Renoveringar

Vill du renovera i din bostadsrätt? En del saker får du göra helt fritt, annat måste du få styrelsens godkännande för att göra. Ytterligare några saker kräver dessutom bygglov från kommunen. Mycket finns i föreningens stadgar som du hittar nedan.

Vid frågor går det bra att komma ned på tisdagsöppet varannan vecka, eller skicka ett mejl till styrelsen.

Stadgar

Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheter

Generellt gäller att alla ombyggnader och renoveringar samt byte av utrustning i lägenheter måste utföras av hantverkare på ett fackmannamässigt sätt. Se våra stadgar §35–§43. Speciellt gäller det vid ombyggnad av kök och badrum samt borttagning/flytt av ej bärande väggar där behörig hantverkare måste användas vid arbete i våtrum och vid VA- och elinstallationer.