Renoveringar

Vill du renovera i din bostadsrätt? En del saker får du göra helt fritt, annat måste du få styrelsens godkännande för att göra. Ytterligare några saker kräver dessutom bygglov från kommunen. Mycket finns i föreningens stadgar som du hittar nedan.

Ur föreningens Trivselregler:
Gällande underhåll och reparationer i en bostadsrättsförening ansvarar bostadsrättshavaren för det i den egna lägenheten, medan bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre underhållet. Mer specifikt vad som gäller framgår av föreningens stadgar.

Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Du får göra mindre förändringar såsom byta golv, måla och tapetsera samt sätta upp nya skåp och byta vitvaror. Mer omfattande ändringar kräver styrelsens tillstånd. Styrelsen behöver meddelas senast 15 dagar före arbete påbörjas.

Bostadsrättshavaren är skyldig att informera grannar angående störande arbete i skrift, tala om hur länge arbetet ska pågå. Det ska tydligt framgå vem som kan kontaktas vid frågor. Det är godkänt att utföra arbeten på vardagar mellan 07:00 och 19:00 samt 10:00 och 16:00 på vanliga helger. Inga arbeten på sk röda helgdagar som julhelgen m m.

Vid frågor går det bra att komma ned på styrelseöppet varannan vecka, eller skicka ett mejl till styrelsen.

Stadgar

Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheter

Generellt gäller att alla ombyggnader och renoveringar samt byte av utrustning i lägenheter måste utföras av hantverkare på ett fackmannamässigt sätt. Se våra stadgar §35–§43. Speciellt gäller det vid ombyggnad av kök och badrum samt borttagning/flytt av ej bärande väggar där behörig hantverkare måste användas vid arbete i våtrum och vid VA- och elinstallationer. Notera gärna att vid renovering av badrum är det inte möjligt att flytta golvbrunn eller toalettstol då betonggolvplattan är tunn och det är hög risk att den tar skada under den bilning som krävs.