kommer att påverka våra dagliga liv en del när det är dags för genomförandet, vill styrelsen se till att arbetet kan fortlöpa snabbt och smidigt när det väl är dags. Vi har exempelvis behövt begära in kompletterande offerter för att rensa balkonglådorna (vi behöver ta bort olämpliga växter/skrymmande växter), ta ned markiser och dylikt på A-huset där arbetet kommer att inledas.

Vi har därför flyttat runt lite i underhållsplanen och kommer under hösten istället att renovera en hiss (i port 38) och dessutom gör vi en omfattande uppdatering och inställning av värmesystemet så att vi kan få en jämnare fördelning och lägre kostnader. Bland annat behöver alla termostater i lägenheterna att bytas. Vi hoppas kunna påbörja det arbetet efter sommaren inför den kyligare hösten.

Radon-mätningen

Tack till alla som lämnade in sina radon-dosor. Resultaten av mätningarna har kommit. Referensvärdet är 200 Bq/m3,men över det hade vi inte någonstans. De flesta dosor rapporterade värden mellan 20–100 Bq/m3.

Snickarbladet digitalt

Styrelsen kommer att sluta att dela ut Snickarbladet på papper till alla, som tidigare meddelat. Det går att anmäla sig med e-post för att få bladet digitalt på hemsidan. Precis som innan går det också att läsa Snickarbladet och andra nyheter relaterade till föreningen på hemsidan (och i föreningslokalen). Nya informationstavlor till trapphusen är på gång, med hållare där vi kan sätta upp senaste numret av Snickarbladet.

Trädgårdsavfall

Så här års vill styrelsen påminna om att det går att slänga trädgårdsavfall utanför A-huset. I slänten rakt ut från portalen är det tillåtet att lämna exempelvis jord, blommor, ris och mindre kvistar. Lämna inte plastblomkrukor och liknande.

Grillning

Reglerna för grillning är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till grillplatsen som föreningen har anordnat nedanför B-huset.

Vänligen observera att det inte heller är tillåtet med gasolvärmare på balkonger och terrasser.

Slut med analoga sändningar

Den 8 september slutar Com Hem sända analoga tv- och radio-kanaler via uttagen vi har i våra lägenheter. Istället går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet. Läs mer på comhem.se/digitalisering.

Cyklar

Det börjar bli dags för en ny rensning av cyklarna i våra förråd. Märk dina cyklar med lägenhetsnummer (det två- eller tresiffriga numret från föreningen, inte det från lantmäteriet). Den 31/8 samlas omärkta cyklar in.

Renoveringar

I dessa tider är det många som har möjlighet att renovera hemma. Tänk på dina grannar och se till att du i första hand arbetar mellan 07–17.00 på vardagar.

Kom även ihåg att informera dina grannar om renoveringen och ange gärna hur lång tid du tror att arbetet pågår, sätt en lapp på anslagstavlan – INTE på glasdörrarna. Det är absolut inte tillåtet att slänga byggmaterial, färgburkar och liknande i föreningens soprum.

Vill du kanske passa på att måla din balkong? Ta kontakt med styrelsen så får du korrekt färg och kulör att måla med.

Tänk på att skydda ordentligt så att du inte skvätter färg ner till dina grannar!

Under rådande omständigheter är många av oss hemma och njuter av vårt härliga bostadsområde, styrelsen vill passa på att uppmana alla att visa hänsyn mot sina grannar.

Trevlig sommar, önskar styrelsen

Nr 2, mars 2020

Kort från styrelsen

Med anledning av det som sker i Sverige gällande coronaviruset covid-19, har styrelsen beslutat att skjuta på årsstämman. Nytt datum blir den 9/6. Exakt hur stämman då ska gå till får vi återkomma till, men om det fortfarande finns behov av extra åtgärder för att skydda personer i riskgrupper och av att försöka hålla nere smittspridning kan stämman exempelvis hållas utomhus. Mer information kommer med kallelsen. 

Trots dessa ovanliga omständigheter är årsredovisningen klar. Nytt i år är att föreningens ekonom på HSB kommer att delta på stämman för att kunna svara på era ekonomiska frågor. Revisorerna närvarar också som vanligt.

Samtidigt har vi i styrelsen planerat och påbörjat flera projekt vad gäller underhåll och reparationer. Arbetet med ventilationen har avbrutits, men kommer att återupptas när det är lämpligt. Aircano och styrelsen återkommer med information om detta.

Hissarna i port 24 och 34 är nu renoverade/ombyggda. 

Föreningens vägar och garage kommer att sopas under april.

Radon-mätning snart klar

Snart är de radon-mätningar som styrelsen tidigare informerat om klara. De boende som har fått små svarta dosor ombeds vänligen att lämna in dessa till styrelsen med start vecka 14. Lägg de två dosorna i påse/kuvert och märk med ditt lägenhetsnummer (det nummer som finns på utsidan av din lägenhetsdörr, INTE det fyrsiffriga från lantmäteriet). Dosorna kan lämnas i lådan som står i föreningslokalen.

Facebook-gruppen

Styrelsen vill påminna om att Facebook-gruppen inte fungerar för att lämna felanmälningar. Det enda sättet att kontakta styrelsen är att mejla styrelsen@snickarbacken.com

Årsredovisning och annat material till stämman

I år kommer styrelsen endast att dela ut kallelsen med förslag till dagordning till allas brevlådor, medan övrigt material så som årsredovisning, fullmakt, anmälan till eftersits, motioner och motionssvar kommer att finnas att hämta/läsa i föreningslokalen och digitalt via föreningens hemsida. Detta görs med stöd av stadgarna för att spara in på papper med hänsyn till miljön.

På stämman ska andra läsningen av ett förslag på uppdaterade stadgar genomföras med tillhörande omröstning. Det kommer att krävas 2/3 av rösterna för att förslaget ska kunna godkännas. 

Förslaget med ändringarna delades ut till alla inför extrastämman i höstas. Inga ändringar har gjorts sedan dess och materialet kommer inte att delas ut en gång till.

Slut med analoga sändningar

Den 26 maj slutar Com Hem sända analoga tv- och radio-kanaler via uttagen vi har i våra lägenheter. Istället går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet.

Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något. All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Snickarbladet blir digitalt

Styrelsen har beslutat att sluta dela ut Snickarbladet direkt i allas brevlådor. Det här gör vi för att spara in tid (flera i styrelsen arbetar heltid), pengar och för att spara papper med hänsyn till miljön. 

Istället finns nu möjligheten att få Snickarbladet digitalt via mejl. Ett formulär med anmälan finns nu på hemsidan. Precis som innan går det också att läsa Snickarbladet och andra nyheter relaterade till föreningen på hemsidan.

Med respekt för att inte alla har lust eller möjlighet att läsa digitalt kommer Snickarbladet också att sättas upp i trapphusen vid informationstavlorna. Några exemplar kommer också att finnas i föreningslokalen.

Matavfall, bruna påsarna

De bruna kärlen för matavfall i våra soprum håller sig betydligt fräschare om alla som sorterar matavfall ser till att följa några enkla instruktioner:

  • fyll inte påsen mer än till hälften och se till att försluta den väl
  • om påsen är blöt på utsidan, stoppa ner den i en ny torr påse och stäng också den

Nya påsar finns att hämta i grovsoprummet och i föreningslokalen.

Allt gott önskar styrelsen

Nr 1, januari 2020

Kort från styrelsen

Styrelsen påbörjar nu arbetet med att sammanställa allt material till årsredovisningen och förbereda årsstämman som i år kommer att vara den 27 april. Styrelsen påminner om att den 1 februari är sista dagen att lämna in eventuella motioner till årets stämma.

Den nya trädgårdsentreprenören Lövhagen mark och trädgård har nu tagit över och därmed rör sig ny personal i området. Styrelsen hoppas att samarbetet kommer att fungera till belåtenhet framöver.

Styrelsen har också påbörjat arbetet med det underhåll som ska genomföras i år. Ni som var med på informationsmötet i november fick se en lista med ett tiotal punkter. Årets underhållsbudget är på 5 miljoner kronor. Bland annat påbörjas fasadåtgärder på våra hus, lekutrustningen kommer att rustas upp, ytterligare trapphus kommer att målas och arbetet med att bygga om hissarna påbörjas.

Tillsyn vid överlåtelser

Styrelsen vill förtydliga att det inte är frivilligt att boka tillsyn av sin bostadsrätt vid försäljning. Det är säljarens ansvar att i god tid inför avflyttning kontakta styrelsen (styrelsen@snickarbacken.com) för att boka tillsyn. Överlåtelsen kommer inte att godkännas förrän en tillsyn är gjord.

Tillsynen görs med stöd av § 42 i föreningens stadgar. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts med otillåtna installationer eller ändringar. Tillsynen omfattar olika synliga fel på installationer så som vatten, avlopp, värme, ventilation och elsäkerhet. Samt synliga konstruktions- eller fuktskador på bärande delar, samt öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr. Om anmärkningar finns kan den boende åläggas att åtgärda dessa.

Observera att det inte rör sig om en besiktning.

Fritidskommittén

Vår förening har under många år haft den stora förmånen att ha en aktiv fritidskommitté med många engagerade. Det ska vi vara glada för, eftersom det inte finns något krav på att det ska finnas en. Kommittén har hela tiden själva beslutat vilka uppgifter de tar sig an utifrån egna intressen. Det ankommer inte styrelsen att besluta om vare sig bokklubbar, promenader eller boulespel. Alla de verksamheter (bastu, sy-rum, snickarbod etc) som vi i föreningen idag har glädje av baserar sig helt på att frivilliga engagerar sig i vårt område. 

Kommittén har påtalat till styrelsen att flera vill dra ned på sitt engagemang eller helt sluta och det är därför som styrelsen nu uppmanar alla som kan och har möjlighet att engagera sig. Antingen med någon av de befintliga aktiviteterna eller några helt nya.

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till Lennart Tengblad eller fråga styrelsen efter kontaktuppgifter.

Paraboler

Styrelsen ber er uppmärksamma att det enligt stadgarna (§ 42) inte är tillåtet att sätta upp paraboler utan skriftligt godkännande. I de fall där godkännande saknas har eller kommer en rättelseanmodan att skickas ut via HSB.

Nya telefonnummer till porttelefonerna

Bahnhof har bytt routrarna till porttelefonerna, så uppmärksamma medlemmar har säkert redan märkt att när ni får besök så är det ett nytt nummer som ringer. Ett tips  för dig med mobiltelefon är att ringa dig själv och spara numret som exempelvis ”porttelefon” bland dina kontakter.

A-huset:     08-511 657 71
                   08-511 657 73
                   08-511 657 75
B-huset:     08-511 657 74
C-huset:     08-511 657 72
D-huset:     08-511 657 70

Klädbytardag för barn i mars

Barn växer ur sina kläder galet fort och det brukar finnas en hel del hemma hos barnfamiljer. Då de ofta knapp hunnit använda plaggen innan de är för små kan det vara en bra idé att delta på en klädbytardag. Kläderna, skor, fritidsutrustning, böcker och leksaker kommer att lämnas in under fredagen och sedan kommer försäljningen ske under lördagen i samlingslokalen. Finns det ett intresse av att delta eller frågor om Snickarbackens Klädbytardag maila gärna Josefine Holm och Louise Landin på snickarbackenskladbytardag@gmail.com.

Mer information om regler och tillvägagångssätt får deltagarna i samband med bokning av en plats. Boende i Snickarbacken kommer ha första tjing på platserna. Glöm inte att informera släkt och vänner om att detta kommer att ske under mars då alla är välkomna att handla! Mer information om datum, tid kommer längre fram.

En god fortsättning önskar styrelsen

Övriga nyheter

Målning av entréer och ståldörrar

2020-05-27

Under maj och juni månad kommer målning av våra entréer (utsidan) och "övriga ståldörrar" att målas. 

/Styrelsen

Radonmätning

2020-05-27

Vi har fått tillbaka resultaten från den obligatoriska radonmätning som utförts i ett antal av föreningens lägenheter. Resultaten ligger under referensnivån på 200 Bq/m3, i de flesta fall någonstans i spannet mellan 20–100 Bq/m3.

/Styrelsen

Missfärgat vatten

29 mars 2020

Idag behövde vi göra en akut reparation i undercentralen i hus C. På grund av det kan vattnet ur kranarna vara missfärgat. I så fall, låt det spola en stund så ska det bli klart igen.

/Styrelsen

Anmälan Snickarbladet

* indicates required

Härmed godkänner du att brf Snickarbacken får skicka dig Snickarbladet via:

Du kan avsluta din prenumeration när som helst genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp`s privacy practices here.

Vad är Snickarbladet?

Snickarbladet är ett informationsblad som delas ut till alla boende i Snickarbacken. Det utkommer ca. 7 gånger per år och behandlar aktuell information om vad som händer på Snickarbacken. 

Snickarbladet arkiv

Snickarbladet

Nr 3, juni 2020
Nr 2, mars 2020
Nr 1, januari 2020
Nr 7, december 2019
Nr 6, oktober 2019
Nr 5, augusti 2019
Nr 4, juni 2019
Nr 3, april 2019
Nr 2, februari 2019
Nr 1, januari 2019
Nr 8, december 2018
Nr 7, 2018
Nr 6, 2018

Nyheter

Ny hemsida!
Städdag 4 maj
Våtsopning av garagen
Stamspolning i föreningen
Upphittat smyckeskrin
Protokoll från årsstämman
Nationaldagen
Angående porttelefonerna
Återvinningsrummet/ grovsoprummet tillfälligt stängt
Grovsoprummet öppet igen
Grovtvättstugan avstängd för renovering
Bredbandsbytet
Porttelefonerna åter i bruk
Inbrottsförsök i föreningen
Akut reparation av fjärrvärmenätet 12 september
Extra stämma och informationsmöte 28 nov 2019
Information om TV4-kanalerna och C More
Radon-mätningar denna vecka
Nytt om Sjöberg Centrum
Flaggan på halv stång 27/1
Dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Com Hem slutar med analoga sändningar 26 maj
Bedragare säger sig arbeta för HSB
Tisdagsöppet stängt 17 mars
Ventilationsarbete inställt
HSB fixar endast akuta fel
Tisdagsöppet stängt 31/3
Släpp inte in främlingar i porten
Nytt datum från Com Hem
Polisen tipsar om hur vi kan skydda oss mot bedrägerier
Tisdagsöppet stängt tills vidare
Städdag 18 april
Våtsopning av garagen
Ventilationsarbeten återupptas i höst
Årsredovisningen är klar
Missfärgat vatten
Radonmätning
Målning av entréer och ståldörrar