Snickarbladet

Senaste numren av Snickarbladet

Nr 1, januari 2020

Kort från styrelsen

Styrelsen påbörjar nu arbetet med att sammanställa allt material till årsredovisningen och förbereda årsstämman som i år kommer att vara den 27 april. Styrelsen påminner om att den 1 februari är sista dagen att lämna in eventuella motioner till årets stämma.

Den nya trädgårdsentreprenören Lövhagen mark och trädgård har nu tagit över och därmed rör sig ny personal i området. Styrelsen hoppas att samarbetet kommer att fungera till belåtenhet framöver.

Styrelsen har också påbörjat arbetet med det underhåll som ska genomföras i år. Ni som var med på informationsmötet i november fick se en lista med ett tiotal punkter. Årets underhållsbudget är på 5 miljoner kronor. Bland annat påbörjas fasadåtgärder på våra hus, lekutrustningen kommer att rustas upp, ytterligare trapphus kommer att målas och arbetet med att bygga om hissarna påbörjas.

Tillsyn vid överlåtelser

Styrelsen vill förtydliga att det inte är frivilligt att boka tillsyn av sin bostadsrätt vid försäljning. Det är säljarens ansvar att i god tid inför avflyttning kontakta styrelsen (styrelsen@snickarbacken.com) för att boka tillsyn. Överlåtelsen kommer inte att godkännas förrän en tillsyn är gjord.

Tillsynen görs med stöd av § 42 i föreningens stadgar. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts med otillåtna installationer eller ändringar. Tillsynen omfattar olika synliga fel på installationer så som vatten, avlopp, värme, ventilation och elsäkerhet. Samt synliga konstruktions- eller fuktskador på bärande delar, samt öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr. Om anmärkningar finns kan den boende åläggas att åtgärda dessa.

Observera att det inte rör sig om en besiktning.

Fritidskommittén

Vår förening har under många år haft den stora förmånen att ha en aktiv fritidskommitté med många engagerade. Det ska vi vara glada för, eftersom det inte finns något krav på att det ska finnas en. Kommittén har hela tiden själva beslutat vilka uppgifter de tar sig an utifrån egna intressen. Det ankommer inte styrelsen att besluta om vare sig bokklubbar, promenader eller boulespel. Alla de verksamheter (bastu, sy-rum, snickarbod etc) som vi i föreningen idag har glädje av baserar sig helt på att frivilliga engagerar sig i vårt område. 

Kommittén har påtalat till styrelsen att flera vill dra ned på sitt engagemang eller helt sluta och det är därför som styrelsen nu uppmanar alla som kan och har möjlighet att engagera sig. Antingen med någon av de befintliga aktiviteterna eller några helt nya.

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till Lennart Tengblad eller fråga styrelsen efter kontaktuppgifter.

Paraboler

Styrelsen ber er uppmärksamma att det enligt stadgarna (§ 42) inte är tillåtet att sätta upp paraboler utan skriftligt godkännande. I de fall där godkännande saknas har eller kommer en rättelseanmodan att skickas ut via HSB.

Nya telefonnummer till porttelefonerna

Bahnhof har bytt routrarna till porttelefonerna, så uppmärksamma medlemmar har säkert redan märkt att när ni får besök så är det ett nytt nummer som ringer. Ett tips  för dig med mobiltelefon är att ringa dig själv och spara numret som exempelvis ”porttelefon” bland dina kontakter.

A-huset:     08-511 657 71
                   08-511 657 73
                   08-511 657 75
B-huset:     08-511 657 74
C-huset:     08-511 657 72
D-huset:     08-511 657 70

Klädbytardag för barn i mars

Barn växer ur sina kläder galet fort och det brukar finnas en hel del hemma hos barnfamiljer. Då de ofta knapp hunnit använda plaggen innan de är för små kan det vara en bra idé att delta på en klädbytardag. Kläderna, skor, fritidsutrustning, böcker och leksaker kommer att lämnas in under fredagen och sedan kommer försäljningen ske under lördagen i samlingslokalen. Finns det ett intresse av att delta eller frågor om Snickarbackens Klädbytardag maila gärna Josefine Holm och Louise Landin på snickarbackenskladbytardag@gmail.com.

Mer information om regler och tillvägagångssätt får deltagarna i samband med bokning av en plats. Boende i Snickarbacken kommer ha första tjing på platserna. Glöm inte att informera släkt och vänner om att detta kommer att ske under mars då alla är välkomna att handla! Mer information om datum, tid kommer längre fram.

En god fortsättning önskar styrelsen

Nr 7, december 2019

Kort från extrastämman

Föreningen har haft extrastämma och informationsmöte. Omkring 70 personer kom. Extrastämman hade två ärenden, det första om ett förslag till uppdaterade stadgar och det andra om en inkommen förfrågan att dela upp en lägenhet i två. Totalt kunde 66 rösta under stämman enligt den upprättade röstlängden. Förslaget om nya stadgar fick 42 ja-röster och 7 nej-röster och kommer att tas upp en andra gång på årsstämman i april nästa år. Lägenhetsdelningen godkändes av stämman med 31 ja och 15 nej.

Kvällen fortsatte sedan med informationsmötet där styrelsen berättade att de två fikaplatserna blir färdiga i år enligt de inlämnade motionerna till årsstämman i april. 

När det gäller motionen om trafiken på innergården sa styrelsen att fartguppen kommer att ses över. Alla farthinder ska vara öppna i mitten så att exempelvis rullatorer och barnvagnar kommer fram. En ny sort kommer att köpas in och placeras ut och de stenar som ligger längs kanterna kommer att flyttas så att det inte går att köra vid sidan av. Buskarna ska hållas nere på lämplig höjd. Dessutom ska skyltningen ses över och styrelsen undersöker om det går att anordna fler avlastningsplatser.

Föreningen kommer att byta trädgårdsfirma vid årsskiftet till Lövhagens mark och trädgård då både styrelsen och en del medlemmar inte varit nöjda med nuvarande entreprenör.

Några exemplar av protokollet finns nere i föreningslokalen i hyllan vid hjärtstartaren, tar de slut kan protokollet också få läsas via exempelvis tisdagsöppet eller genom att kontakta styrelsen.

Avgiftshöjning

På grund av tidigare avgiftssänkningar med totalt 20 procent så har föreningens intäkter minskat från ca 20 miljoner/år till ca 16 miljoner/år. Trots idogt arbete med att sänka våra kostnader för förvaltning, skötsel, sopor mm, tvingas styrelsen konstatera att många kostnader ökar i takt med inflationen samt att föreningens behov av underhåll ökar i takt med att våra fastigheter blir äldre. Inför nästa år har underhållsbudgeten ökats till ca 5 miljoner kronor, budgeten för reparationer kvarstår på 1 miljon kronor. Det budgeterade utfallet för 2020 blir ca 728 000 kr plus.

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 5 procent med start 1 januari 2020. 1,5 procent är inflationsökningen och 3,5 procent för att möta föreningens kostnadsökningar vad gäller drift och underhåll. Ökningen innebär att föreningen får in ca 822 000 kronor per år. I avgiften ingår tv, bredband, bostadsrättstillägg, sophantering, värma och vatten.

På informationsmötet kom frågan upp om styrelsen utrett att istället för avgiftshöjning ta in extra kapitaltillskott från medlemmarna, men i samråd med HSB:s ekonom bedöms inte det vara någon framkomlig eller önskvärd väg att gå.

Föreningen har följande lån:

Lånebelopp      Ränta        Förfallodag       Räntekstn/år

56 000 000        1,12%        2022-12-22        627 200

17 000 000        0,707%      2019-12-28        121 524 (2 milj amorteras 28/12-19)

40 000 000        1,14%        2020-09-25        456 000

35 000 000        1,01%        2021-09-25        353 500

40 000 000        1,36%        2021-09-25        544 000

188 000 000                                                   2 102 224
 

Tisdagsöppet

Den 24 december kommer det inte att hållas tisdagsöppet nere i föreningslokalen, men välkomna åter den 7 januari 2020.

Fyrverkerier nyår

Snart är det dags att säga hej då till 2019 och välkomna 2020. Kanske planerar du eller besökande vänner att skjuta upp fyrverkerier? Styrelsen påminner om våra trivselregler som förbjuder att skjuta upp fyrverkerier från föreningens innergård, främst pga brandrisken. Visa hänsyn till dina grannar och djuren i området och välj avfyrningsplats på ordentligt avstånd från husen. Tänk också på att fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt inte får användas i Sverige. Smällare är också förbjudna.

Tillfälliga p-tillstånd

De tillfälliga p-tillstånden kostar för närvarande som att hyra en uteplats. Styrelsen har beslutat att från och med 1 januari 2020 höja priset till 500 kronor per månad. Även fortsättningsvis kan endast boende som står i kö till en p-plats via HSB köpa tillstånden. Parkeringspolicyn (hittas bland annat via föreningens hemsida) har uppdaterats för att motsvara ändringen.

Fritidskommittén

Fritidskommittén i vår förening gör ett fantastiskt jobb med att erbjuda alla medlemmar tillgång till exempelvis bastu, styrkerum och festlokal. De anordnar dessutom städdagar och andra aktiviteter. 

Nytt i samband med nästa årsstämma är att kommitténs ledamöter inte kommer att väljas via valberedningen och stämman. Istället kommer kommittén att fungera fristående. Viktigt att notera: om kommittén läggs ned pga brist på frivilliga kommer styrelsen inte att kunna ta över deras uppgifter. Det saknas några personer idag och några ledamöter vill sluta eller dra ned på sitt engagemang. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till Lennart Tengblad eller fråga styrelsen efter kontaktuppgifter.

Radon-mätningar

Kommunen har ålagt föreningen att utföra långtidsmätningar av radon i våra lägenheter. Alla på markplan och några på plan 1 berörs av detta. Två små dosor (de ser ut ungefär som brandvarnare) kommer att behöva placeras ut i två rum under minst två månaders tid. Styrelsen kommer att höra av sig om tillträde under december för att placera ut dosorna och sedan återkomma igen för att samla in dem.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 becquerel per kubikmeter luft (bq/m3). Riksdagens mål är att värdet ska vara lägre än så i alla bostäder år 2020.

Glöm inte att släcka ljusen

Så här under årets mörkare månader är det mysigt med tända ljus hemma – men glöm inte att släcka dem om du lämnar rummet eller går hemifrån! Tänk också på att inte ha lösa föremål i trapphusen, det är en viktig utrymningsväg om det skulle börja brinna.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 

önskar styrelsen

Julklappspapper, presentsnören och slokande gran 

Hur sorterar du rätt i jul?                                              

Presentpapper

Sorteras som pappersförpackningar. Kom ihåg att ta bort snörena.

Presentsnören

Lägger du i soppåsen.

Frigolit

Sorteras som plastförpackningar.

Wellpapp

Sorteras som pappersförpackningar.

Julkort

Lägger du i soppåsen.

Julkort som kan spela en melodi innehåller batteri och lämnas som elavfall.

Julgranskulor i plast

Lägger du i soppåsen.

Elljusstakar, elljusslingor, eljulstjärnor

Lämnas som elavfall.

Stearinljusstumpar

Lägger du i soppåsen.

Värmeljuskoppar

Peta loss vekeshållaren och lämna delarna som metall på Återvinningscentral eller hos den mobila återvinningscentralen som med jämna mellanrum besöker Lomvägen. (OBS! inte i metallbehållaren i soprummet!)

Julgran

Äkta gran - Rishögen nedanför grillplatsen är rätta stället. Gångvägen går mellan hus A och B och förbi Jättestenen.

Plastgran – till återvinningscentralen som metallskrot (OBS! inte i metallbehållaren i soprummet!)

Nr 6, oktober 2019

Kort från styrelsen

Styrelsen arbetar med budgeten för nästa år och planerar en städdag tillsammans med fritidskommittén. Höstens informationsmöte och extrastämma den 28 november planeras också. Styrelsen kommer att ge förslag på uppdaterade stadgar och trivselregler. Ändringsförslagen kommer att delas ut tillsammans med en kallelse inför mötet.

Vecka 41 påbörjas ett större renoveringsarbete på baksidan av A-huset. De vertikala fogarna ska renoveras vilket förväntas pågå i ungefär 2 månader. Den sista etappen i varmgaraget renoveras nu också. Störande ljud kan förekomma när golvytan slipas.

Tillsyn av lägenheter vid flytt

Brf Snickarbacken kräver från och med september 2019 att den som säljer sin bostadsrätt i föreningen, inför avflyttning, ska komma in med en begäran om att en tillsyn av lägenheten görs. Detta bekostas av föreningen och bokas hos styrelsen (styrelsen@snickarbacken.com).

Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna installationer eller ändringar. Det tillsynen främst omfattar är till största delen olika synliga fel på installationer (vatten, avlopp, värme, ventilation och elsäkerhet) samt synliga konstruktions- och fuktskador på bärande delar, samt öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa.

Porttelefonerna ringer från nya nummer

Efter bredbandsbytet ringer porttelefonerna från nummer i serien 08-511 65 770– 08-511 65 775.

Valberedningen söker intresserade av styrelsearbete 

Valberedningen i vår förening arbetar åt alla medlemmar till våra årsmöten. De tar fram förslag på vilka personer som ska vara med i styrelsen. Nu söker de efter intresserade som vill vara med. Människor med tid, engagemang och lust får gärna höra av sig till någon i valberedningen. Du hittar kontaktuppgifter via hemsidan (www.snickarbacken.com/Valberedning).

Hjälp med bredbandet?

Är det någon som behöver hjälp med något kring bredbandsbytet? Kontakta styrelsen via mejl (styrelsen@snickarbacken.com) eller kom ned till tisdagsöppet (Sidensvansvägen 63 jämna veckor mellan klockan 18:30–19:30) så hjälper vi till.

Hösten är här, dags för städdag!

Styrelsen och fritidskommittén anordnar en städdag den 9 november mellan kl 11–13. Den här gången provar vi ett nytt upplägg där varje port får ansvara för sitt närområde. Kom och hjälp till att snygga till omkring ditt eget boende! Dagen börjar utanför föreningslokalen på Sidensvansvägen 63 där alla som kan delta samlas och startar upp arbetet. Dagen avrundas på samma ställe och deltagarna bjuds på korv och dricka.

En fin höst önskar styrelsen


Övriga nyheter

Flaggan på halv stång 27/1

Den 27 januari var flaggan på halv stång för föreningens tidigare ordförande Ulf Redtzer som tyvärr har lämnat oss. 

Nytt om Sjöberg Centrum

Styrelsen har fått ta del av ett nyhetsbrev kring bygget nere i Sjöberg C som vi tänkte dela med oss av. Brevet kom i december och tanken är att vi ska få fler framöver med uppdateringar kring vad som händer.

"Vi går nu in i ett tydligt skede i grundläggningen. Ert gamla centrum är nu bortforslat och storschakten är utförd för båda kommande hus. Man kan därmed säga att nästan alla lastbilar som härmed kör förbi är leveranser till två nya byggnader. Det kan vara allt från ett lass med grus till en ny hiss. Men nu är det äntligen nyskapande vi jobbar med!

I dagsläget är pålningen avslutad för det vi kallar Hus A (byggnaden med pizzerian) och vi har kommit igång med Hus B (byggnaden med Hemköp). Rörläggning och betonggrunden är snart lagd för Hus A. Anledningen till alla uppstick är att hålla rören på plats då marken har en tendens att sätta sig (sjunka ihop) då det är mycket lera i området. Marken vi jobbar på är lite problematisk geotekniskt och det är anledningen till att det kan vibrera lite ibland. Planen är att ha en färdig betongplatta till vecka 4 (2020). Efter det kommer vi vänta in stommen som levereras vecka 10. 

I stora huset (Hus B) pågår just nu pålning och det kommer, som det ser ut nu, fortsätta en liten bit in i februari. Detta beror på flera anledningar men tyvärr är detta läget just nu. Vi jobbar så fort vi kan för att få pålningen avklarad och därmed uppnå en ”lugnare” ljudnivå i området. Som vi förklarat i tidigare informationsutskick så tycker även vi att detta är jobbigt och vi vill såklart göra detta så fort som möjligt. Därav jobbar vi sena kvällar (kl 19) från måndag till fredag för att få detta klart så snart som möjligt. Planen är senare att komma igång med betong, detaljschakt och rörläggning under vecka 4 eller 5 för att sedan övergå till stommontage vecka 13. Då kommer vi se en APD enligt bild nedan. För er som undrar så kommer kranen programmeras för att inte kunna lyfta i närheten av kraftledningarna. Vi kommer även bredda vårt område på sikt för att kunna ta emot leveranser till arbetsplatsen. Se även detta på APD nedan.

Planen är fortfarande är hålla sluttiden i december, år 2020, och det är vad vi jobbar för varje dag inom projektet. Även fast det inte ser ut som mycket för en dag så pågår det ständigt en process som tar oss framåt!

Om det är några frågor eller funderingar så tveka inte att hugga tag i någon av oss som går runt i varselkläder. Vi svarar gärna på era frågor och försöker hjälpa till på det sätt vi kan!"

Radon-mätningar denna vecka

Som styrelsen informerade om i senaste numret av Snickarbladet behöver föreningen genomföra radon-mätningar i flera lägenheter. Den här veckan (torsdag–söndag) kommer styrelsens ledamöter att gå runt och dela ut mät-dosor till berörda lägenheter (alla på markplan plus några på högre plan). 

Vi ses!

Anmälan Snickarbladet

* indicates required

Härmed godkänner du att brf Snickarbacken får skicka dig Snickarbladet via:

Du kan avsluta din prenumeration när som helst genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp`s privacy practices here.