Snickarbladet

Senaste numren av Snickarbladet

Nr 1, februari 2023

Rapport från styrelsen

Sedan början av januari är styrelsen igång igen efter julledigheten och har påbörjat arbetet inför årets ordinarie stämma som planeras till torsdagen den 27/4 i föreningslokalen. Som alltid kommer inbjudan samt mera information att presenteras närmare inpå stämman.

Nya lagändringar gällande stadgarnas utformning trädde i kraft vid årsskiftet och därför kommer styrelsen att presentera ett förslag till uppdaterade stadgar på stämman, och en extra stämma kommer att hållas längre fram i år (stadgeändringar kräver 2 stämmobeslut).

Arbetet med årsredovisningen för 2022 har också inletts. Med anledning av att HSB Norra Stockholm fusionerades med HSB Stockholm under förra året så kommer årsredovisningen i år att presenteras i en något annorlunda och uppdaterad form.

Styrelsen har beställt en verksamhetsanalys som vi bör kunna redovisa för i direkt anslutning till stämman, vilket vi hoppas ska ge en tydligare bild av hur det går för föreningen än en traditionell årsredovisning kanske gör.

I maj/juni kommer vi även att kunna presentera en nyckeltalsrapport där föreningens nyckeltal jämförs med ca 1000 andra föreningar. Mer om detta längre fram.

Hyr odlingslåda på gården

Den 6 februari öppnar styrelsen kön till de odlingslådor som finns mellan tvättstugan och förskolan. Det finns två storlekar på lådorna och totalt tio stycken. För att ställa dig i kö, mejla till styrelsen@snickarbacken.com med ”odlingslåda” i rubriken och meddela vilken storlek du önskar helst, lådorna kommer att fördelas utifrån först till kvarn-principen. Den mindre lådan kostar 500 kronor per år, och den större 1 000 kronor per år. Mer om detta hittar du på vår hemsida under ”Boende”.

Hyr varmförråd

Styrelsen vill påminna om att det går att hyra de före detta soprummen bredvid våra entréer. De är omgjorda till förråd och kostar olika baserat på storlek. Maila styrelsen om du önskar mer information om ett förråd.

Inga plastpåsar bland matavfallet tack

Det är inte tillåtet att slänga några plast- eller biopåsar i kärlen för matavfall. I Sollentuna kommun tar de bara emot de bruna papperspåsarna som också finns att hämta gratis i soprummet. På föreningens hemsida, snickarbacken.com, finns följande bra tips för att kladdfria papperspåsar:

  • Fyll inte påsen mer än till hälften
  • Förslut påsen väl
  • Om den är blöt, ta en till påse och stoppa ner den första i

Valberedningen söker intresserade av styrelsearbete

Vill du vara med och påverka ditt boende? Anmäl intresse att vara med i styrelsen eller att ersätta en ledig plats i valberedningen! Vår uppgift i valberedningen är att ta fram förslag på vilka personer som skall ingå i vår styrelse och nu söker vi efter intresserade som vill vara med. Tänk på att om du går med i styrelsen kan du vara med och bidra till att föreningen förvaltas på rätt sätt.

Just nu söker vi främst personer med kompetens inom ekonomi och juridik, men alla är välkomna att anmäla sitt intresse. Hör av dig senast den 1 mars 2023 till någon av oss i Valberedningen. Du hittar kontaktuppgifterna på vår hemsida: www.snickarbacken.com/valberedning.

Hälsningar Styrelsen

Nr 3, september 2022

Rapport från styrelsen

Styrelsen är i full gång med förberedelser inför budgetarbetet för 2023. Planerade projekt och underhållsplanen uppdateras.

Lekplatsrenoveringarna har dragit igång och kommer att pågå fram till mitten av november. Transporter på innergården måste ske, så håll gärna extra koll så att inga skador sker. Lekplatserna kommer att vara helt stängda under tiden fram till arbetena är avslutade och lekplatserna är godkända av besiktningsman. 

Är ni nyfikna på hur det blir finns ritningar och bilder uppsatta i föreningslokalen. Vi ber er också att vid frågor eller funderingar kontakta styrelsen@snickarbacken.com. Det går inte att prata direkt med de som är här och arbetar om dina egna funderingar/önskemål.

Styrelsen har också beställt takarbeten efter en genomförd inspektion som inkluderar rengöring av hängrännor, byte av eventuella trasiga takpannor och nya takstegar samt snörasskydd där det behövs enligt föreskrifter.

Hundar på gården

Det råder koppeltång i hela Sollentuna kommun, så även här. Välj om möjligt att rasta hunden utanför området. Plocka alltid upp efter din hund. 

Grillplatsen

Vi har en fin gemensam grillplats nere bakom B-huset, men för att den ska vara trevlig att besöka även för nästa, måste vi städa upp efter oss och lämna den i gott skick. 

Höstens städdag 29 okt

Styrelsen och fritidskommittén har beslutat att höstens städdag blir den 29 oktober. Mer information sätts upp i portarna när det närmar sig.

Komposten vid A-huset

Styrelsen måste tyvärr meddela att komposten bakom A-huset måste stängas – trädgårdsavfall hänvisas istället till Hagby ÅVC. Vi har fått hit ogräset Åkervinda som tyvärr är oerhört besvärligt att bli av med. Komposten kommer att täckas med svart plast under ett par års tid för att försöka förhindra vidare spridning i området. Viss spridning har redan skett då kompostjorden använts på några ställen. Vänligen ta ej bort täckplasten.

Informationsmöte 24 nov

Höstens informationsmöte blir den 24 november kl 19. Styrelsen vill gärna ha in frågor senast den 4 november så att vi hinner att förbereda svar. Ni kommer då att kunna få bättre och tydligare svar. Styrelsen besvarar frågorna under mötet och delar dem också digitalt efteråt för er som kanske inte kan närvara.

Hälsningar Styrelsen

Nr 2, maj 2022

Från årsstämman

Nu har årsstämman varit och i år deltog 60st röstberättigade. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och årsredovisningen kunde läggas till handlingarna. De sju motionerna behandlades också med väldigt bra diskussioner, i samtliga fall röstade stämman i enlighet med styrelsens förslag. 

Nya styrelsen

Det är två nya i styrelsen för kommande period. Ralph Wetterberg kommer tillbaka och kliver in som ordinarie ledamot och Ingemar Björklund blir en tredje suppleant. Styrelsen är nu så stor den kan vara enligt stadgarna. Vi kommer presentera dem lite bättre i kommande Snickarblad. 

Marie Lenke, Pär Hugosson och Ida Blix fortsätter i sina tidigare roller som ordförande, vice ordförande respektive sekreterare.

Styrelseöppet i sommar

Snart tar styrelsen lite sommarledigt från styrelseöppet. Det innebär att sista chansen att träffa någon ur styrelsen blir den 29 juni. Sen håller styrelsen stängt och träffas igen från och med den 24 augusti.

Grillning

Nu är grillsäsongen här igen. Vänligen visa hänsyn mot grannarna. Reglerna är som följer: det får endast grillas med elgrillar på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats får använda el- eller gasolgrill placerad på ett säkert avstånd ifrån huset. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till grillplatsen som föreningen har anordnat nedanför B-huset.

Informationsmöte lekytor

Nu är ett datum för informationsmötet spikat. Det blir den 25 maj klockan 19 till 20:30. Styrelsen inleder med att presentera vad som kommer att hända med föreningens lekytor när de i höst ska renoveras. I slutet deltar lokalpolisen för att prata om grannsamverkan och hur vi kan motverka inbrott.

Insamling till loppis

Fritidskommittén anordnar en loppis den 22 maj (se separat anslag i porten för mer detaljer). Pengarna kommer gå till Ukraina via en hjälporganisation. Insamling sker vid förrådet (f.d. soprummet) vid Sidensvansvägen 34. Lördagen den 7 maj kl 12–14 (efter städdagen) och onsdagen den 18 maj kl 18:30–19:30.

Filter

Det finns nya filter till Fresh-80-ventilerna i våra lägenheter att hämta i föreningslokalen för den som vill byta.

Hälsningar Styrelsen

Övriga nyheter

Hissrenoveringar i port 40 och 81

(31 januari 2023)

Två nya hissrenoveringar drar snart igång. Föreningen har tidigare renoverat ett antal hissar. Renoveringen innebär byte av maskineri, styrsystem, och en korgdörr installeras för att upprätthålla säkerheten på hissen. De hissar med flest fel prioriteras när styrelsen planerar underhållet av hissarna.

I port 40 drar arbetet igång måndag vecka 6. Arbetet beräknas pågå under två veckor då hissen är ur drift.

I port 81 startar arbetet måndag vecka 8. Också detta beräknas pågå under två veckor då hissen är ur drift. 

Det är Hissen AB som utför arbetena. 

/styrelsen

Nu blir det enklare att hänga med – infomötet ställs in och görs om

(11 november 2022)

Nu blir det enklare att hänga med – infomötet ställs in och görs om

Det viktigaste först: årets informationsmöte ställs in. I stället delas skriftlig information ut till samtliga boende under vecka 48.

Från början var höstträffarna tänkta som ett tillfälle för nyinflyttade att få möjlighet att träffa styrelsen och få information om föreningen. Under åren har dessa möten utvecklats till något helt annat. 

Styrelsen vill nå ut till fler medlemmar och förstår att det kan vara krångligt att få tid till ett fysiskt möte som dessutom gärna drar ut på tiden. Vi ställer därför in årets möte och kommer i stället att årligen dela med oss av informationen till samtliga medlemmar i skriftlig form. 

Vi redogör för:

  • resultatet för de 3 första kvartalen av året
  • den nya budgeten för kommande år
  • genomförda arbeten under året
  • planeringen för kommande år
  • annat av intresse för boende

Nästa år ser vi dessutom fram emot att kunna erbjuda en nyckeltalsanalys och en verksamhetsanalys som på ett tydligt sätt visar ”hur det går”.

Under året har föreningens medlemmar dessutom tillgång till ett flertal Snickarblad, onsdagsöppet ca 20 ggr/år, årsstämman samt mail och brev. 

Möjligheten att lämna in frågor kommer att finnas kvar, och på det här sättet kommer samtliga medlemmar att få tillgång såväl till frågorna som svaren.

Styrelsen för Brf Snickarbacken                                                                     

Informationsmöte 24 november

INFORMATIONSMÖTE

för medlemmar i BRF Snickarbacken

TORSDAGEN DEN 24 NOVEMBER 2022 KL 19:00

Styrelsen kommer traditionsenligt att gå igenom hur det går för föreningen ur olika aspekter och prata om planerna för nästa år.

En viktig del är frågor från er medlemmar. Har du någon fråga att ta upp? Mejla gärna styrelsen@snickarbacken.com, eller lägg en lapp i föreningens brevlåda senast den 4 november så hinner styrelsen förbereda svar.
 

Anmälan Snickarbladet

* indicates required

Härmed godkänner du att brf Snickarbacken får skicka dig Snickarbladet via:

Du kan avsluta din prenumeration när som helst genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp`s privacy practices here.

Vad är Snickarbladet?

Snickarbladet är ett informationsblad som delas ut till alla boende i Snickarbacken. Det utkommer ca. 7 gånger per år och behandlar aktuell information om vad som händer på Snickarbacken. 

Snickarbladet

Nr 1, februari 2023
Nr 3, september 2022
Nr 2, maj 2022
Nr 1, april 2022
Nr 4, december 2021
Nr 3, september 2021
Nr 2, juni 2021
Nr 1, feb 2021
Nr 5, dec 2020
Nr 4, okt 2020
Nr 3, juni 2020
Nr 2, mars 2020
Nr 1, januari 2020
Nr 7, december 2019
Nr 6, oktober 2019
Nr 5, augusti 2019
Nr 4, juni 2019
Nr 3, april 2019
Nr 2, februari 2019
Nr 1, januari 2019
Nr 8, december 2018
Nr 7, 2018
Nr 6, 2018

Nyheter

Ny hemsida!
Städdag 4 maj
Våtsopning av garagen
Stamspolning i föreningen
Upphittat smyckeskrin
Protokoll från årsstämman
Nationaldagen
Angående porttelefonerna
Återvinningsrummet/ grovsoprummet tillfälligt stängt
Grovsoprummet öppet igen
Grovtvättstugan avstängd för renovering
Bredbandsbytet
Porttelefonerna åter i bruk
Inbrottsförsök i föreningen
Akut reparation av fjärrvärmenätet 12 september
Extra stämma och informationsmöte 28 nov 2019
Information om TV4-kanalerna och C More
Radon-mätningar denna vecka
Nytt om Sjöberg Centrum
Flaggan på halv stång 27/1
Dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Com Hem slutar med analoga sändningar 26 maj
Bedragare säger sig arbeta för HSB
Tisdagsöppet stängt 17 mars
Ventilationsarbete inställt
HSB fixar endast akuta fel
Tisdagsöppet stängt 31/3
Släpp inte in främlingar i porten
Nytt datum från Com Hem
Polisen tipsar om hur vi kan skydda oss mot bedrägerier
Tisdagsöppet stängt tills vidare
Städdag 18 april
Våtsopning av garagen
Ventilationsarbeten återupptas i höst
Årsredovisningen är klar
Missfärgat vatten
Radonmätning
Målning av entréer och ståldörrar
Tisdagsöppet igen från 1/9 2020
Vi testar ny porttelefon i B-huset
Angående sophanteringen på Snickarbacken
Våtsopning av garagen
Hissrenovering
Sophämtning, bruna kärlen
Vi stänger tisdagsöppet tills vidare
Inbrott – var uppmärksamma!
Julmusik och sång på Snickarbacken
RCO-appen
Undvik att åka pulka i de nya planteringarna
Snöröjning och sophämtning
Viktigt om det gemensamma bostadsrättstillägget
Protokoll från årstämman 2021
Träffa styrelsen på onsdagskvällar jämna veckor
Kallelse till extra föreningsstämma 23 nov
Välkomna till informationsmöte den 25 nov
Inget styrelseöppet den 1 december 2021
Protokoll från extrastämman
Frågor och svar från informationsmötet
Två hissar kommer byggas om
Om krisen kommer
Våtsopning av garagen
Årsstämma 28 april 2022
Träden vid portarna 71–83
Byggstart lekplatser
Informationsmöte 24 november
Nu blir det enklare att hänga med – infomötet ställs in och görs om
Hissrenoveringar i port 40 och 81