Sälja eller hyra ut?

Överlåtelse av bostadsrätt

Bostadsrättsföreningen är enligt bostadsrättslagen skyldig att föra ett register över ägarna till lägenheterna i bostadsrättsföreningen.

När en förändring sker skall det undertecknade överlåtelse/köpeavtalet tillsammans med en ansökan om utträde/medlemskap inlämnas till bostadsrättsföreningens styrelse, som beslutar om utträde ur föreningen respektive beviljar inträde. Handlingarna skall lämnas in digitalt via HSB Portalen. Vid frågor om hur det fungerar kontakta HSB via 010 442 50 00.

Andrahandsuthyrning

Blanketten andrahandsupplåtelse används av medlemmen i bostadsrättsföreningen för att ansöka om styrelsens samtycke om andrahandsuthyrning.

Denna blankett används för att skriva avtal mellan uthyraren och hyresgästen. Behöver inte bifogas ovanstående ansökan om samtycke.

Vänligen observera att föreningen tillämpar möjligheten att ta ut en avgift vid hantering av andrahandsuthyrning. Denna debiteras/månad och utgör 10% av prisbasbeloppet.

Information avseende sk besittningsrätt samt andra regler kring upplåtelse av bostadsrätt i andrahand hittar du på http://www.hyresnamnden.se.
Privatuthyrningslagen började gälla 1/2 2013. Hyresgäster som tecknat avtal om att hyra en bostadsrättslägenhet efter det saknar helt besittningsskydd. 

I lagen finns undantagsregler för den som hyr ut 2 eller fler rum i samma lägenhet, samt den som hyr ut fler än en lägenhet. 

Läs på reglerna via länken ovan så att du vet vad som gäller, ansvaret är ditt.

Andrahandsupplåtelse – ansökan om samtycke
Andrahandsupplåtelse av bostad – hyresavtal